NLP Nedir?

NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de  Sinir Dili programlaması anlamı taşır. NLP, en basit haliyle  bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmek yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde, duygular ise beden de kodlanır.
 
NLP, kişinin geçmiş ile barışmasını, geçmişte yaşadıkları ile edinilen negatif duyguların silinmesine ve hafızadaki dosyaların kapatılmasına yardımcı olur. NLP, endişe, korku, fobi, iç ses, inançların değiştirilmesi gibi birçok çalışmayı içene alır. Bunlardan kurtulmakla geçmişten arınıp, kişinin hafiflemesine ve geleceğine odaklanmasını sağlar. Bugünde yaşamayı ve geleceği planlamaya yardımcı olur.

Kişinin iç dünyası sorunlu, huzursuz, mutsuz ve karmaşa içindeyken ağzından mutlu bir şekilde olumlu veya pozitif ifadelerin çıkması mümkün değildir. Kişilerin iç dünyasının netleşmesine, dinginliğe ulaşmasına ve istediği yönde düşünce ve davranışlarının farkına varmasına ve değiştirmesine dönüştürmesine olanak sağlar.

NLP bir bilim olarak tanımlanmakta. Çünkü insan davranışlarının arkasındaki stratejilerin çözümlenmesi, kişinin kendisi ve başkalarıyla olan iletişimindeki  ‘nasıl’a odaklanması, yaşamla ilgili modeller oluşturması ve beyinle ilgili araştırma ve çalışmaları kapsamaktadır.
NLP bir sanattır. Çünkü tüm insanlar doğum anına kadar aynı süreçlerden geçerken doğumdan sonraki süreçten itibaren farklı bir yapıya, kişiliğe sahip olmasından dolayısıyla da tek ve özgün olduğunu kabul ederek bir sanat eseri olarak tanımlanmaktadır. Nlp, kişinin kendisinin en iyisi ve en verimli olmasına imkan tanıyan sanattır.

Neuro; Beyni temsil eder. Beynin çalışma sistemi üzerine odaklanır. Tüm insanlarda bulunan 5 duyu organı ( İşitme, görme, hissetme , dokunma ve tatma,) ve sinir sistemi ile birlikte bilgiyi alışımızı, bu bilgiyi kullanım şeklimizi ve düşünce şeklimizi ifade eder.

Linguistic; Dili temsil eder. Dilin insan yaşamındaki önemini inceler. 5 duyu sistemiyle kayıt ettiğimiz verilerin anlam ve kavramlarının nasıl dile, düşüncelere ve sözcüklere dönüştüğü üzerine çalışır.

Programming; Davranışı temsil eder. Düşünce sistemi ve sözcüklerin seçimi ve kullanımıyla beraber davranışlara nasıl dönüştüğünü ve istediğimiz şekilde nasıl dönüşüp, değiştireceğimiz üzerinde çalışmaktadır.

NLP modellemedir. Beynimiz bilinçli ve bilinçsiz beyin olmak üzere  her an  bir bilgisayar gibi kayıt yapmaktadır. Bilinçli beyin bir an  kesitinde 5 ila 10 arasındaki veriyi kayıt ederken, bilinçdışı alan beynimiz ise; çok daha fazla veriyi bilinçsiz şekilde kayıt etmektedir. NLP ile kişinin bu büyülü yöntemi öğrenmesi ve uygulamaya başlaması ise; kişinin yaşamını tesadüflere bırakmadan, kendi beynini programlayarak, istediği yaşantıya geçişini ve istediği sonuçlara çok hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. 
NLP  kişilerin hayatlarındaki filtreleri, inançları  farketmeleri ve temizlemeleri üzerine çalışır. NLP sayesınde iletişim kurmayı arzuladığınız her insanının kendine özgü dilini anlamayı, o dilde iletişim kurma becerinizi geliştirmeyi, geçmişte yaşadığınız korkularınızı, söylenmiş ve hala kulağınızda yer eden olumsuz sözleri ve davranışları temizlemeyi, motivasyonunuzu yükseltmeyi, fobilerinizi,  pişmanlık, kızgınlık, öfke ve kaygılardan uzaklaşmayı  ve kendinizi olmak istediğiniz gibi  yeniden yapılandırmayı sağlar.

Hayatın çok kolay, sorunsuz bir şekilde  ve var olan sorunları da farklı bir bakış açısıyla bakıp çözme yeteneği geliştirtir. Geçmişle barışmalarını ve geleceğe odaklanmalarını sağlar.

NLP, olayların ’neden ve niçin’ ile olan kısmı ile değil, nasıl daha iyi yapabilirim, nasıl daha iyi olabilirim, nasıl daha çözümleyebilirim noktalarına bakıp odaklanır.

Kişinin bulunduğu koşullar içinde yapabildiğinin en iyisini yaptığına ve her yapılan davranışında altında bir iyi niyet olduğuna  inanır.
 Kişinin bulunduğu yerden bir üst versiyonuna sahip olmasına yardımcı olur.
 
NLP Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :
 
İzmir'deki NLP Eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24
 
Antalya'daki NLP Eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp nedir ne işe yarar - nlp nedir nasıl uygulanır -

Yorumlar