nlp ile ilgili arama sonuçları

Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi
Doğru, Güzel, Etkili Konuşma yani diksiyon eğitiminin amacı; katılımcıların Türkçe’nin kurallarına uygun; akıcı, anlaşılır ve güzel konuşma becerisi geliştirmelerini, kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmelerini, ses-bilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini, bireyin sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneği; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de öğrenme yeteneğidir. r /
Hızlı Okuma Tekniği Günlük Hayatta Ne İşimize Yarar?
Okumanın hızlı ve etkin bir biçimde yapılabilmesi başarının temel eksenini oluşturmaktadır. Günlük yaşantımız içinde gazete, dergi, kitap ve makale yanında rapor, resmi yazı, proje, hukuki dosyalar, tutanaklar ve benzeri çok sayıda belgeyi okumaktayız. Bunların hızlı okunması ve anlaşılması başarıyı önemli ölçüde etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.  Beyin üzerinde yapılan çalışmalar ve tıp biliminde ortaya çıkan gelişmeler bize aslında çok kısa sürede çok daha fazla okuma gücünde olduğumuzu göstermiştir.
Antalya Hızlı Okuma Merkezi
Hızlı okuma yöntemleri dünyada çok konuşulan yöntemler haline gelmiş durumda. Artık birçok insan bu yöntemi merak ederek öğrenmenin peşine düşmüş durumda. Anlayarak Hızlı okuma yöntemleri bir bütün olarak yer alan paragrafların gözümüzü yormadan zaman kaybetmeden bir resim çekercesine bütün içerisinde okumamızı ve algılamamızı sağlayan etkili bir yöntemdir diyebiliriz.  Anlayarak hızlı okuma teknikleri, zamanımızı okuma ve kavrama açısından oldukça iyi bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir yöntem ola
Hızlı Ve Etkin Okuma Teknikleri
Okuma, yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak, bunları anlamaktır. Birçok kişinin sandığı gibi basit bir eylem değildir. Önce görme, sonra anımsama, daha sonra anlama gibi aşamaları olan girişik bir eylemdir. İlköğretimde öğrendiğimiz bu etkinliğin, yaşam boyunca kullanacağımız bir araç olduğunu biliyoruz. Kimi zaman güncel olayları, kafamıza takılanları bilmek, işimizin gerektirdiği bilgilere ulaşmak için okuruz. Kimi zaman da hoş vakit geçirmek, zevk almak amacıyla okumaya yöneliriz. Okuyan insanlar daha bilgi
Çocuklar için Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
Hızla değişen bir dünyada aile ve çocuk ilişkilerindeki problemler ile hayatta gittikçe artan sterse bağlı psikolojik ve diğer problemler karşısında, yaşam kalitenizi arttırarak kişinin kendisinden ve hayatından memnun olmasını sağlamak için kalıcı çözümler sunmaktadır. Okuma-yazma bilen herkese uygulanılan eğitimde öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Kimi öğrencilerde özgüven eksikliğinden yaşanan sorunlar, kimilerinde okuma fobisinden kaynaklanan sorunlar çözülerek öğre
Eskişehir Hızlı Okuma
Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak bir süreçtir. Bu anlamda okuyabilmek için görmenin ötesinde zihinsel beceriler gereklidir. Bu zihinsel beceriler de öğrenme yolu ile gerçekleştirilebilir. Vücudumuzda bulunan kaslar elbette gözlerimizde de mevcuttur. Göz kaslarını geliştirip, daha sonra hızı artırmak ve konsantrasyon teknikleri ile de anlama oranını üst seviyelere çıkartmaktır.  Anlayarak hızlı okumanın asıl püf noktası görme alanımızın genişletilm
Gaziantep Hızlı Okuma
Hızlı okumanın anlamayı azaltmadığı aksine artırdığını belirtmek gerekiyor. Normal hızla okuyan bir kişi dakikada 200 kelime okuduğunda bunun %60 ını aklında tutabilirken hızlı okuyan bir kişi dakikada 800 kelime okuduğunda okuduğunun %80 inden fazlasını hatırlayabilir. Bunun sebebi ise, daha hızlı okuduğunuzda beyin konunun bütünlüğünü daha kolay kavrar, siz de zaman ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Okunmakta olan kelime gruplarını çok hızlı bir şekil de beyne rapor ederek çok kısa bir süre içerisinde algılanıp h
Kuantum Olumlama
Sözcükler aslında evrenin insana bahşettiği en değerli hazinedir. Ancak ne yazık ki biz insanlar bu hazineyi gerektiği gibi kullanıp başarıya ulaşamıyoruz. Çoğu zaman hiç düşünmeden, anlamını ve etki kapsamını bilmeden sıralayıveriyoruz son derece klişe sözcükleri. “Bu da diğeri gibi olacak, başaramayacağım.” diye başlıyoruz dönüm noktası olabilecek işlere. “Canım sıkılıyor.” diye dolaşıp duruyoruz sabahtan akşama kadar. Belki bilinçsiz bir şekilde dile getiriyoruz çoğu cümleyi. Ama beyin bunu öyle bir algılıyor ki, biz beynimize bu bilinç
Denizli Öğrenci Koçu
Her birey özgün varlık, çocuklarımız da öyle. Her çocuğun farklı öğrenme tarzları, farklı bir takım yetenekleri var. Fakat maalesef eğitim sistemimiz bu farklılıkları dikkate alan bir sistem olarak yapılandırılmamış. Bilgi her çocuğa aynı biçimde aktarılıyor. Ve her çocuktan aynı düzeyde başarı bekleniyor. Bu zorlayıcı şartların altında bunalan, başarısızlık korkusu içerisinde kıvranan ço
Denizli Öğrenci ve Eğitim Koçluğu Sertifika Eğitimi
Saygın NLP tarafından sertifikalandırılan "Öğrenci ve Eğitim Koçluğu Sertifika "eğitimi programı peer grup çalışmaları dahil toplam 80 saat sürmektedir. Sertifika programı sonunda tam anlamıyla öğrenci koçluğu görüşmelerini uygulayacak ve koçluk yapabilecek beceri kazanılacaktır.
Denizli Öğrenci Koçluğu Eğitimi
Çok sayıda öğrencinin o genç bedenleriyle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve ciddi anlamda zorlandıkları eğitim süreci içerisinde büyük gelgitler ve iniş çıkışlar yaşadığı tartışılamaz bir gerçektir. Aslında çoğu zaman öğrenciler neleri yapmaları ve neleri yapmamaları gerektiğini gayet iyi bilirler. Fakat bilmek yapabilmek manasına gelmediğinden bu bilinenler hayata geçirilemediği için bir takım sıkıntılar yaşanır. Buda doğal olarak beraberinde başarısızlığı getirir. Bu problemlere ne okullar ne dersha
Bursa NLP
'Neuro' Sinir Sistemiyle ilgilidir. Bizim beş duyumumuzla gelen Bilgiyi (information) beynimiz ve sinir sistemimizle işlemden geçirdiğimiz (process information) Nörolojiyle bağlantılı. Düşünme Kalıplarımızla ilgili Farkındalığımız geliştikçe, Bu Düşünce Kalıplarının Özel Yaşamımızdaki ve İş Hayatımızdaki Sonuçlarını Öğreneceğiz. Nasıl bu Sonuçları oluşturduğunu öğreneceğiz. Kişisel Gelişim Alanındaki ve Profesyonel Gelişim Alanındaki Başarımızın Anahtarlarından birisi bu Düşünce Kalıplarımızı kullanarak İçsel Kaynaklarımıza Nasıl Erişebile
NLP Bursa
NLP ( Nöro Linquistic Programming ); Geleceği kazanmak için, ilk önce kendimize bakma, hatayı kendimizde arama zamanı çoktan geldi. Toplum olarak bunun farkına vardık. Kısaca NLP olarak tanınan ve beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten Beyin Dili Programlama büyük ilgi görmektedir. Bu ilgi, sadece bizde değil tüm dünyada vardır. Peki, tüm dünyada bu kadar ilgi gören NLP ne anlama gelmektedir. İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerle
NLP Eğitimi Bursa
İnsanı mükemmel bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP (Neuro Linguistic Programming), Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur. Her davranışın bir yapısı vardır Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. Şu an dünyadaki en geliş
Denizli NLP Eğitimi
Yaşamımızın belirli noktalarında başarıya erişiriz. NLP araştırmalarının bulgularına göre gündelik yaşamlarımızda bir meydan okuma ile karşılaştığımızda, yani bir sorunla karşılaştığımızda, başarılı olduğumuz anları anımsayarak onları bugünkü sorunlarımızı çözmek için kullanabiliriz. İşyerinizde uzun zamandır ulaşmayı özlemle beklediğiniz mevkiye ulaştığınızı hayal edin. Başlangıçtaki mutluluk döneminden sonra kendinizi neyin içine soktuğunuz anlamaya başlarsınız. Yeni bir mevki, yeni görevler ve yeni sorumluluklar demektir.
Denizli NLP Kursları
“Nöro” sözcüğü (“sinir” anlamına gelen Yunanca neuran kelimesinden türemiştir) davranışın tümüyle nörolojik bir işlemin sonucu olduğu ilkesini simgeler.  “Linguistik” sözcüğü (“dil” anlamına gelen Latince lingua kelimesinden türemiştir) sinirsel işlemlerin dil ve iletişim sistemleri aracılığıyla anlatılarak, düzenlenerek ve sıralanarak modeller ve stratejiler haline getirildiğini gösterir.
Denizli Koçluk Merkezleri
Koçluk güçlü sorular üzerine kurulmuş, gelecek ve çözüm odaklı bir çalışmadır. Kişi değiştirmek ve geliştirmek istediği her konu üzerine görüşebilir. Tam olarak istenileni bulma, hedef koyma, kendini tanıma, çizdiği yolu sürdürülebilir kılma gibi kişinin kendi istediği hayatı oluşturması yönünde destek olacak öğelerden oluşur.r style="color: #000000; font-size: 12px; text-align: left;" /> r style="color: #000000; font-size: 12px; text-align: left;" /> Koçluk süreci içerisind
Denizli Koçluk Firmaları
İnsanlar her zaman bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu bazen sağlık, bazen yaşamdan zevk alacak zaman bulamamak, kimi zaman da gergin aile ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Hüzünlü olan, bazen başarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, istenen şey olmayabilir.
Denizli NLP Eğitimleri
NLP başarılı olmuş kişilerin stratejilerini çözerek onların durumlar karşısındaki yaklaşımlarını modellemiştir. Başarılı kişilerin, hafıza, amaca ulaşma, dünyayı algılama, motivasyon, üretken düşünme gibi konularda fark yaratan stratejileri vardır. Bu kişilerin yaşamlarındaki stratejilerini modellediğimizde deneme ve yanılma süreci ile zaman kaybetmeden kendimizi gerçekleştirecek kaynakları harekete geçirebiliriz. NLP Practitioner insan olarak g
İzmir İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası
İşletmelerde sermaye yoğun teknolojilere geçilmesinin, işgücü ihtiyacı üzerindeki etkisi Nitelikli ve pahalı işgücü ihtiyacının artmasıdır. İş gereklerinin içerdiği bilgilerden biri İşin gerektirdiği deneyimdir. İnsan kaynakları yönetiminin işlev ve faaliyetlerini etkileyen iç çevre faktörlerinden biri İş nitelikleridir. Kamu sektöründeki insan kaynakları uygulamalarının karakteristik özelliklerinden biri İşlerin ve mevkilerin kesin olarak tanımlanmış olmasıdır. İşletmelerde iş genişle
Gösterilen Makale 341-360 (Toplam Makale 392)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20