Metaprogramlar

1. Pröaktif-reaktif: Proaktif insan sorumluluk alan, kendini motive eden ve olayı doğrudan başlatan, girişimci kişidir. Reaktif insan ise duruma ve olaylara göre hareket e-den, pasif kişidir.
 2. Yaklaşan-Kaçan: Yaklaşan insanlar hedefleri ve istekleri konusunda motive olan ve onlara odaklanan bireylerdir. Kaçan insanlarsa başlarına kötü şeyler gelmesinden korkan, olumsuzluklardan motive olan kişilerdir.
 3. İç ve dış referans: İç referansı kullananlar kendi değer yargılarına göre hareket eden, başkalarından fazla etkilenmeyenlerdir. Dış referans sistemini kullananlar ise başkalarının gücünden etkilenen ve onların etkisinde kalan bireylerdir.
 4. Kurallılar-kuralsızlar: Fırsatçı insanlar, farklılıkları, fırsatları ve alternatifleri kovalarlar. Kuralcılar ise konfor bölgesinin dışına çıkmayan, kurallar içerisinde başarı ve mutluluğu arayanlardır.
 5. Genel ve özel düşünenler Genel düşünenler bilgiyi anlama ve değerlendirmede büyük ve bütünle ilgilenirken spesifik düşünenler olay ve konuları kendi içinde spesifik olarak kabul ederler.
 6.  Eşleşenler-eşleşmeyenlen Eşleşenler benzerliklere odaklanırken eşleşmeyenler genelde farklılıklara odaklanırlar. Bu metaprogram daha çok kıyas yaparken kullanılır.
 7. ikna stratejileri: Görsel insanlar ikna olmak için görmek isterken, işitseller duymak, bazı insanlar ise okuyarak, yaparak ikna olurlar. Bununla birlikte öğrenme modunda tekrar, zaman ve süreklilikte önemli rol oynar.
 DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - kişisel gelişim - bireysel gelişim -

Yorumlar