nlp nedir ile ilgili arama sonuçları

NLP Teknikleri
NLP dünyasında gelişen düşünce ve yöntemlerle ilk tanışmamın üzerinden yirmi yıl geçti. O ilk günlerde, günümüzde NLP ile bağdaştırılan hızlı, "parlak" tekniklerin hiçbiri yoktu. Bunun yerine öğrenme, seçme ve değişmeye ilişkin yeni bir yaklaşımın heyecanı vardı. Bu heyecan, NLP'de daha sonra ortaya çıkacak tüm gelişmelerin ilkelerini oluşturan insan düşünce ve davranışlarına ilişkin özgün ve güçlü ön varsayımlarla ateşlenmekteydi. NLP'nin temel misyonu, her zaman bir in
NLP Trainer Eğitimi
NLP Trainer Eğitimi MTI (Mind Training İnstitute) standartlarında düzenlenen NLP Trainer eğitiminde katılımcılar, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitimden geçirilir.NLP Trainer Eğitimde katılımcıların kendisi eğitilir. NLP Trainer Eğitimi  , kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullanımında uzmanlaşırlar ve bu b
NLP HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir?NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin ne anlama geldiğini bilmek için öncelikle "Neuro Linguistic Programming" sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir.Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz.Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz.Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız.NLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine
NLP Seminerleri
Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha fazla organizasyon, çalışanların kendi performans
İzmir NLP Eğitimi
Günümüz insanın gelişime be başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok daha fazladır. Koşullar artık inanılmaz hızlı değişiyor. Değişime ayak uyduramayanlar doğal seçilimle bir bir seçiliyor. Yarın bugünden daha zorlu geçecek. Başarı yolculuğunda mazeretler bizi kurtarmak yerine sürekli geriye götürecek. Hayatımızda hoşnut olmadığımız senaryoları değiştirmek yalnızca kendi elimizdedir. Yeter ki bilincimizin sınırlarını genişletmenin yollarını keşfedelim ve farkındalığımızı artıralım. Unutmayalım ki bilgeliğin ilk aşaması bilgi sahibi olmaktır
NLP Practitioner Eğitimi - Kursu
NLP 1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmal
NLP Eğitimi
Nöro-Linguistik Programlama (NLP) basitçe yol gösterici ilkeler, tutum, ve gerçek hayattaki davranışları hakkında teknik bir dizi değil, bir kaldırılmış, bilimsel teoremi anlamına gelen bir davranış teknolojisidir. Hayatı değiştirmek için kabul ya da arzu olarak, davranışları ortadan kaldırmayı sağlar ve size esenlik sizin, duygusal, zihinsel ve fiziksel durumları seçme olanağı verir. NLP ile, daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak için yeteneğini artırarak, böylece her bir yaşam deneyimlerinden büyümeye öğrenirler.
NLP (Neuro Linguistic Programming) Semineri
NLP Neuro Linguistic Programming, bu üç kelimeyle karşılasak uzun yıllar olmadı. Ancak hem kendime hem de başkalarına sağlayabildiğim gelişmeler inanılmaz. Bunların gerçekleşmesine artık hayret de etmiyorum.İstediklerinin gerçekleşmesini gerçekten isteyenlerin duyularını, duygularını nasıl kullanabildiğini görmek, anlayabilmek için elimizde inanılmaz örnekler ve kaynaklar var. Yaptığımız yanlışlık ise içerikle birlikte her şeyi algılamaya çalışmamız. Atatürk, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Süleyman Demirel, Aristo, Platon, Chomsky, Eins
NLP nin Yararları
•     Öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmanızı, ilgi ve çalışma alanınıza uygun yönetim biçimini bulmanızı sağlayacak bilgi dağarcığınız oluşur.•     İş çevrenizde ve özel yaşamınızda yapıcı etkileşimler kurmanıza yardımcı olur.•     Duyarlılığınızı artırarak, davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlamanızı sağlar.•     Seçeneklerinizi artırır, etki alanınızı genişletecek es
NLP nin Tarihçesi
Richard Bandler ve John Grinder araştırmalarına özellikle iletişim konusunda ustalaşmış, kendi zaman dilimlerinde köklü değişimler yapabilmiş kişileri seçerek başladılar:•     Terapi   ustalarından   Fritz   Perls,   Virginia   Satir   ve Milton  Erickson'dan  olumlu  çağrışımlar yapabilme, metafor geliştirme, uygun davranış ve dil kullanımıyla yakınlık kurabilme konularında,•     Dilbilimci Alfred Korzybski ve Noam
NLP KİTAPLARI
NLP NEDİR?  - Türkçesi Sinir Dili Programlaması yada Beyin Dil Programlanması olarak çevrilen NLP (Neuro Linguistic Programming), kişinin hayallerini hedeflerini ve istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı mükemmel bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP (Neuro Linguistic Programming), Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur.   NLP
NLP Nedir?
NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de  Sinir Dili programlaması anlamı taşır. NLP, en basit haliyle  bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmek yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde, duygular ise beden de kodlanır.   NLP, kişinin geçmiş ile barışmasını, geçmişte yaşadıkları ile edinilen negatif duyguların silinmesine ve hafızadaki dosyaların kapatılmasına yardımcı olur. NLP, endişe, korku, fobi, iç ses, inançların değiştirilmesi gibi birçok çalışm
NLP Seminerleri
NLP; Neuro Linguistic Programming sözcüklerinin kısaltılmış halidir.   Neuro (Nöro): Zihnimizle ve düşünsel yaşamımızı nasıl düzenlediğimizle ilgilidir.   Linguistic (Linguistik): Dili nasıl kullandığımız ve dilin bizi nasıl etkilediğiyle ilgilidir.   Programming (Programlama): Tekrarlanan davranış dizilerini ve nasıl amaçlı hareket ettiğimizi açıklar.   NLP' nin başlangıç noktası, insana duyulan merak
NLP Nedir?
NLP, bütün iniş ve çıkışlarıyla dünyayı ve insanları nasıl tanıdığınız, neyi nasıl yaptığınız ve kendi gerçeklerinizi nasıl yarattığınız konusundaki deneyimlerinizle ilgilidir. NLP sihirli bir alet kutusu gibidir. İçindeki harika şeylere hayretle bakarken “Ben bunu nerede kullanabilirim?” diye kendinize sorarsınız.Bazı günler harikadır, hiç kimse yanlış bir şey yapmaz ve her şey yolunda gider. Bazı günler ise korkunçtur. Sanki herkes işimizi bozmak için gizli bir işbirliği içindedir ve her şey ters gider. Eğer özellikle y
NLP Trainer Eğitimi
NLP Nedir? Değişim ve gelişimi içinde barındıran NLP yöntemleri sezgiye dayalı ve eğlencelidir. NLP, bütün yöntemleriyle dünyayı ve insanları nasıl tanıdığınız, neyi ne şekilde yaptığınız ve kendi realitenizi nasıl var ettiğiniz konusundaki tecrübelerinizle ilgilidir.NLP üç boyutlu bir resme benzetilebilir, bir yerden başlayıp resmin bütününe varılabilir.Bazı günler çok iyi geçer, kimse yanlış bir şey yapmaz ve her şey yolundadır. Bazı günler ise çok kötüdür ve her şey ters gider. Bütün bunlar nasıl o
NLP Açılımı
'NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek yaşamlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir.NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bi
NLP AÇILIMI NEDİR?
Nöro : Vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzı ile ilgilidir. Linguistik : Dil kullanma şeklimizi nörolojimizi yansıtır. İletişim bu mükemmel yapının kendi içinde ve çevresiyle olan iletişimini, sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu sistemdir. Programlama : Programlandığımız işlevden sıyrılıp, yaşamımızı düşünce ve isteklerimiz doğrultusunda düzenlemektir. NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine oluşmuştur.
NLP Ne Demektir?
Nöro: Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesi.Linguistik: Sinirsel temsillerin kodlandığı anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir.Proğramlama: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemini organize etmektedir.NLP nin açılımı Neuru Linguistic programıdır. Türkçe anlam olarak sinir dili programıdır. Diğer bir ifadeyle insanın mükemmel bir şekilde modellenmesi de diyebiliriz. NLP kendimizi
Neuro Linguistic Programming Nedir
NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de  Sinir Dili veya Duyu Dili programlaması olarak telaffuz edilmektedir. Ancak bu ifade çok açık olmamakta,  insanların anlaması ve hayatta ne işe yaradığına dair de  bir kolaylık sağlamamaktadır.NLP, en basit haliyle  bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmek yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde, duygular ise beden de kodlanır. NLP, kişinin geçmişle barışmasını, geçmişte yaşanılan  negatif du
NLP Practitioner Nedir?
NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekildekullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir.Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Budüzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.

Çünkü NLP, bilinçli kısmımız ile davranışlarımızıyönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında kullanabileceğimiz iletişim yeteneklerine sahip olmamızı sağlar.

NLP ile YAPABİLECEKLERİMİZDEN BAZILARI ... 1. Zihn

Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 38)
Sayfa:1 - 2