NLP nin Tarihçesi

Richard Bandler ve John Grinder araştırmalarına özellikle iletişim konusunda ustalaşmış, kendi zaman dilimlerinde köklü değişimler yapabilmiş kişileri seçerek başladılar:
•     Terapi   ustalarından   Fritz   Perls,   Virginia   Satir   ve Milton  Erickson'dan  olumlu  çağrışımlar yapabilme, metafor geliştirme, uygun davranış ve dil kullanımıyla yakınlık kurabilme konularında,
•     Dilbilimci Alfred Korzybski ve Noam Chomsky'nin çalışmalarından ön-varsayımlar ve dili kullanma biçimleri konularında,
•     Antropolog   Gregory   Bateson   ve   psikanalist   Paul Watzlawick'in  meslek deneyimlerinden yararlanarak bulgularını derlemişlerdir.
Sözü geçen orijinal bulgular NLP'nin gelişimine olanak sağlamış, olgunlaşma süreci başlamıştır. Bandler ve Grinder yakınlık kurma konusundaki bulgularıyla üstün başarı düzeyine ulaşmış kişilerle olumlu iletişimler kurmuşlar, böylece yeteneğin çözümlenmesi konusundaki çalışmalarını hızlandırmışlardır. Kendi dil kullanma biçimlerinin düşüncelerini nasıl etkilediğini irdeleyerek çalışmalarım sürdürmüşler ve NLP'yi giderek olgunluğa eriştirmişlerdir.
Yukarıda adı geçen ustaların iş dünyası ile olan bağlantılarını sorgulayabilirsiniz. Terapist ve antropologların çalışmalarının sürekli değişen teknolojik ortama nasıl uyum sağladığını bilmek isteyebilirsiniz. Sorularınızın yanıtı 'değişim' kavramındadır. Bu kişilerin tümü çalışmalarında 'değişim'i öngörmüşler, kendi zaman dilimlerinde adeta devrim yaratmışlardır. Kendi alanlarında üzerinde durdukları 'değişim' ile iş dünyasında oluşturmaya çalıştığımız 'değişim' arasında benzerlikler vardır.
Günümüzdeki NLP uygulamalarında daha önceki tüm edinilerden yararlanılır. Oluşmuş yöntemler, uzun bir öğrenme süreci içinde evrim geçirmiş ve bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Buradan öğrenme sürecinin tamamlandığı anlamını çıkarmak doğru değildir. Delegelerimizden biri bana NLP konusunda öğrenilecek hiçbir şey kalmadığında ne yapacağımızı sorunca ona verdiğim yanıt "O gün asla gelmeyecek" olmuştur.


NLP(Neuro Linguistic Programming) Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için 232 422 59 54 nuamralı telefondan veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - neden nlp - nlp teknikleri - john grinder - fritz perls - milton erickson - nöro lengüistik programlama nlp - türk usulü nlp - nlp merkezleri - nlp eğitimleri - nlp - nlp nedir - yeniden çerceveleme - nlp tarihçesi - nlp tarihi - nlp nedir -

Yorumlar