nlp ile ilgili arama sonuçları

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi
Amaç: “Koçluğun Temelleri” adlı programı tamamlayan kişilerin katılacağı bu programda katılımcılara “Temel Koçluk Becerileri” öğretilecek ve bu becerileri kazanmaları için çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Bu eğitime katılanlar eğitim sonunda koçluğun teorik altyapısını büyük ölçüde öğrenerek, koçluk uygulamaları yapmaya başlayabileceklerdir. • Koçluğun prensipleri• Değişimin haritası• Koçlukta engeller ve bunların aşılması• Koçlukta iletişim becerileri• İletişimin engelleri• Etkin dinleme eg
İzmir Diksiyon Eğitimi
Diksiyon sanatının öneminin farkında olmayan çok sayıda insan var. Topluluk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kişiler, güçlüklerle hatta başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyona önem verip geliştirme çabası içerisine girmezler. Bazı insanlarda hatalı bir düşünüşle diksiyon sanatı ile ilgili çalışmayı bir özenti veya bir fazlalık olarak görürler. Fikirlerini de şu şekilde savunurlar: "En iyi hatipler bile, ses ve söyleyiş ile ilgili yanlışlar yapmazlar mı? Mademki halkı kendilerine hayran bırakmak suretiyle başar
Koçluk
Koçluk, kimler için gereklidir? Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, orijinal anlamının halen geçerliliğini koruduğunu görüyoruz.Koçluk; değerli bir kişinin, bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç, bir hizmet olarak açıklanabilir. Kelimenin bu yalın anlamı bize koçluğun kimin için olduğunu da anlatıyor. Öncelikle, ‘değerli bir kişi’ ne demek diye soruyoruz hemen burada. Neye göre ölçülüyor bu değer? Değerli kişi; yani içinde henüz kullanılmamı
Antalya Diksiyon Eğitimi
1. Reiki nedir?  Reiki enerjisi, varlıkların oluşum süreçlerine katkıda bulunan şifa ve ruhsal gelişim amacıyla aktif olarak kullanılan evrensel yaşam enerjisine verilen isimdir. Bu enerji, tüm canlı varlıklara hayat veren, fiziksel olmayan bir şifa enerjisi şeklinde tanımlanabilir. Japonca'da kelime anlamı, "Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi" olarak geçmektedir. Çevrenizde görmüş olduğunuz bütün "canlı varlıklar" bu enerji aracılığıyla şarj oldukları için canlıdırlar. 2. Reiki ne tür hastalıklarda işe yarar?
Kundalini Reiki
Kundalini reiki mümkün olduğunca sade ve  son derece etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücut üzerindeki enerji  kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başka kişilere enerji vermeye dayanır.Bizler yerküre tarafından verilen enerjiyi 1. chakra (kök chakra) aracılığıyla vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşıp en son tepe chakaradan dışarı çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakra düzeyinde başlar ve tepe chakra üzerinde son bulur. Kundalininin açılması
İlişki Koçluğu
Başta kendimiz olmak üzere tüm dünya ile ilişki içerisinde olmak kaçınılmazdır. Ve  bütün hayatımızı neredeyse bu ilişkiler üzerine kurarız. İnsanın sosyal varlık olması sürekli ilişki içinde bulunmasını ortaya çıkarır. İlişkilerimizin seviyesi  bizim hayatlarımızın diğer bir önemli alanı olarak karşımıza çıkar. Kendimizi ifade edebildiğimiz etkili iletişim yolları geliştirmek hayatın adeta akarak yaşanmasını sağlayacak bir etkendir.   En öncelikli nokta kendimizle olan ilişkim
Yaşam Koçluğu Eğitimleri
Yaşam koçluğu, yaşamınızı sadece kendiniz için kullanmanızı sağlar. Günümüzde bireylerin yaşam standartlarını arttırmak, yaşamlarını kendi istekleri doğrultusunda devam ettirmek için kullanılan tekniklerden biri olup, bireyler üzerinde çok kısa zamanda oldukça olumlu etkiler yaratmaktadır.   Bu Program; hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengelemek ve anlam kazandırmak için aldıkları koçluk hizmetidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam
NLP Trainer Sertifika Eğitimi
NLP Trainer eğitiminde bireyler, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitim alırlar.  NLP eğitmneliği, kişilerin kendileriyle ve meslekleri ile uyum içerisinde olmasını gerektirir ve bu uyumun denge içinde korunmasını sağlar. Bireyler eğitim sırasında gerek meslekleri ile ilgili gerek hobi olarak yapmaktan hoşnut oldukları ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirirken,   NLP tekniklerinin yaşamda kullanılmasında u
Antalya NLP Seminerleri
Nlp, kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. Nlp, yaşamınızı kontrol altına alabilmeniz için gerekli olan tüm zihinsel değişim teknikleri sağlar. Nlp, davranışlarınızı ve sonuç olarak başarılarınızı etkileyen düşünme süreçlerinizi ve kişisel düşünme biçiminizi daha iyi tanımanızı sağlar. Nlp nasıl düşünüp, hissettiğimizi inceleyip, yaşamın her alanındaki mükemmeliyeti araştırır ve modellen
Antalya Reiki
Reiki, 20. Yüzyılın başlarında Güney Doğu’da ruhsal çalışma ve şifa vermeye yönelik enerji aktarımı gerçekleştirilen bir yöntemdir.  Reiki ‘her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi’ anlamına gelmektedir. Reiki ‘Ruhsal  Şifa Yöntemi’dir.Reiki bir din ve ya inanç biçimi değildir.  Herkes kolaylıkla reiki çalışmaları yapabilir. Reiki tıbbi tedavilerde yöntem olarak kullanılabilir fakat kesinlikle tıbbi bir yöntem değildir. Ruhsal iyileşme yöntemidir.  Reiki hayatınızda dönüm noktası olabilir, hayatınız
İlişki Koçluğu
İnsanlar yaşamları boyunca her an bir iletişimin içindedir. İnsanların, kurduğu ilişkiler yaşam kalitesini, psikolojik sağlığını, bedensel ve zihinsel sağlığını, iş ve özel yaşamını oldukça etkileyen bir faktördür. Yaşanan olumsuz ilişkiler sonucu, bireyler olaylardan etkilenerek psikolojik sağlığını yitirmekte ve depresyona girebilmektedir.  İlişki koçluğu, tüm bu sorunları ortadan kaldırarak, sağlıklı bir ilişki kurarak, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat sürmeyi, var olan yaşam kalitesini arttırmayı, olay ve du
Antalya Yaşam Koçu
Yaşam Koçluğunun hedefi; kişinin kendisini daha iyi tanıması, istekleri belirlemeye destek olması ve kişiye bunlara nasıl ulaşılacağını keşfettirmektir. İstediğiniz değişimleri size bir yol arkadaşı olarak, motivasyon vererek, öz güven kazandırarak, sıkıntılarınızı mümkün olan en düşük düzeye indirgeyerek ve size farklı bir vizyon kazandırmak olacaktır.Koçla yapacağınız çalışma, kararsız kaldığınız ya da sıkış
Öğrenci Koçluğu Semineri
Öğrenci Koçluğu; akademik hayatta başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında oluşturulan profesyonel bir işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun temel amacı; öğrenciyi hedeflerine yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde karşılaştığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için uyguladığı, hedeflere ulaşmaya yönelik motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi adına yapar. Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşması sürecini aktif olarak destekler, öğrenme konusundaki mot
Yaşam Koçluğu Eğitimi
Sizin için mükemmel bir yaşam koçu buluyoruz? Bir antrenör açısından bakmak için üç önemli şey vardır: 1) Sertifikasyon:   akredite edilmiş bir meslek okulu tarafından onaylanmış sertifika ile insanlara antrenör olma şansı tanıyoruz. Belgelendirme, yaşam koçluğu, çok özel beceri, davranış standartları başlıkları altında sadece nitelikli okullarda öğretilen eğitimin temel gerektiren bir meslek olması nedeniyle çok önemlidir . Ne olursa olsun, yaşam deneyimi ve diğer türlü deneyim ya da eğitim size yeterli değildir. Örgün eği
Hedef Belirleme
NLP, kişileri amaçlarına ve hayattaki beklentilerine hedefleri doğrultusunda yaptıkları fiillerin götürdüğünü  kabul etmektedir.   Hedeflere ulaşırken uygun ve bilinçli stratejiler uygulanırsa amaçlara daha kolay  ulaşılmaktadır. Hedef belirlerken göz önünde bulundurulması gerekenler:* Hedefler olumlu olmalıdır. Bilinçaltı olumsuz önermeleri algılamaz.Hedefler daima olumlu olmalıdır. Olumsuz hedef beklentileri asla gerçekleşmeyecektir. Bir  kisi “korkuları
İzmir Diksiyon
Diksiyon sanatının öneminin farkında olmayan çok sayıda insan var. Topluluk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kişiler, güçlüklerle hatta başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyona önem verip geliştirme çabası içerisine girmezler. Bazı insanlarda hatalı bir düşünüşle diksiyon sanatı ile ilgili çalışmayı bir özenti veya bir fazlalık olarak görürler. Fikirlerini de şu şekilde savunurlar: "En iyi hatipler bile, ses ve söyleyiş ile ilgili yanlışlar yapmazlar mı? Mademki halkı kendilerine hayran bırakmak suretiyle baş
İzmir Hafıza Eğitimi
Londra’da 1993 yılının Ağustos ayında II. Dünya Hafıza Şampiyonası düzenlenmişti. Bu şampiyonasının birincisi 2 dakika aralıklarla sunulan 100 sayıyı hafızasına almış ve sade 30 dakika içersinde 1002 tane çift sayı üretmişti. Aynı şampiyonanın ikincisi daha önce tanımadığı 1000 kişinin ismini 15 dakika içerisinde öğrenmiş ve sırasıyla sayabilmiştir. Bir başka yarışmacı ise Blackpoll´da bulunan otellere ait olan 15 bin telefon numarasını ezbere söyleyebilmiştir.Bu insanlar bu kadar bilgiyi hafızalarına ne şekilde kaydetmişler? N
Profesyonel Koçluk
Profesyonel Koçluk Süreci; Koçluk, koç ile danışanı arasında birebir görüşmeler üzerinde temellenen seanslar şeklinde icra edilen bir süreçtir. Koçluk seansının içeriğini danışan ve danışanın gereksinimleri ve hedefleri belirler. Koç ve danışanı bir konu üzerine odaklandığı zaman bu birkaç seans boyunca sürebilir. Her seans içerisinde hedeflenen, danışanın hedeflerini gerçekleştirmesi adına çözüm ya da çözümler üretmesidir. Koçluk seansı, koçun “Ne istiyorsun?” sorusunu yöneltmesi ile başlar ve danışanın “Nasılları” keşfetmesi ve danışanı he
Anne- Baba Koçluğu ( Ebeveyn Koçluğu )
Hepimiz bazı konuları bilmeden anne-baba oluyoruz ve çocuk yetiştirme konusunda çaba sarf ediyoruz. Hepimiz elimizde bulunan materyallerle en iyisini yaptığımızı bilmeliyiz. Anne-baba koçluğu sizlere nasıl anne-baba olacağınız ya da nasıl çocuk yetiştireceğinizi anlatan bir program değildir. Anne-baba koçluğu programı içerisinde, anne-baba olmanın ya da çocuk yetiştirmenin tek bir yolu yok, “siz nasıl bir anne-baba olmayı hedefliyorsunuz” ve “siz çocuklarınızı ne şekilde yetiştirmek istiyorsunuz” sorusuna birlikte yanıt arıyoruz.r
Hızlı Okuma Nedir?
Hızlı okuma, kısa süre içinde daha çok şey okuyabilmek amacıyla yapılan bir okuma biçimidir. Bu yönden hızlı okuma, dinleyenlerde daima tereddütlere yol açmakta ve tebessüm uyandırmaktadır. Buna "Bir metni normalden daha hızlı okumaya çalışırsak okuduğumuzu anlamakta güçlük çekeriz." korkusu sebep olmaktadır. Bu konudaki bir başka hata da hızlı okumanın anlamadan yapılan bir okuma şekli olduğunu sanmaktır.  Halbuki hızlı okuma aksine, dikkatin ve anlama gücünün çok iyi seviyede olduğu, zihnin son derece elâstik bulundu
Gösterilen Makale 201-220 (Toplam Makale 392)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20