nlp ile ilgili arama sonuçları

Ünlülerin Başarı Hikayeleri
   Hawking’in yaşadığı hayat pek çok sağlıklı insanı utandıracak tarzdadır. Çalışırken vücudu ara sıra tekerlekli sandalyesine yıkılan, bazen de başı göğsüne düşen, başını ve yüzünü hiç kontrol edemeyen büyük fizikçi…   Bilim dünyası Newton ve Einstein’dan sonra adından en çok bahsedilecek kişi gözüyle bakılan İngiliz Matematik - Fizik bilim adamı Stephen Hawking 1942’de doğdu. 
NLP Eğitim Proğramları
NLP teknikleri hakkında olumsuz düşünce yapılarına sahip insanların birçoğu, genel insan psikoloji olan “değişimden korkma” tutumu sergiler. Ancak kuşkusuz kişinin hayatın mutluluğu ve olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşabilmesi için herhangi bir tekniğe de ihtiyacı olmayabilir. Herhangi bir teknik uygulamadan mutlu, hayatında hedeflediği noktalara ulaşmış, sevdiği işi yapan, ailesi ile güçlü bağları olan, sevdiği bir arkadaş ortamı olan ve diğer insanlar tarafından saygı duyulan bir hayat yaşayan insanlar da vardır. r /
NLP Türkiye
(Neuro Linguistic Programming)Türkçesi sinir dili programlaması olan NLP ; vücudumuzda otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede kullanılan ve her geçen gün yaygınlık kazanan bir yöntemdir.  NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP de bu tür araştırmalar kendi alanlarında başarılı olan i
NLP Eğitim Seminerleri
 Neuro Linguistic Programming" Türkçesi  Sinir Dili Programlaması olan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek yaşamlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir. 1970'lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gr
NLP Seminer
Neuro: Merkezi Sinir Sistemi ( beyin-zihin) ve özellikle gördüğümüz, kokladığımız, hissettiğimiz, tattığımız, işittiğimiz duyuları ifade eder. Bunlar dış dünya ile iletişim kurmak amacıyla kullandığımız araçlarımızdır. Linguistic: İletişim aracı ve düşünceler için araç olarak kullanılan dil yani sözcükler kastedilmektedir. Programming: Arzu edilen değişiklikleri meydana getirmek üzere duygu, düşünce ve davranışlarda zihin yardımıyla yeniden düzenlemeler yapılması kastedilmek
NLP Eğitmeni
NLP mükemmelliği ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı sonuçlara ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” ismi verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi ne şekilde oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekild
NLP Kişisel Gelişim
NLP ( Neuro Linguistic Programming ) dilimizde Sinir Dili veya Duyu Dili programlaması şeklinde telaffuz edilmektedir. Fakat bu ifade çok açık olmamakta,  insanların anlaması ve yaşam içerisinde ne işe yaradığına dair de bir kolaylık sağlamamaktadır.   NLP, en basit tanımıyla bir modelleme sistemidir. NLP, bireyin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmesi doğrultusunda çalışma yapar. Düşünceler zihinde, duygular ise beden üzerinde kodlanır. NLP, bireyin geçmiş yaşantısıyla barışmasını, geçmişte yaşanılan neg
NLP Bilgi
Nlp’nin Türkçesi Sinir Dili Programlama olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine olanak veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldığını açıklayan bir bilimdir. NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir. Nöro: Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzı ile ilgilidir.
NLP Uzmanı Cemal Kondu
NLP, beynimizi yönetmek için sistematik bir yapı sunmaktadır. O, sadece kendi durum ve davranışlarınızı değiştirmeyi öğretmez, başkalarının durum ve davranışlarının da nasıl değiştirebileceğini öğretir. Kısaca beynimizin nasıl kullanılacağını ve istediğimiz sonuçlara ulaşan en uygun yolları gösteren bir bilimdir. NLP’nin varsayımlarından birisi, hepimizin aynı sinirsel yapıyı paylaşmamızdır. Bu nedenle dünyada herhangi bir kimsenin başardığı her hangi bir işi, sinir sisteminizi aynı şekilde çalıştırarak s
NLP Bilgileri
NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir. İnsanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdiklerini, nasıl iletişim k
NLP Hakkında
Yeni beyin araştırmaları, bugüne kadar bilinenlerin aksine beynimizin çok daha fazla ve muazzam öğrenme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koydu. Dâhilerin bile beyin kapasitelerini % 10-15 oranında kullandığı tahmin ediliyor. Ortalama insan, beyin kapasitesinin belki de% 1 'ini kullanıyor. O muazzam öğrenme hazinesi kullanılmıyor. Sinir hücreleri arasındaki bağlantılar ne kadar sık ise hücreler arasında bilgi 30-40 kat daha hızlı iletiliyor. Beyin ne kadar iyi çalıştırılırsa, sinir hücreleri arasındaki bağlantılar o kadar verimli kullanılıy
NLP Değişim
Yeni beyin araştırmaları, bugüne kadar bilinenlerin aksine beynimizin çok daha fazla ve muazzam öğrenme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koydu. Dâhilerin bile beyin kapasitelerini % 10-15 oranında kullandığı tahmin ediliyor. Ortalama insan, beyin kapasitesinin belki de% 1 'ini kullanıyor. O muazzam öğrenme hazinesi kullanılmıyor. Sinir hücreleri arasındaki bağlantılar ne kadar sık ise hücreler arasında bilgi 30-40 kat daha hızlı iletiliyor. Beyin ne kadar iyi çalıştırılırsa, sinir hücreleri arasındaki bağlantılar o kadar verimli kullanılıy
NLP Yöntemi
NLP 'nin başlangıç noktası, insana duyulan merak ve hayranlıktır. NLP nasıl düşünüp, hissettiğimizi inceler, yaşamın her alanındaki mükemmeliyeti araştırır ve modellendirilir. NLP kısaca beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten bir teknik, bilim ve sanattır. İş hayatından sosyal fobileri yok etmeye, dil eğitiminden kolay ve kalıcı öğrenmeye, iletişim becerilerini geliştirmeye kadar insanın içinde olduğu hemen her alandaki kişisel gelişim aracıdır. NLP'nin başlangıç noktası insana duyulan merak ve hayranlıktır. Olum
Hayat Koçluğu
Hayat koçluğu diğer koçluklardaki gibi koçlar danışanları yalnızca sorular aracılığıyla cevapları bulmaya yönlendirir. Yaşam koçluğunda etik ve gizlilik ilkelerine bağlılık şarttır. Karşılıklı güvene dayanan bir anlaşma söz konusu olur. Farklı farklı koçluk tanımları ve alanları olabileceği gibi kendini her alanda geliştirmiş koçların da var olduğunu söylemek gerekir. Zaten değişik koçluklar birçok ortak özelliğe sahiptir. Değişen yalnızca uzmanlık alanıdır. Koçluk neyin, nasıl y
Hayat Koçu
Yaşantımızın kontrolünü el alıp, iş, aile, sosyal hayat ve kendimizle olan ilişkimizde dengeyi, uyumu ve doyumu yakalamak istiyorsak, daha fazla netliğe, dengeye ve hafiflemeye ihtiyacımız var. Hayat Koçluğu; kişilerin bilinç seviyelerinin artışın sağlanması, olgunlaşmalarını ve ilerlemelerini sağlamak için, başlarına özellikle negatif olayların gelmesine gerek olmadığı, hayat kalitesinin, kazanılan farkındalıklar ile artabileceği gerçeği ile oluşturulmuş bir programdır. Yaşamınızd
Hayat Koçluğu Eğitimi
Yaşam Koçluğu; kişilerin bilinç seviyelerinin artmasını, olgunlaşmalarını ve ilerlemeleri için, başlarına özellikle negatif olayların yaşanmasına gerek olmadığını, hayat kalitesinin, kazanılan farkındalıklar ile artabileceği gerçeği ile oluşturulmuş bir programdır. Yaşamınızda yükselişe geçmeniz için size yeni bir anahtar sunuyoruz... Bu anahtar ile sahip olduğunuz potansiyeli saklayan kapıları açabilir, maddi ve manevi hayatınızda istediğiniz hedefleri gerçekleştirebilirsiniz. 
Hayat Koçu Eğitimi
Bireyler günlük hayatın koşuşturması ve karmaşıklığı içinde pek çok konuda yaşamlarındaki dengesizlikten, ailelerine ve sevdiklerine vakit ayıramadıklarından, dengede ve huzurlu hissedememekten, her şeyle aynı anda başa çıkamadıklarından, kısaca doyumlu bir hayat yaşayamamaktan şikâyet edebiliyorlar.  Hayat Koçluğu, kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak için hedefler belirlemelerine, dolu dolu bir hayat yaşamalarına, ilişkilerini dengeleyebilmelerine, hayatta ne yapmak ve ne olmak isted
Hayat Koçu Kimdir?
Hayat Koçluğu mevcut olan şu anki kendiniz ve ileride hedeflediğiniz kendiniz arasındaki farkı en aza “indirmek ve hayatınızı en üst seviyenizde yaşamanızı sağlamak için size yol arkadaşlığı yapacak kişinin verdiği profesyonel bir hizmettir. Hayat koçluğu sayesinde birey kendine inanır, güçlü yönlerini kullanmayı öğrenir, unuttuğu başarılı yönlerini hatırlar. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar. Hayat koçluğu ile bireyler
Hayat Koçu Nedir?
Hayat koçluğu ”öz”de olan yetenekleri fark etmeyi sağlayarak, hedeflerinize daha kısa zamanda ulaşmanıza olanak tanıyan bir sistem. Herkesin ilerisi için hedefleri oluyor. Bu hedefe ulaşmak için yol alırken yanınızda yol arkadaşı olarak bir hayat koçu olduğunda, daha hızlı ilerlemeniz mümkün oluyor. Çünkü hayat koçu sizi motive edip, kendinizi tanımanızı sağlıyor, hangi yolları seçerseniz hedefinize daha hızlı ilerleyebileceğinizi görmenize yardımcı oluyor.” Hayat koçluğu metod
Hayat Koçları
“Hayat Koçluğu, böyle bir danışmanlık olanağının farkında olan, bulunduğu yerden daha ileri gitmek isteyen ve ilerlerken kendisine tarafsızca yol arkadaşlığı yapmasına ihtiyaç duyan herkes için fayda sağlar.  Bu ihtiyacın özgüven eksikliği ya da zayıflıkla ilişkisi yoktur. Hayatta hedefine ulaşmak konusunda istekli olduğu zaman ilerlediği yolda daha hızlı ve rahat yürümek için bir yol arkadaşına yani bir yaşam koçuna ihtiyaç duyabilir.  Aile, arkadaş, eş gibi  yakın paydaşı olmayan bir kişiyle insanın yaş
Gösterilen Makale 301-320 (Toplam Makale 392)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20