nlp ile ilgili arama sonuçları

Yaşam Koçluğu Sertifikası
Bir hayat koçu, müşterisinin hayatının tüm boyutlarıyla kişisel ve meslekî hayatı, sağlığı ve ilişkileri ile  ilgilenir. Daima acil bir mesele vardır, ancak bu mesele genişler ve müşterinin hayatının birçok yönlerine mesela diyet, egzersiz, iş ortakları ve çocuklarla ilişkilere ve çalışma, kariyer, emeklilik ve yaşam şartlarından tatmine kadar varır. İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan k
Kurumsal Koçluk eğitimi
Koçluk bir işletmeye, onu işletenlere yardım etmek suretiyle yardımcı olur.Koçluk, işletmedeki insanları geliştirmenin en etkin maliyetli ve en odaklı yollarından biridir.insanlar çeşitli nedenlerle, genellikle de hayatlarında bir şeyler bozulduğu için bir koçla çalışırlar. Koç, bu durumu çözmelerine ve yollarına devam etmelerine yardım edecektir, onları daha önce bulundukları konuma getirmeyecektir. Kimi insanlar da koçluk almaya gelirler, zira mutlu olmalarına rağmen daha mutlu olmak isterler.Koçluğun konusu, insanların mutlu
NLP HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir?NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin ne anlama geldiğini bilmek için öncelikle "Neuro Linguistic Programming" sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir.Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz.Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz.Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız.NLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine
NLP Seminerleri
Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha fazla organizasyon, çalışanların kendi performans
Koçluk Eğitimi
Koçluk Eğitimi   Koç, size belli konularda danışmanlık yapan, tecrübesini paylaşan ve size yol gösteren bir uzman kişidir. Koçluk çok farklı kategorilere ayrılabilir. -Yaşam Koçluğu-Öğrenci Koçluğu-Performans Koçluğu-Spor Koçluğu-Kariyer Koçluğu-Yönetici Koçluğu  -Satış Koçluğu  -Takım Koçluğu-Aile Koçluğu-İlişki Koçluğu-Kurumsal KoçlukKoç, uzmanlık alanında çok derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Bazen bir&nbs
İNSAN İLİŞKİLERİ VE ATASÖZLERİ
İNSAN İLİŞKİLERİ VE ATASÖZLERİDiğer psikolojik boyutlarda olduğu gibi "insan ilişkilerimde kesin sınırlar çizilmiş olarak düşünülemez. Çünkü kişi bireysel ilişki içerisindeyken, komşuluk ilişkisinde ya da toplumsal ilişki içerisinde de olabilir. Bunun için denilebilir ki, insan ilişkileri; insanın başkaları ve başkalarının insan üzerindeki tüm ileti ve etkileridir. İnsan ilişkileri kapsamlı, çok yanlı, karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir kavramdır. Ancak Türk atasözlerinde insan ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, atasözleri
KİŞİLİK İLGİLİ ATASÖZLERİ
Kişilik, kişilik farklılıkları, kişilikte benimseme ve uyum; kişilikte korku, kaygı, üzüntü ve öfke gibi duygular; kişilik bozuklukları, "akıl", "akıllı", "deli" kavramlarının ve kişiliğin önemini konu edindiğini varsaydığımız Türk Atasözleri toplanmışDoluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.Düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider kurna beğenmez.El ka
Sınavda Zamanı Iyi Kullanmak
Sınavda Zamanı Doğru KullanmaZamanı kullanmak tempoya bağlı olmakla beraber, her ikisi aynı şey değildir. Zamanı kullanmak geçen her dakikanın farkında olmak ve her dakikadan en üst düzeyde yararlanmak demektir.Yanınızda bir saat bulundurun ve bunu test süresine göre ayarlayın.Bir test sınavının en önemli yönü zamanlama olduğu için, yanınızda bir saat getirmeyi unutmayın. Sınav sorumlusu smav başlarken saati tahtaya yazar ve s,ınav sonunda da zamanın bittiğini haber verir. Ancak hiç şüphesiz sınav sorumlusu zamanın
İzmir NLP Eğitimi
Günümüz insanın gelişime be başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok daha fazladır. Koşullar artık inanılmaz hızlı değişiyor. Değişime ayak uyduramayanlar doğal seçilimle bir bir seçiliyor. Yarın bugünden daha zorlu geçecek. Başarı yolculuğunda mazeretler bizi kurtarmak yerine sürekli geriye götürecek. Hayatımızda hoşnut olmadığımız senaryoları değiştirmek yalnızca kendi elimizdedir. Yeter ki bilincimizin sınırlarını genişletmenin yollarını keşfedelim ve farkındalığımızı artıralım. Unutmayalım ki bilgeliğin ilk aşaması bilgi sahibi olmaktır
İzmir Reiki Merkezi
Yaşadığımız dünya tümüyle enerjiden oluşmaktadır. Biz de çevremiz de enerjiden oluşuyoruz. Soracağımız ilk önemli soru, "Bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz?" olmalı. Bu enerjiyle iletişime geçmek için birçok yol var: zihnimiz, hayal gücümüz, anılarımız, düşlerimiz, duygularımız ve bedenlerimiz. Bunların hepsi enerji kaynaklarının kapılarıdır. Enerji aktarımının sırrı, kendinizi pozitif enerji yüklü bir kaynağa bağlı hissetmek ve bu enerji akımını bir başkasıyla paylaşmaktır. Öğrettiğim enerji aktarımı metotlarının hiçbirinde aktarmayı siz yapm
NLP Practitioner Eğitimi - Kursu
NLP 1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmal
GELECEĞİN MESLEKLERİ DEĞİŞİYOR
GELECEĞİN MESLEKLERİ DEĞİŞİYOR Türkiye'nin hızla endüstrileştiği ve teknolojik ekonomi dönemine girdiği bu süreç, gelecekte daha büyük bir uzmanlaşmaya ihtiyaç gösterecektir.Geçmişte çalışan nüfusun iş bulma alanı devlet memurluğu ve üretim sektörü ile sınırlıyken, yakın gelecekte ağırlık, hizmet sektörüne ve bilgisayar kullanımı gibi yüksek teknolojinin uygulandığı alanlara kayacaktır. Bu alanlarda, çeşitli mühendislere, bilim adamlarına, matematikçilere, bilgisayar uzmanlarına ve benzeri meslek sahiplerine ihtiyaç
YAŞAYARAK ÖĞRENMEK
YAŞAYARAK ÖĞRENMEKBir çocuk kınanırsa her zaman O da yapamaz başkalarım ayıplamadan. Ve düşmanlık görürse durmadan Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan.Onunla edilirse alay Utancı öğrenir en kolay. Ve utançla yaşarsa eğer Suçlamayı kendisine iş eder.Hoşgörü esirgenmezse ondanSabrı da öğrenir bir yandan.Ve verilirse ona cesaretNedir, öğrenir kendine güvenmek.                          
ETKİLİ DERS ÇALIŞMAK VE TEKRAR
ETKİLİ DERS ÇALIŞMAK VE  TEKRAR •    Zihninizin endişe ve kuruntularla dağılmamasına ve çalıştığınız malzemeye bağlı kalmasına gayret edin.•    Endişe ve kuruntulardan kurtulamazsanız oda içinde kısa bir yürüyüşe çıkarak nefes egzersizlerinizi yapın.•    Son tekrar sırasında sadece anafikir ve temel öğeler üzerinde durun, kısa notlar çıkartın, ayrıntılara girmeyin.•    Uyanık kalmak için fazla miktarda çay, kahve ve özellikle ilaç kullanmayın.r
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE MESLEK
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE MESLEK Üniversite giriş sınavları ve üniversite eğitimi için de durum çok farklı değildir. Birçok genç "herkes" yöneldiği için üniversite eğitimine yönelmekte, esas ve son amaç "bir diploma sahibi olmak" durumuna gelmektedir. Oysa üniversite eğitiminin, kişiye uygulayarak hayatını kazanacağı bir meslek vermesi beklenir. Üniversiteler ve yüksekeğitim programları ile ilgili broşürler incelendiğinde birçok bölümün; "mezunlarına iş bulacak beceriler vermediğini", bölümlerinin amacının "konuyla ilgilenenleri bi
KOPYA ÇEKMEK
KOPYA ÇEKMEK Batı toplumlarıyla Türkiye arasındaki en temel farklardan bir tanesi kendini "kopya çekme" davranışında gösterir. Batıda "kopya" dolandırıcılık veya hırsızlık gibi adi suç sayılır ve son derece onur kırıcı bir eylem olarak görülür. Oysa Türkiye'de kopya, okul disiplin kurullarının yaklaşımı ne olursa olsun, kamu vicdanında mahkûm olmayan bir davranıştır.Test sınavlarında öğrencilerin birbirlerinin kâğıtlarını ve işaretlerini görmeleri oldukça kolaydır. Bu durumu önlemek için öğrencileri seyrek oturtmak,
DİNLEMEK VE NOT TUTMAK
DİNLEMEK VE NOT TUTMAK•    insan sinir sisteminin özelliği gereği, dinlediğinden çok daha hızlı düşünür ve bu sebeple de dinlerken dikkati çok kolay dağılır.•    Not tutmak aktif katılımı sağlayarak dikkati sürdürmeyi sağlar ve unutmayı önler.•    İyi bir dinleyici olmak için önşartlar, ön sıralara oturmak, bir önceki dersin notlarını gözden geçirmek ve derslere düzenli olarak devam etmektir.•    Dersi derste öğrenmek, boş zaman etkinliklerine zaman v
Uzaktan Reiki
Bu yöntemler uzaktan Reiki yenilenmeleri göndermek için yararlıdır. Zamanla, uzaklık sembolünü daha az kullanmaya ve yapılandırılmış yöntemleri kullanmaya az gereksinim duyacağınızı keşfedeceksiniz. Olması gereken budur. Enerjiye aşinalığınızı artırmayı geliştirdikçe tüm araçlar gibi, sembollerin de artık ihtiyaç duymadığınız zaman bir kenara konabileceğini doğal olarak keşfedeceksiniz. Ancak, bunlara inisiye olurken üstünkörü olmamaya dikkat edin. Zaman ayırın ve enerjiye bağlantınız güçlensin ve artsın.Uzaktan Reiki çalışma nasıl ver
HAFIZANIZI NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?
HAFIZANIZI NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ? İyi hatırlamak için öncelikle unutmanın sebeplerine bakmak gere-ç kir. Unutmanın sebepleri şunlardır:1)  Bir olay veya bilginin içine gerektiği kadar girmemekten ötürü zayıf bir izlenim alınması.2) Tekrarlamamaktan ötürü izlenimin kaybolması. 3) O izlenime, başka izlenimlerin karışması. 4) Hatırlamaktan hoşlanmadığınız anıların bastırılması. O halde hatırlamak için işe yukarda sıralananların tersini yaparak başlamak gerekir. Bunun için şu
Stres Nasıl Hastalık Yapıyor?
Stres Nasıl Hastalık Yapıyor?"Hastalığın iyileşmesinde, hastalığa verilen duygusal ve zihinsel tepki ilaçtan daha önemlidir."Bedenimizde kan şekerinin belli bir denge içerisinde tutulması gerekmektedir. Açlıkhalinde, kan şekerinin 80-110 sınırlarının altına veya üstüne çıkmaması için organizma insülin salgılayarak veya çeşitli tepkilerle bu dengeyi korur.(Homeostazis)Aynı denge nöropsikolojik yapımız için de geçerlidir. Bir etken yani stres bu dengeyi bozduğunda çeşitli beyin hormonlarıyla -bunlara stres hormonları denili
Gösterilen Makale 121-140 (Toplam Makale 392)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20