NLP Açılımı

'

NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek yaşamlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir.

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir.

Nöro –Linguistik – Programlama (NLP)

Nöro: Tecrübelerimizi ilk uğradığı ve işlem gördüğü sinir sistemimiz, 5 duyumuz: görme, duyma, hissetme, tatma, koklama

Linguistik: Sinir Sistemimizde kodlanan ve kayda alınan ve anlam kazanan sözlü ve sözsüz iletişim Sisteminden gelen bilgiler. Dilimizi kullanma becerimiz özel kelimeler ve cümleler ruh dünyamıza ayna tutar. Linguistik aynı zamanda mimiklerimizi, vücut dilimizi,  inançlarımızı, duygularımızı açık eden alışkanlıklarımızı gösterir.

Programlama: Belli hedeflere, sonuçlara ulaşmak için iletişim ve Sinir sistemlerini organize etmek. Programlama, mevcut düşünce ve duygularımızı içeren programları istediğimiz düşünce ve duygulara dönüştüren bir işlemdir.

'
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp açılımı - nlp nedir - nlp -

Yorumlar