izmir nlp ile ilgili arama sonuçları

NLP Teknikleri, Meta Model
Dili tümdengelim için kullandığımızda, sözcüklerden yola çıkıp onların temelinde yatan belirli deneyimlere gideriz. Aynı zamanda deneyimlerimizi nasıl çarpıttığımızı, sildiğimizi ve genellediğimizi keşfederiz. Bunu yapmak için, ipi labirentin dar dönemeçlerinden geri götürecek sorular sorarız.  Dile dökülen sözcüklerden başlayıp gramer yapısına geçer, bunu yaratan temsil sistemlerine ulaşır ve son olarak da duyusal deneyime varırız. Bunu başaracak soru demeti, Richard Bandler ve John Grinder tarafından 1975'de geliştirilen ilk NLP mode
Bilinçdışı Nedir?
'Bilinçdışı' hakkında epeyce şey işittik. Şimdi onunla ilgili düşüncelerimizi bir yere oturtmaya çalışalım. Herşeyden önce bilinçdışı İd içgüdülerinin biçimlenmeye başladığı bir enerji merkezidir. Onu bir fabrikayla kıyaslarsak anlaşılması kolaylaşır. Bu fabrika makinaları çalıştırmak için enerji sağlayacak dinamolarla doludur. Bu fabrikaya dışardan her tür hammadde gelir. Bu hammaddeler dinamoların çalıştırdığı makinelerden geçer ve son ürün ortaya çıkar. Dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birincisi, çıkan ürünler on
NLP Seminerleri
Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha fazla organizasyon, çalışanların kendi performans
İzmir NLP Eğitimi
Günümüz insanın gelişime be başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok daha fazladır. Koşullar artık inanılmaz hızlı değişiyor. Değişime ayak uyduramayanlar doğal seçilimle bir bir seçiliyor. Yarın bugünden daha zorlu geçecek. Başarı yolculuğunda mazeretler bizi kurtarmak yerine sürekli geriye götürecek. Hayatımızda hoşnut olmadığımız senaryoları değiştirmek yalnızca kendi elimizdedir. Yeter ki bilincimizin sınırlarını genişletmenin yollarını keşfedelim ve farkındalığımızı artıralım. Unutmayalım ki bilgeliğin ilk aşaması bilgi sahibi olmaktır
NLP Practitioner Eğitimi - Kursu
NLP 1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmal
NLP (Neuro Linguistic Programming) Semineri
NLP Neuro Linguistic Programming, bu üç kelimeyle karşılasak uzun yıllar olmadı. Ancak hem kendime hem de başkalarına sağlayabildiğim gelişmeler inanılmaz. Bunların gerçekleşmesine artık hayret de etmiyorum.İstediklerinin gerçekleşmesini gerçekten isteyenlerin duyularını, duygularını nasıl kullanabildiğini görmek, anlayabilmek için elimizde inanılmaz örnekler ve kaynaklar var. Yaptığımız yanlışlık ise içerikle birlikte her şeyi algılamaya çalışmamız. Atatürk, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Süleyman Demirel, Aristo, Platon, Chomsky, Eins
İzmir NLP Eğitimi
NLP (Neuro Linguistic Programming) bütün iyi bildirişimciler tarafınca kullanılan NLP tekniği mükemmel neticelar elde etmek amacıyla zihnin yeniden programlanması yöntemidir. Zayıflamak, özgüven kazanmak, kendinize daha çok güvenmek, daha sağlıklı ve rahat ilişkiler kurabilmek, iş yaşamında yahut sınavlarda daha başarılı olabilmek vb. Benzer biçimde bir çok mevzu üzerinde Beyin Dili Programlamasından faydalanılabilir. Bireysel gelişim alanı içinde çok çoğunlukla kullanılan NLP yöntemi,
META PROGRAMLAR
İş ya da genel olarak yaşam hakkında, örneğin iyimser olmak gibi genel bir yaklaşım, bir üst düzey makro stratejinin ya da meta programın bir örneğidir. Meta sözcüğü Yunanca'dan gelmekte; ötesi, üstü ya da farklı bir düzeyde anlamını taşımaktadır.  Meta programlar, patrondan gelen bir yorumu nasıl değerlendirdiğiniz, bir mektubu nasıl kaleme aldığınız ya da zamanınızı nasıl geçirdiğiniz gibi, alt düzey davranışın büyük parçalarını içermeye eğilimlidir. Hepimiz
İzmir NLP
Nlp Eğitimlerinin Programın  Amacı: Problemlerin çözümün sürecinde birkaç adım daha ileride yol almak, iletişim sihirbazı olmak, istenmeyen alışkanlıklardan eziyet çekmeden kurtulabilmek, satış ve pazarlama alanında ürüne ve müşteriye uygun yöntemleri kullanabilmek, duygu ve durumları yönetebilmek, motivasyon sağlamak ve korumak, korkuları yenebilmek, esir edici inanç kalıplarını kalıcı bir şekilde değiştirebilmek, özetle istenilen yaşamı sihirli bir şekilde oluşturmak isteyen her bireyin katılabileceği bir sertifika programıdır. Prog
NLP Practitioner Eğitimi İzmir
Programın Amacı : Problemlere çözüm üretmek, kendipotansiyelimizi birkaç adım daha ileride tutarak yol almak, iletişim sihirbazıolmak, istenmeyen alışkanlıkları eziyet çekmeden terk edebilmek, satış vepazarlama alanında uygun yöntemleri kullanabilmek, duygu ve durumlarıyönetebilmek, motivasyon sağlamak, korkuları yenebilmek, esir edici inançkalıplarını değiştirebilmek, kısacası istenilen hayatı sihirli bir şekildeoluşturmaya istekli olan herkesin katılabileceği bir sertifika programıdır.

Programın amacı, konusu “insan” ola

NLP Practitioner Eğitimi Ankara
NLPdüşünme, dil ve davranış dönemlerini araştırarak, istenilen hedeflere ulaşmakiçin bu kaynakların nasıl etkili şekilde kullanılacağını öğreten sanat veteknolojidir. NLP bir davranış biçimidir. Merak ve heyecan duyguları ilekuşatılmıştır. hayata az rastlanan bir öğrenme imkanı olarak bakar. İnsanlarıetkileyen iletişim şekilleri ve neyin öğrenilmesinin önemli  olduğunu dile getiren konular da ustalaşmayıamaçlar.

Bütünproblemlerin temel noktası zihindir. Fiziksel rahatsızlıklar önce zihinseldüzeyde başlar. Hiç

NLP Practitioner Eğitimi
ProgramınAmacı : Problemlere çözüm üretmek, kendi potansiyelimizi birkaç adım dahaileride tutarak yol almak, iletişim sihirbazı olmak, istenmeyen alışkanlıklarıeziyet çekmeden terk edebilmek, satış ve pazarlama alanında uygun yöntemlerikullanabilmek, duygu ve durumları yönetebilmek, motivasyon sağlamak, korkularıyenebilmek, esir edici inanç kalıplarını değiştirebilmek, kısacası istenilenhayatı sihirli bir şekilde oluşturmaya istekli olan herkesin katılabileceği birsertifika programıdır.

Programınamacı, konusu “insan