NLP Karaman

NLP'yi iletişim süreçlerinin yer aldığı tüm alanlarda etkili biçimde kullanabilirsiniz. İletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda NLP ile etkinliğinizi artırabilirsiniz. NLP, otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede kullanılan ve her geçen gün yaygınlık kazanan bir yöntemdir.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP de bu tür araştırmalar kendi alanlarında başarılı olan insanların modellenmesi üzerinde yoğunlaştırılmıştır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP Diploma Eğitimi; NLP bilimine, temel bilgilerle giriş eğitimidir. Bu eğitimle, kendi dünyanızda yeni keşifler yaşar ve kendinize ait özelliklerle yakın çevrenizdeki insanlara ait özellikleri, onların davranışlarının nedenlerini, genel bir bakış açısıyla öğrenirsiniz.

NLP Practitioner Eğitimi; NLP uygulamacısı olarak bireysel danışmanlık yapabilir hale geldiğiniz eğitimdir. Bu eğitimle, davranışların kaynaklarını analiz etmenin yanı sıra, davranışlar ve duygu durumları üzerinde değişim sağlayabilmenin yollarını da tamamı uygulamalı olarak öğrenirsiniz.

NLP Master Practitioner Eğitimi; NLP uzman uygulamacısı olarak aile, iletişim, yönetim ve kişilik gibi konularda da bireysel danışmanlık yapabilir hale geldiğiniz eğitimdir. Bu eğitimin temel konuları, kişilik analizleri, ileri düzey NLP teknikleri, ileri düzey NLP telkin (dil) kalıpları, modelleme ve davranış kalıplarıdır.
Sertifikasyon eğitimlerinin dışında, Muhammed Alpkent tarafından geliştirilen, Türkiye'de ilk ve tek konumunda yer alan bir eğitim programı daha bulunuyor: "Kendi Kaynaklarımız Işığında NLP". Bu eğitimde, NLP'nin kendi kültürel kaynaklarımız ışığında, mânevî bir bakış açısıyla yorumlanışı ele alınıyor.


 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp nedir - nlp eğitimi - nlp teknikleri - nlp kitapları -

Yorumlar