Verimli Toplantı Nasıl Yapılır?

Verimli Toplantı Nasıl Yapılır?
Herşeyden evvel, toplantının tarihi bir ay öncesinden belli olmalı. Şirket müdürü bir hafta önce bütün katılımcılara toplantı gündemini ve gereken diğer malumatları gönderip katılımcıların gündemden haberdar olup ona göre hazırlanmalarını temin etmeli. Bundan başka:
    * Toplantı mutlaka zamanında başlamalı.
    * Gündeme mutlaka sadık kalınmalı.
    * Müzakereler sırasında konu dışına çıkılmamalı ve asla ikili konuşulmamalı.
    * Kimse birbirinin sözünü kesmemeli. Fikirler sonuna kadar dinlenmeli.
    * Başkan dahil hiç kimse gelişi güzel toplantıyı terketmemeli.
    * Şirket performansı gözden geçirilirken yönetim tenkit edilmeli, ama yapıcı olunmalı.
    * Şirket politikaları ve atılacak adımlar üzerinde net anlaşma sağlanmalı.
    * Toplantı üç saat içinde bitirilmeli. Başbaşa görüşmeler toplantı sonrası olmalı
    * Bir sonraki toplantının tarihi, yeri ve gündem maddelerinden bazıları tesbit edilmeli.
DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:bilgi@Kisiselgelisim.gen.tr
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :toplantı - toplantı sanatı - -

Yorumlar