nlp ile ilgili arama sonuçları

Koçluk Eğitimi PPT
Kişilerin daha iyi hedef belirlemesine ve sonra da o hedeflere ulaşmalarında kişilere önder olur, yardımcı olur. Onları kendi başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya yönlendirir. Daha hızlı sonuç almaları için amaca odaklanmalarını sağlar. Daha fazla üretmeleri için onlara denenmiş araçlar, yol, yöntem gösterir ve destek sağlar. Bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman bulundukları yerden d
Kundalini Reiki
Reiki1900?lü yılların başında Dr. Mikao Usui tarafından ortaya çıkmış ve günümüzeulaşmıştır. Rei ?her yerde var olan?, Ki ?ruhsal yaşam enerjisi? anlamınagelmektedir. Reiki bu enerjiye sahip bir kişinin ellerini bedenine koyarak enerjisinikendisine veya başkalarına aktarmasıdır.

 

İnsanenerji ve fizik olmak üzere 2 boyuttan oluşur. Fizik bedendeki damar ve sinirsisteminin enerji bedendeki karş

Koçluk Eğitimleri
Koçlukçalışmasında gerçeklerle yüzleşme, kendini görme, tavsiyeden ve öneriden uzak,çok iyi bir dinleyici ile sonuca gitme vardır. Tamamen tarafsız bir profesyonelile konuşulan konuya yaklaşma ve çözüme odaklanma söz konusudur. İyi bir koçasla yönlendirme de bulunmaz. Kişi her konudaki kendi doğrularını ve yanlışlarınıkendi görür, içine dönük kendisine sorular sorar, ayna tutar ve kendine aksiyonplanı hazırlar ve bunları uygulayarak gerçekte ne yapmak ve nasıl davranmakistediğine karar vererek yenilenmeye ve yaşamaya başlar. Bu süreçte koçdanış
Reiki Öğrenmek İstiyorum
Reiki:Bilinç düzeyimiz, düşünce gücümüz seçme kriterlerimizdendir. Bazen deözel tekniklerle bu seçimi yönlendiririz. Enerji çalışmaları ve ibadetlerdenamaç budur. Ama olumsuz duygu ve düşüncelerin getirisi olumsuz hallerde"öfke, kin, kıskançlık, vehim" olumsuz kanallardan çokça benzerenerji çeker daha da olumsuzlaşırız. Sayısını bilemediğimiz kadar enerji kanalları vardır. Hepsi aynı frekans veyoğunluktadır. Evrende her birinin işlevi aynıdır. Burçlar bile sadece ışınlargösterdiği halde her biri ayrı kalitede manalar taşır. Biz
Reiki Öğrenmek
JaponcaReiki kelimesinin anlamı  ?evrensel yaşamenerjisi?dir. Bu bazi metinlerde ?ruhsal şifa enerjisi? anlamında da karşımızaçıkar. Bu şifa enerjisiyle bağlantıya geçmek için inisiyasyon denilen bir diziuyumlanma aşamasından geçmek gerekir. Eğitim süreci geleneksel bir yöntemdir.

 

Reiki?de, evrensel yaşam enerjisiöğretmenden öğrenci inisiyasyonu yolu ile geçer. Bir Reiki inisiyasyonu, b

Reiki Eğitimi
Reiki binlerce yıllık şifa çalışmalarına ve ruhsalçalışmalara dayanan, evrende var olan enerjinin aktarımı ile şifa vermetekniğidir. Reiki, Japonca bir kelimedir. Batıya ilk yayılmaya başladığındakısaca ‘ Evrensel yaşam enerjisi’ olarak tercüme edilmiş olmakla birlikte, dahaderin anlamıyla, ‘Yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşamgücü enerjisi’ olarak ifade edilebilir. Reiki basit teknikleri öğrenmek ama o geleneksel anlamda öğretilen değildir.Aksine, yetenek reiki kullanmak için öğrenciye Reiki Maste
EFt Nedir?
EFT,akupunktur kaynaklı bir tekniktir. Bedenimiz enerji yaşam kaynaklı çalışır. Kanallar yoluyla dağıtılanenerji, organlar ve tüm sistem tarafından kullanılır. Enerjinin sürekli vedüzgün aktığı zamanlar bizim her bakımdan sağlıklı olduğumuz zamanlardır.

Yaşadığımız

travmalar ve bastırdığımız duygular enerji kanallarındatıkanıklıklar ve aksamalar yaratır. EFT bunların yüzeye çıkarılıp giderilmesiiçin geliştirilmiştir.

 

Günlük

EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği)
EFT ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir,çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru mesaj ve olumlamalar ile sadecesağlığınıza değil, bolluk ve berekete de kavuşabilirsiniz.

Düşüncelerimizin

negatif olması, yaşadığımız travmalar, korku suçluluknefret kırgınlık gibi duygular, ilgili meridyenlerde tıkanıklığa neden olur. Buduygular ve travmatik anılar bedenin enerji kanallarında saklandıkça, bedenselrahatsızlıklar ve psikolojik acı olarak ke

EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği)
Duygusal Özgürleşme Tekniği EFT’ nin uygulanması oldukçabasittir. Bütün teknik, duygusal sorunun adını koymaktır, ona odaklanıp vesonra da bu odaklanma sırasında vücudumuzdaki meridyen noktalarının üzerindekiakapunktur noktalarına  parmakuçlarımızla, hafif hafif vurmaktan oluşur. Bunu uygulamak sadece dakikalaralır. Her zaman her yerde akli dengesi yerinde olan herkes tarafından  kendi kendine uygulanabilir.

 

EFT’nin en önemli özelliklerinden biri kendi kendineuygul

EFT Kursu
EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) EFT her tür duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakikaveya birkaç gün gibi çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldırılması içinkullanılır,  parmak uçlarıyla bedendekibazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerjiçalışmasıdır. Temel prensibi, ifade edilmemiş her tür olumsuz duygunun kişininenerji bedeninde tıkanıklıklar veya aksamalar oluşturması, bu nedenle düzgünceakamayan enerjinin zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yolaçmasıdır. EFT sürecinin gerekleri yeri
Başarı İçin Gerekli İpuçları
Hafıza: Hafıza, adeta bir navigasyon cihazıgibi geleceğimizi yönetmemize izin veren bir sürü deneyimin, ilginç durumun vebaşarısızlığın buluştuğu zirvedir.

Odaklanma: ‘Görevleri’ beyin dostu bir tarzdayerine getirebilme yetisidir. Beynimiz bilgiyi etkili yollarla organizeetmekten hoşlanır. Nasıl organize edeceğimizi ve aynı anda birçok görevi yerinegetirirken nasıl odaklanacağımızı bilmek bizim için en büyük çelişkidir. Buradabeynin odaklanma stratejisi devreye girer.

Başarı nedir?
Başarılıkişilerin önlerinde hedefleri, amaçları vardır, bu yüzdendir ki; bu kişiler,hayıflanmak veya koşullardan şikâyet etmek yerine, önlerindeki problemi nasılçözebilecekleri üzerinde yoğunlaşırlar.

Amaçlarınızıönem sırasına göre ayırmakta zorluk çekiyorsanız, gerçekleştirme zamanına göreüçe ayırabilirsiniz. “Uzun Vadeli” amaçlarınızı hayat amaçlarınız, “OrtaVadeli” amaçlarınızı bir yılda gerçekleştirmek istedikleriniz, “Yakın Vadeli”amaçlarınızı da günlük veya haftalık olarak belirleyec

Başarı nedir?
Yapmak istediğiniz şeyi düşünerek karar ver, verdiğin kararıda mutlaka gerçekleştir. Benjamin Fraklin Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiyeuğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Paul J. Meyer Plansız çalışan kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan birinsana benzer. Descartes

Her eylemin atası düşüncedir. Ralph Waldo Emerson

"Gerçekbaşarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir." Sweeney

Başarı Yazıları
Başarı bir yolculuktur, bir varışnoktası değildir. Ben Sweetland Başarıiçin mantıklı olan kararı zaman geçirmeden alabilmek çok önemli bir faktördür.Çünkü hızla değişen dünyamızdaki yeni oluşumların beklemeye tahammülü yoktur.Hele bir savaş anında emrinde binlerce asker bulunan bir ordu komutanı düşünün,düşman hamle yapmadan hızlı ve mantıklı karar verebilmesi ne kadar hayatî birfaktördür.

Cana yakın kişilik başarıyı yakalamada önemli noktalardanbiridir. İnsanlar kendilerini ulaşı

Muğla Yönetici Koçluğu Eğitimi

Üst yöneticininxperformansı yalnızcakişisel bir mesele değildir; aynı zamanda tüm kurumuetkiler.  Yönetici koçları, bir organizasyonda yetki ve gücü elindebulunduranlarla ilgilenirler. Daha iyi çalışan bir üst düzey yöneticinin şirketüzerinde çok büyük olumlu etkisi vardır. Bu, fazladan kazanç anlamına gelir.

Batıda özellikle ABD de şirket yöneticileri işindefark yaratmak için koçluk almaktadır. Üst düzey yönet

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu Seminer programı,yöneticilere, yeni başlamış olanlardan en kıdemlisine kadar tüm personelininetkinliğini arttıracak becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yönetici Koçluğu Semineri,katılımcılara performansın takip edilmesini ve gelişimini öznel, kişiseldüşüncelere değil, nesnel, gözlemlenebilir gerçeklere dayalı olarakyapmalarının çeşitli yollarını gösterir. Eğitim bireysel farklılıklara önemverir ve doğru geri bildirimin adımları

Yönetici Koçluğu Eğitimi
Son senelerde koçluk teriminin işdünyası içerisinde adeta can simidi gibi görülmesi nedeniyle, bütün yollarkoçluğa çıkmaktadır. Koçluk günümüzde o kadar geniş anlamlarda kullanılmaktadırki, neredeyse tanıdığımız her birey, bu tanımlara göre mutlaka birilerinekoçluk yapar durumdadır. 

Koçluk, doğru uygulandığı zaman kurumunuz içerisinde insandan insana bilgitransferinin “tam zamanında” gerçekleştirilmesini sağlar, çalışan motivasyon vemorali

Sertifikalı Koçluk Eğitimleri
Koçluk Nedir? Kişisel performansı düzeltmeye,korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendi kendine başlatılanetkinliklerdir. İnsanlar her zaman şuanda içerisinde oldukları durumdan daha iyi bir yerde olmaarzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye her zaman hazırdırlar. Bu kimizaman sağlık, kimi zaman hayattan zevk alacak zaman bulamamak, bazen de gerginaile içi ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Üzücü olan, bazenbaşarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, arzu edilen şey olmayabilir. Gün
Uluslararası Koçluk Sertifikası
Koçluk,koçun danışanın iş hayatında ve sosyal yaşantısında profesyonel anlamda kişiselgelişimini sağladığı istediği  sonuçları elde etmesine yardım ettiği birortaklık sürecidir. Bunun özünde kişinin olabileceğinin en iyisi olma isteği vemotivasyonu yatar.  Koçluk bir güven ilişkisidir, Koçunuz yolarkadaşınızdır. En önemlisi sizi rotada tutar, yolunuzu şaşırmazsınız. Koçluk çalışmasının en başında müşteri ve Koç bir anlaşma yaparlar. Daha çokpsikolojik bir kontrattır bu. Hangi konu da çalışacağız, ne sıklıktagörüşeceği
Koçluk Eğitim
İnsanlar sürdürdükleri yaşamlarından bazen memnunolurlar,bazen olmazlar.Memnun olmadıkları dönemleri için bazı değişiklikleridüşünmeye başlarlar.Kendi bilgi ve deneyimleriyle sınırlı olarak, bu dönemi ve olaylarını incelemeye başlarlar.İstenmeyen yönler ,istenmeyen olaylarveya kişiler tespit edilmeye  başlar.İnsanlar kendi bakış açılarındangörebildikleri kadarıyla ,sorunları saptayıp gerekli çözüm yolları geliştirmeyeçalışırlar.Daha sonra icraat safhası başlatılır.Böylece hayat mücadelesine  devam ederler.Bazı  insanl
Gösterilen Makale 261-280 (Toplam Makale 392)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20