nlp ile ilgili arama sonuçları

BİLİNÇSİZ YETERLİLİK
NLP'de tekrar tekrar karşımıza çıkan bilinçsiz yeterlilik düşüncesi, kişisel etkinliğin anahtarlarından biridir. Arkadaşlarınıza ve ailenize hangi alanda çok iyi olduğunuzu sorun. Büyük olasılıkla, onların söyledikleri beceriler veya yeteneklerinizin çok iyi olduğunu hiç düşünmemişsinizdir ve bunları nasıl becerebildiğinizi de tam olarak açıklayamazsınız. En iyi yaptığımız şeyler bilinçli olarak uğraşmadan yaptığımız şeylerdir; bu basan kuşkusuz doğal olduğunu düşündüğümüz beceri ve yeteneklerle ilgilidir. O zaman genel hedefiniz,
META PROGRAMLAR
İş ya da genel olarak yaşam hakkında, örneğin iyimser olmak gibi genel bir yaklaşım, bir üst düzey makro stratejinin ya da meta programın bir örneğidir. Meta sözcüğü Yunanca'dan gelmekte; ötesi, üstü ya da farklı bir düzeyde anlamını taşımaktadır.  Meta programlar, patrondan gelen bir yorumu nasıl değerlendirdiğiniz, bir mektubu nasıl kaleme aldığınız ya da zamanınızı nasıl geçirdiğiniz gibi, alt düzey davranışın büyük parçalarını içermeye eğilimlidir. Hepimiz
NLP KİTAPLARI
NLP NEDİR?  - Türkçesi Sinir Dili Programlaması yada Beyin Dil Programlanması olarak çevrilen NLP (Neuro Linguistic Programming), kişinin hayallerini hedeflerini ve istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı mükemmel bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP (Neuro Linguistic Programming), Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur.   NLP
KOÇLUK KİTAP(LARI)
Koçluk, en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.Her kişi veya her işletme özgün bir yapıdadır.Bu bakımdan kurulan danışmanlık ilişkisinde çözüm yine kişinin veya işletmenin kendi içerisindedir.Kuruluşlarda tepe yöneticiden en alt kademeye kadar sunduğumuz koçluk hizmeti, gerek çalışa
REİKİ KİTAPLARI
Reiki Nedir? Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. Kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir. Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur. Rei: her yerde var olan – Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir. Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.    Reiki üstatlarından bayan Takata “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun k
MANAGER COACHİNG ( YÖNETİCİ KOÇLUĞU )
Yönetici koçluğu eğitimi ile iş yaşamında yaptığımız seçimleri güce çevirmemize sağlar. Bu seçimler bizim gelecekteki başarımızın üzerindeki etki hakkında büyük bir fikir verir.   * Neden profesyonel bir Yönetici koçu ile çalışır?   Yöneticiler ve liderler için profesyonel koçluk kullanın:   •    Netleştirmek vizyon   •    Ulaşmak hedef  
ANTALYA HIZLI OKUMA EĞİTİMİ
ANTALYA HIZLI OKUMA, HIZLI OKUMA ANTALYA, ANTALYA HIZLI OKUMA EĞİTİMİ SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES ' ye hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık yakınmalarını duymuşunuzdur.  “ Sınavlarda 25dk - 45dk Zaman Kazanacaksınız!"  ANLAYARAK HIZLI OKUMA İLE HIZLI TEST NEDİR?Hem 30 saniyede çözmenin hem de aynı bilgi ile daha fazla net çıkarmanın tekniklerini öğreten sisteme HIZLI TE
NLP NİN YARARLARI
NLP’nin yararları aşağıdaki gibi özetlenebilir:•    Öğrenme sürecini hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmayı; insanın ilgi ve çalışma alanına uygun yönetim biçimini bulmasını sağlayacak bilgi dağarcığını oluşturur.•    İş çevresinde ve özel yaşamda yapıcı etkileşimler kurulmasına yardımcı olur.•    İnsanın duyarlılığını artırarak; davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlanmasını sağlar.•    İnsanın seçenek
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?
Öğrenci koçluğu ile öğrenci ,tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşmak için koç ile kendisi arasında kurulan planlı bir gelişim sürecine başlamış olur. Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuktaki hedef, öğrenciyi bulunduğu noktadan, istediği hedefine, başarılı noktaya taşımaktır.Öğrenci koçluğu ,öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği hakkındadır. Öğrenci koçu , öğrenci ile ilgilenir, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Öğrencisi ile motivasyon odaklı çalışma
YAŞAM KOÇLUĞU İLE HAYATINIZI DEĞİŞTİRİN
Yaşam koçluğu, sağlıklı kişinin ihtiyaç, istek ve değerlerini temel alarak.* yaşamında hangi konuda(iletişim, aile, sağlık, kariyer vb.) nerede olmak istediğini netleştirdiği   * sağlıklı kararlar aldığı   * olmak istediği yere ulaşmak için yaratıcı stratejiler oluşturduğu   * hedeflerine doğru harekete geçtiği   * potansiyelini gerçekleştirdiği, gücünü keşfederek toplam yaşam kalitesini arttırdığı
Koçluk Eğitimleri
Koçlar nasıl faydalı olurlar? Koçlar sizin değişmenize yardımcı olurlar. Beğenmediğiniz huylarınızı, eski alışkanlıklarınızı terk etmenize , sorunlarınızı ve çatışmalarınızı  çözmenize yardımcı olurlar. Hayatınızın dengeli , uyumlu,  anlamlı olmasına ve sizin daha başarılı, doymuş ve mutlu olmanıza yardımcı olurlar.Hayattan ne istediğinizi ve  önceliklerinizi belirlemenize , hedefler koymanıza ve bunlara  ulaşmanızı engelleyen engelleri görmenize yardımcı olurlar. Kendinizi daha iyi tanımanıza, güvenmenize, yeteneklerin
KOÇLUK EĞİTİMİ FİYATLARI
‘Koçluk’ kelimesi spor dünyasından gelir, spor dünyasında antrenör olarak ifade edilir. Ancak şimdilerde koçluk rehber danışmanlıktan, antrenörlükten, özel danışmanlıktan, tedavi ve profesyonel danışmanlıktan çok farklı bir şekilde başlı başına ayrı bir meslektir.Koçluk eğitimi ile koçluk, yeni bir görevi yapmanıza, seçtiğiniz meslekte performansınızı geliştirmenize, yeni bir beceri geliştirmenize ya da bir problemi çözmenize yardım edecektir.Genel bir ifadeyle koçluk eğitimi; birçok insan yönünü , dengesini bulmak
KARİYER KOÇLUĞU NASIL YAPILIR ?
Çözüm Odaklı Koçluk;* Değişim yönetimi ile* Çözüm odaklı olması* Liderliği ortaya çıkartması* Farkındalık oluşturması* Mevcut kaynakları harekete geçirmesi* Motivasyonun ortaya çıkmasını sağlaması* Güçlü soru sorması* Etkili dinlemesi* Güven oluşturması* Gelecek vizyonunun oluşmasında etkili olması ve* Gizlilik esasına dayanarak yapılır.  İş yaşamında “Kariyer Koçluk Yaklaşımı”İş yaşamı ile yaratıcılık, strateji ve ilhamı tetikleyen ö
Koçluk Temel Yeterlilikleri
Aşağıda yer alan 11 temel koçluk yeterlikleri MTI (Mind Training Institute)  tarafından tanımlanmış, günümüzde koçların kullandığı beceriler ve yaklaşımları anlamayı destelemek için geliştirilmişlerdir.   Ayrıca deneyimlendiğiniz eğitimle, alınması gereken koçluk temel eğitimi seviyesi arasındaki farkı azaltmak anlamında da size destek olmaktadır.   Son olarak bu yeterlikler MTI (Mind Training Institute) Sertifika Alma sınavını oluştururlar.    
Takım Koçluğu Nedir ?
Takım koçluğu ; koçluk  yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak bu sanatı öğretmek ve takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır.Takım Koçluğu Hangi Alanları İçerir?   Vizyon: Kişisel ve takım vizyonu arasında uyumu sağlayarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmakUygulama: Bireyi takımın üyesi yapmaya yönelik
NLP Nedir?
NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de  Sinir Dili programlaması anlamı taşır. NLP, en basit haliyle  bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmek yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde, duygular ise beden de kodlanır.   NLP, kişinin geçmiş ile barışmasını, geçmişte yaşadıkları ile edinilen negatif duyguların silinmesine ve hafızadaki dosyaların kapatılmasına yardımcı olur. NLP, endişe, korku, fobi, iç ses, inançların değiştirilmesi gibi birçok çalışm
İzmir Karşıyaka Yönetici Koçluğu Eğitimi
Yönetici koçluğu Eğitimi Programın Amacı ve İçeriği; Yönetici koçluğu ile bireylerin profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı amaçlarız. Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için başvurdukları bir beyin fırtınası , kaynak o
Eğitim Ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı
Eğitim Ve Öğrenci Koçluğu Eğitimi Programın  Amacı; Öğrenci koçluğu, sınavlara hazırlanan ya da okul sürecinde potansiyellerini en üst seviyede kullanmak isteyen öğrencilerin öğrenme, hatırlama, anlama, algılama, sorun çözme ve hedefleri doğrultusunda hareket etme becerilerini geliştiren ve hedefe yönelik çalışmalar yapılan bir profesyonel anlamda danışmanlık, destek ve koçluk sürecidir. Eğitim  Ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programında bir öğrencinin gerek
Kendi Yaşam Koçunuz Olun.
Hepimizin içinde bazı zamanlarda kocaman boşluklar oluşur ve bu boşluğun içinde kaybolup gittiğimiz hissine kapılırız. Bu durumda da  birilerinin gelip bu boşluğun içinden bizi çekip çıkarmasını bekleriz. Bu birileri kimi zaman ailemizin fertlerinden birisidir, kimi zamanda sevgilimiz ya da eşimiz olur. Daha doğrusu bizim yanıldığımız nokta bu boşluktan birilerinin gelip bizi çıkarmasını beklememizdir.Her insan içinde o kocaman veya küçücük boşluktan veya sorunlarından bir rehber eşliğinde kendisi çıkabilir. Biz Yaşam Koçl
İlişki Koçluğu
* Eşim ile aramızda sorunlar var.* Erkek arkadaşımla ayrılmak üzereyim.* Kız arkadaşımla anlaşamıyorum.* Erkek arkadaşım terk edip gitti.* Kız arkadaş edinemiyorum.* Erkek arkadaşım yok.* Evlenemiyorum.* Beni kimse beğenmiyor.* Karşı cinsle iletişim kuramıyorum.* Beni kimse beğenmiyor.* Evlenmek istiyorum.* Eşim evi terk edip gitti.* Eşimin bir başka kadınla ilişkisi var.* Eşim beni aldatıyor.* Çok yalnızım.* Yeni bir ilişki için hiç enerjim kalmadı.<
Gösterilen Makale 161-180 (Toplam Makale 392)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20