empati ile ilgili arama sonuçları

BİLİNÇALTI VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Bu yazıyı incelerken, bilinçaltınızın, içine sokulan her bilgiyi tam bir sadakatle yeniden üreten bir kayıt makinesi olduğunu gördünüz. însan ilişkilerinde Altın Kural'ı işler hale getirmenin nedenlerinden biri de işte budur.   Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de karşınızdakine öyle davranın. Karşınızdakinin sizin hakkınızda nasıl hissetmesini istiyorsanız, önce bu duyguları siz onlar için hissedin. Size karşı nasıl hareket edilmesini istiyorsanız, siz de öyle hareket edin. Ör
Erich Fromm Yazıları,
Hiç abartmadan denebilir ki, insan ırkının ürettiği "büyük fikirlerle" ilgili bilgi, hiçbir zaman bu kadar yaygınlaşmamıştı, ancak yine hiçbir zaman da bu kadar etkisiz olmamıştı. Eflatun ve Aristo'nun, peygamberlerin ve İsa'nın, Spinoza'nın ve Kant'm düşünceleri Avrupa ve Amerika'daki eğitilmiş milyonların bilgi dağarcığındadır. Binlerce "uzman enstitü"de bunlar anlatılıyor ve bazıları her türlü mezhebe bağlı ibadethanelerde savunularak öğretiliyor. Ve bütün bunlar sınırsız bencilliğin ilkelerini benimsemiş, bu yüzden dengesiz bir milliyetçili
BEDEN, ZİHNİN İŞLEYİŞİNİ NASIL YANSITIR?
Bilinçaltinizin ve bilincinizin karşılıklı etkileşimi için, bunlarla ilgili sinir sisteminin de benzer bir ilişki içine girmesi gerekmektedir. Beyin ve omurilik sistemi, bilinçli zihnin organlarıdır; sempatik sinir sistemi ise bilinçaltının organıdır. Beyin ve omurilik sistemi beş duyunuz aracılığı ile bilinçli olarak algıladığınız kanaldır ve bedeninizin hareketlerini kontrol eder. Beyinde bu sisteme ait çeşitli sinir hücreleri vardır.   Sempatik sinir sistemine ise bazen istem dışı sinir sistemi de de
Empati
Birbirimizi anlamak için hayata karşımızdaki kişilerin nazarıyla bakmak gerekir. Son zamanlarda çok sık duyduğumuz "empati", kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak, onu anlamaya çalışmaktır. Tanımı bu kadar kolay olsa da, empati yapmak dünyanın en zor işlerinden biridir. Birbirimize karşı sevgi ve saygıyı kaybettiğimiz zaman, hayatı dengede tutmak iyice zorlaşır. Karşımızdaki kişiye sevgi ve saygı göstermek, aslında kendimize duyacağımız sevgi ve saygıyı artırır.  Bursa'da oturan bir arkadaşım şöyle bir hatırasını
Kadın ve Erkek
Kadın ve erkek arasındaki farklar yıllar boyunca, gerek sosyolojik gerek psikolojik gerekse biyolojik açılardan incelenmiştir. Erkeklerin ve kadınların, yüzyıllar içinde değişen şartlara ve yaşam şekillerine, nasıl farklı uyum gösterdikleri üzerine kitaplar yazılmış, kadın-erkek ilişkisi edebiyatın ve sinemanın en gözde konularından biri olmuştur. Günümüzde, eski çağlardan farklı olarak deneysel, gözlemsel ve birtakım istatistiksel verilerle yorumlar yapılmakta, kadınların ve erkeklerin birçok yöndaen farklı olduğuna değinilm
Çoklu Zeka
Zeka nedir... Zekanın çok kısa tarihi... Zekayla ilgili eski ve yeni anlayışlar... Çoklu zeka teorisinin ilkeleri... Sözel-dilsel zeka, matematiksel-mantıksal zeka, görsel-mekânsal zeka, kinestetik-bedensel zeka, kişilerarası-sosyal zeka, kişisel-içsel zeka, müziksel-ritmik zeka...    Zeka; bireyin belli bir kültür içinde yaşantısını sürdürüp uyum sağlaması için gerekli olan yeteneklerin bir örüntüsüdür. Zeka; diğer şeyler arasında. Akıl  yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, k
İnsan Doğası
İnsan Doğası Sorunu:Geçtiğimiz yirmi, otuz yıl içinde, Dalai Lama'nın, insan doğasının temelde şefkatli olduğu görüşü, zor da olsa yavaş  yavaş Bati'da kabul görmeye başlamıştı. İnsan davranışının özde ben merkezci, temelde hepimizin kendimiz için yaşadığımız düşüncesi, Batı düşünce sistemine derinlemesine kök salmıştır. Sadece, doğamızın bencil olduğu değil aynı zamanda, saldırganlığın ve düşmanlığın insan doğasının bir parçası oldukları düşüncesi yüzyıllardır kültürümüze hakimdir. Tabii ki, tarihte karşıt düşüncede olan pek çok insa
Fiziksel Acı İle Başa Çıkmak
Fiziksel Acı İle Başa Çıkmak;Hayatımızın sakin dönemlerinde, işlerin göreli olarak düzgün ve iyi gittiği zamanlarda acı çekmek hakkında düşünerek, çektiğimiz acıların değerini ve anlamını daha derinlemesine kavrayabiliriz. Bazen, hiçbir amacı yokmuş, bize hiçbir şey kazandırmayacakmış gibi görünen bir acıya göğüs germek zorunda kalabiliriz. Fiziksel acı ve ıstırap da genellikle bu sınıfa sokulur. Fakat, fizyolojik bir süreç olan fiziksel acı ile, bu acıya karşı zihinsel ve duygusal tepkimiz olan ıstırap arasında fark vardır. O zaman akla ş
SINAV
Unutma ve hafızayı geliştirme bölümünde anlatıldığı gibi, en az bozucu etki yapan faaliyet uykudur. Gece yatmadan önce yapılan kısa bir tekrar sabah uyandıktan sonra yapılacak kısa bir tekrarla daha pekiştirilirse, öğrenilmiş malzemenin hafızaya en iyi biçimde kayıt edilmesi ve hatırlanması mümkün olur. Gece yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra yapılacak olan tekrarların, ikinci ve üçüncü derecedeki malzemeye çağrışım yaptıracak ana kavram ve temel fikirler üzerinde olması gerektiği ve 2-4 dakikalık bir sürede tamamlanabileceği i
SEMPATİK OLUN.
Hani güler yüzlü olalım demiştik ya bu da işte onun yan durumudur. Daha doğrusu ikiz kardeşidir diyebiliriz. Unutmayın: Sempati bir anlaşma biçimidir. Ve aslında bir yargıdır. Kimi zaman sempati, karşınızdaki insana daha uygun ve daha iyi bir şekilde düşünme duygusu verir. Sempatik olmanız sizi insanların gözünde sevimli bir hale getirebilir ve ilişkileriniz daha hızlı gelişir, karşılıklı iletişimde öncelik kazanabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Tabii ki bunu abartmadan yapmalısınız. Abartı, kendini kaybetmiş bir hakikattir. Kendi
DOĞRU İLETİŞİM TÜM KAPILARI AÇAN BİR ANAHTARDIR
Bireyler arası iletişimi, kişilerin birbirlerine gönderdiği ve belli anlamlan olan sözel (sözcükleri kapsayan) ve sözel olmayan (yüz, göz, beden hareketleri...) semboller olarak ifade edebiliriz. Duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi, beklentilerimizi, kişi ya da kişilere karşılıklı olarak ilettiğimizde iletişim sağlamış oluruz. Literatürlerde iletişim, kaynak, mesaj, alıcı, kanal ve geri bildirim şeklinde öğelere ayrılmıştır. Burada kaynak biz, mesaj karşı tarafa göndermek istediğimiz bilgi, alıcı mesajı göndermek istediğimiz kişi y
DOĞRU İLETİŞİM TÜM KAPILARI AÇAN BİR ANAHTARDIR
Sabahları, her zamankinden 15 dakika erken kalkabiliriz. Böylece yaşanılan telaşın ve aksiliklerin yarattığı stresi azaltmış oluruz.    Kahvaltı sofrasını ya da kıyafetlerinizi hazırlayarak, sabaha bir gece önceden hazır olabiliriz.    Hafızanıza bel bağlamayın.   Randevularımızı,   ödeme günlerimizi, önemli günleri, numaralan ve bunun gibi hatırlanması gereken bilgileri bir yere not ederek, hafızamızı yormamış ve unutma riskini kaldırmış oluruz.    Yalan söyl
İzmir Yaşam Koçluğu Eğitimi
Hepimiz gün boyunca onlarca işle aynı anda uğraşıp, hepsini de en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz. Ancak ne var ki çoğu zaman işi verimli yapmamızı engelleyen bazı faktörler yüzünden sonuçlar istediğimiz kadar iyi olmayabiliyor. Bunlardan bir kısmı kendimizden bir kısmı ise bizim dışımızdaki etkenlerden kaynaklanır. Genelde sebepleri bilsek bile işin çözümüne nereden ve nasıl başlayacağımız konusunda kararsız kalarak eyleme geçmeyi erteleriz. Bu döngü devam ettikçe memnuniyetsizliklerimiz artarak devam eder ve bir süre sonra ipin
İLETİŞİMİN İLK VE SON KURALI
Allah'ım ' Bana değişebilen ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştirilmeyecek şeyleri kabullenmek için huzur, aradaki farkı anlamak için bilgelik ver. İletişim, İngilizce ve Fransızca'da ‘communication’ şeklinde geçer ve köken olarakta Latince'de ‘communis- ortak’ kelimesinden gelir. Unutmayın; iletişim doğuştan gelen bir yetenek değil, sonradan kazanılan bir yetenektir. İyi iletişimin ön koşulları: •    İletişim için insan kendini iyi tanımalıdır.&n
ETKİLİ İNSANLARIN 8 ALIŞKANLIĞI
1-) Proaktif 01 (Kişisel Vizyon Alışkanlığı) 2-) Sonunu Düşünerek İşe Başla (Kişisel Liderlik Alışkanlık) 3-) Önemli İşlere öncelik Ver (Kişisel Yönetim Alışkanlığı  4-) Kazan/ Kazan'ı Hedefle (Kişilerarası Liderlik Alışkanlığı 5-) Önce Anlamaya, Sonra Anlaşılmaya Çalış (Empatik İletişim Alışkanlığı) 6-) Sinerji Yarat (Yaratıcı İşbirliği Alışkanlığı) 7-) Baltayı Bile (Yenilenme Alışkanlığı) 8-) İç sesini bul ve insanlara kendi seslerini bulmaları için ilham verr
İLETİŞİM ÜSTADI
İLETİŞİM ÜSTADI DALE CARNEGİE'DEN İLETİŞİM TÜYOLARI  Hiçbir Münakaşanın Galibi Yoktur Bir münakaşayı kazanmanın en iyi yolu, o münakaşaya hiç girmemektir. Uzun politika hayatım, bana bir gerçeği öğretti: 'Cahil bir adamı münakaşa yoluyla mağlup etmeye imkân yoktur.' Kimseye Yanlış Düşündüğünü, Yanlış Bir Şekilde Söylemeyiniz ‘Hiçbir zaman yüzde yüz isabetli davranamayacağınıza göre, niçin yanlış hareket ettiklerini başkalarının yüzüne vurup duruyorsunuz? Bir şey ispatlayacaksanız,
Zor İnsanlarla Baş Etmek
Bir insana tıpkı olduğu gibi davranın, olduğu gibi kalacaktır. Bir insana olabileceği ve olması gerektiği gibi davranın, olabileceği ve olması gerektiği gibi olacaktır. Goethe Evet, yol boyunca bazı zor insanlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Her zaman sizi yolunuzdan uzaklaştırmaya çalıştıkları görülür. Kastettiğim insanları bilir misiniz? Dengenizi bozan ve belki de sizi sağlıksız bir kişi olmanın eşiğine getiren insanlar. Açıklamama izin verin... Sevda isimli bir kızl
Bilinçaltınızı Yönetin
Bilinçaltı vücudumuzun mimarıdır.Biz hiç fark etmesek de vücudumuzdaki birçok fonksiyonun düzenli ve otomatik olarak yürümesini sağlar.Yüce yaratıcı bütün kainatta kurduğu ve saat gibi işleyen düzeni insan bedeninde de kurmuştur.Ne büyük mutluluk ki kalbimize sürekli atmasını, kanımıza damarlarda dolaşmasını, midemize yemekleri sindirmesini söylemek zorunda değiliz. Kainatta kurulmuş olan sistem nasıl ki mükemmel ve kusursuz işliyor, aynen bunun gibi insan bedenindeki sistem de mükemmel bir şekilde işlemektedir.Vücudumuzun yöneti
Başaracağınıza İnanın
Mutlu olmamızı, strese girmemizi, neşelenmemizi ve üzülmemizi sağlayan kısaca hayatımızı şekillendiren her gün karşımıza çıkan olaylar değil, o olayların ne anlama geldiğine inandığımızdır. inançlarımızı bir kere kabul ettiğimiz zaman bunlar sinir sistemine kesin emirler biçiminde iletilir ve hayatımızı olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirme gücüne sahip olur. Peki nedir bu inançlar? Çoğu insanlar hayatlarının değişik dönemlerinde çeşitli şekillerde
Öğrenme Ve Korku
İnsanlar, öğrenmekten korkar. Bu sebeple birçok insan yeni bir şey öğrenmek istemez. Öğrenirse, öğrendikleri kendisini değiştirecektir; esas korkunun sebebi, değişmektir. İnsanlar, kanaatleriyle dünyaya gelmezler. Sahip olduğumuz ve doğruluğuna inandığımız düşünceleri, sonradan öğrendik ve sahiplendik. Kendine bir kişilik ve kimlik belirleyenler, farklı olanı öğrenmekten ve değişmekten hoşlanmazlar. Çünkü öğrendikçe gelişecek ve değişeceklerdir.Çocuklar, çok meraklıdır ve yeni şeyler öğrenmekten korkmazlar. Kendilerine değişmez bir kim
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 35)
Sayfa:1 - 2