NLP

İzmir NLP Eğitimi
NLP (Neuro Linguistic Programming) bütün iyi bildirişimciler tarafınca kullanılan NLP tekniği mükemmel neticelar elde etmek amacıyla zihnin yeniden programlanması yöntemidir. Zayıflamak, özgüven kazanmak, kendinize daha çok güvenmek, daha sağlıklı ve rahat ilişkiler kurabilmek, iş yaşamında yahut sınavlarda daha başarılı olabilmek vb. Benzer biçimde bir çok mevzu üzerinde Beyin Dili Programlamasından faydalanılabilir. Bireysel gelişim alanı içinde çok çoğunlukla kullanılan NLP yöntemi,
KONSANTRASYON
KONSANTRASYONgenel olarak, yapılması gerekli olan hareketlerin iç ve dış faktörler nedeniyle yapılmamasından kaynaklanır. Bunları burada kısaca açıklayalım.Seyirciyle EtkileşimSeyircinin sporcular üzerinde çift yönlü etkisi vardır. Bunları olumlu ve olumsuz etkileşimler olarak iki gruba ayırabiliriz.1)  Olumlu etkileşim: Seyircinin sporcuyu olumlu bir şekilde etkilemesidir. Bir takım maçını kendi ülke ya da seyircisi  önünde  oynuyorsa  tezahürat sporcuyu  olumlu yönde etkiler. Olumlu etkile
Motivasyon
Motivasyon "Bana yeterince uzun ve sağlam bir destek verin tek basıma dünyayı yerinden oynatayım."ARCHIMEDESMotivasyon denince aklıma nedense Archimedes'in ünlü sözü geliyor.Motivasyon kelimesinin Türkcemize girişi hatırladığım kadarıyla 198O'li yıllara rastlıyor, Türkçe anlamını henüz öğrenmeden cümle içindeki anlamın insanın bir başkası tarafından mutlu edilmesi anlamına geldiğini düşündürmüştü bize. Bir insanın bir başkası tarafından mutlu edilmesi ne güzel bir şey, bir insanın bir insana tebessüm etmesi bile m
BEYNİN SIRLARI
BEYNİN SIRLARIBeyin hayatımızın en büyük, en önemli organı ve benliğimizin merkezidir. Kâinattaki en gelişmiş ve mükemmel yapı olan beyin, bütün hareketlerimizde, düşüncelerimizde, duygularımızda her zaman devrededir. Beynimiz olmasaydı, göremeyecek, hatırlamayacak, iletişim kuramayacak, hissedemeyecek.uyuyamayacak, vücut sıcaklığımızı bile sabit tutamayacaktık.İnsan beyni kıvrımlıdır. Beyin yüzeyi bir metrekarenin yirmide biri kadar olmasına rağmen korteksteki katlanmalar sayesinde beynin faal alanı 1.5 metrekareye ulaşır, yan
NLP nin Tarihçesi
Richard Bandler ve John Grinder araştırmalarına özellikle iletişim konusunda ustalaşmış, kendi zaman dilimlerinde köklü değişimler yapabilmiş kişileri seçerek başladılar:•     Terapi   ustalarından   Fritz   Perls,   Virginia   Satir   ve Milton  Erickson'dan  olumlu  çağrışımlar yapabilme, metafor geliştirme, uygun davranış ve dil kullanımıyla yakınlık kurabilme konularında,•     Dilbilimci Alfred Korzybski ve Noam
NLP nin Yararları
•     Öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmanızı, ilgi ve çalışma alanınıza uygun yönetim biçimini bulmanızı sağlayacak bilgi dağarcığınız oluşur.•     İş çevrenizde ve özel yaşamınızda yapıcı etkileşimler kurmanıza yardımcı olur.•     Duyarlılığınızı artırarak, davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlamanızı sağlar.•     Seçeneklerinizi artırır, etki alanınızı genişletecek es
NLP (Neuro Linguistic Programming) Semineri
NLP Neuro Linguistic Programming, bu üç kelimeyle karşılasak uzun yıllar olmadı. Ancak hem kendime hem de başkalarına sağlayabildiğim gelişmeler inanılmaz. Bunların gerçekleşmesine artık hayret de etmiyorum.İstediklerinin gerçekleşmesini gerçekten isteyenlerin duyularını, duygularını nasıl kullanabildiğini görmek, anlayabilmek için elimizde inanılmaz örnekler ve kaynaklar var. Yaptığımız yanlışlık ise içerikle birlikte her şeyi algılamaya çalışmamız. Atatürk, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Süleyman Demirel, Aristo, Platon, Chomsky, Eins
NLP Eğitimi
Nöro-Linguistik Programlama (NLP) basitçe yol gösterici ilkeler, tutum, ve gerçek hayattaki davranışları hakkında teknik bir dizi değil, bir kaldırılmış, bilimsel teoremi anlamına gelen bir davranış teknolojisidir. Hayatı değiştirmek için kabul ya da arzu olarak, davranışları ortadan kaldırmayı sağlar ve size esenlik sizin, duygusal, zihinsel ve fiziksel durumları seçme olanağı verir. NLP ile, daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak için yeteneğini artırarak, böylece her bir yaşam deneyimlerinden büyümeye öğrenirler.
NLP Practitioner Eğitimi - Kursu
NLP 1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmal
İzmir NLP Eğitimi
Günümüz insanın gelişime be başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok daha fazladır. Koşullar artık inanılmaz hızlı değişiyor. Değişime ayak uyduramayanlar doğal seçilimle bir bir seçiliyor. Yarın bugünden daha zorlu geçecek. Başarı yolculuğunda mazeretler bizi kurtarmak yerine sürekli geriye götürecek. Hayatımızda hoşnut olmadığımız senaryoları değiştirmek yalnızca kendi elimizdedir. Yeter ki bilincimizin sınırlarını genişletmenin yollarını keşfedelim ve farkındalığımızı artıralım. Unutmayalım ki bilgeliğin ilk aşaması bilgi sahibi olmaktır
NLP HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir?NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin ne anlama geldiğini bilmek için öncelikle "Neuro Linguistic Programming" sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir.Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz.Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz.Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız.NLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine
NLP Seminerleri
Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha fazla organizasyon, çalışanların kendi performans
NLP Trainer Eğitimi
NLP Trainer Eğitimi MTI (Mind Training İnstitute) standartlarında düzenlenen NLP Trainer eğitiminde katılımcılar, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitimden geçirilir.NLP Trainer Eğitimde katılımcıların kendisi eğitilir. NLP Trainer Eğitimi  , kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullanımında uzmanlaşırlar ve bu b
Oto Telkinde Alınması Gereken Önlemler
Kendi kendine hipnozun da diğer bütün kendi kendine tedavi yöntemleri için geçerli olan riskleri vardır. Yanlış kullanımı başarısızlığa veya beklenmeyen etkilere sebep olabilir, en kötü ihtimalle mevcut rahatsızlığı artırabilir ki bu durum, özellikle ruhsal hastalıklar için geçerlidir. Eğer psikiyatrik tedavi görüyor ve ilaç kullanıyorsanız, bu konuda pisikiyatristinizin bilgisine danışmadan teşebbüs etmeyin. Epilepsi hastalarının ve depresyondaki kişilerin kendi kendilerine uygulamalardan sonuç alması çok zo
NLP Eğitimi
Nöro. Yaptığımız her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir sistemimizdir.Sinir sisteminin temeli de beş duyumuzdur ve bunlar düşünme biçimimizle ilgilidir.Lengüistik (Dil). Duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemi için bir dil oluşturmaktadır. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandıramaz ve insanlarla iletişim kuramayız. Kendi iç iletişimimizde de dili kullanırız.Kendimizle ve başkalarıyla iletişim kurarken kullandığımız kelime ve cümleler bizi mutluluğa ve başarıya götürebildiği gibi büyük bir umutsuzluğa da sürü
KENDİNE GÜVENMEK
KENDİNE GÜVENMEK Özgüvenin karşıtı olan özgüven eksikliği ise genellikle aşağılık kompleksi olarak tanımlanır.  Özgüvenin karşıtı olan özgüven eksikliği genellikle aşağılık kompleksi olarak tanımlanır.  Eleştiriye karşı alıngan olmak Aşağılık duygusuna kapılan insanlar hata yaptıklarını bilseler de diğer insanların bunu vurgulamaları hoşlarına gitmez. Ne kadar yapıcı ya da naif olursa olsun her eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılarlar. Özgüvene uygunsuz cevap verme
GÜVEN, ÖZGÜVEN ve ÖZSAYGI
‘Güven görüp görebileceğiniz en ürkek kuştur. Bir uçarsa bir daha yakalayamazsınız.’Güven duygusu, iş yaşamında da özel yaşamımızda da son derece önemli bir duygudur.Kendine güven, iş arkadaşına güven, yöneticiye güven, çok anlamlı kavramlardır. Kişilerarası ilişkilerin gelişiminde olmazsa olmaz özelliklerdendir.Güven, aynı zamanda ekonomik bir alışveriş sürecidir. Güve- ne dayalı bir alış verişte çek, senet, sözleşme gibi işlemlere gerek  duyulmaz, verilen sözler yeterli görülür.Güven duyduğunuz birine kolayca
Özgüven Geliştirme Teknikleri
Özgüvenli olmaktan tam olarak ne anlıyoruz? Özgüvenli tutum nasıl olur? Özgüvenli olmak pasif, agresif ya da aldatıcı tutumlara başvurmak zorunda kalmadan kendini ifade edebilmektir. Daha fazla kendinizin farkında olmayı, gerçek 'siz'i bilmeyi, sevmeyi ve sorumluluğunu taşımayı gerektirir. Kendi çıkarlarınızı göz ardı etmeden ya da ilkelerinizden ödün vermeden başka insanların ihtiyaçlarına kulak vermeyi ve duyarlı olmayı içerir. Kişiler arası ilişkilerinizi geliştirmenizi, daha etkin bir iletişim kurmanızı, sorunlu kişiler ve olaylar karş
Kendine Güvenmek
Güvenli davranış dersimizin sonuna geldik. Nasıl ki, videoda jimnastik kaseti izleyerek zayıflayamaz ve forma giremezseniz maalesef sadece kitaptan okuyarak güvenli davranmayı öğrenemezsiniz. Daha güvenli, dolayısıyla iş yerinizde ve sosyal ilişkilerinizde daha etkili olmak amacıyla davranış modellerinizi değiştirmek için aktif bir çaba göstermeli ve bunları mutlaka uygulayarak öğrenmelisiniz. Küçük bir hedef ile işe başlayın ki güvenli davranamazsanız bile başarı ya da başarısızlık fazla önemli olmasın. Muhtemelen bir daha karşılaşmayacağ
Beyin Kapasitesini En İyi Kullanma Sanatı
Yeni beyin araştırmaları, insanların beyinlerini geliştirebileceğini ve daha verimli kullanabileceğini ortaya koyuyor.Ağırlığı insan vücudunun % l'si kadar olan beyin, yaklaşık 1.4 kg. Beynimizde yaklaşık 120 milyar hücre bulunuyor. "Nöron" dediğimiz bu hücreler, beyni meydana getiriyor. Vücuda giren oksijenin % 25'ini ve glikozun çoğunu beyin tüketir. Kanarya beyninde hücreler arası bağlantı bir-iki iken insan beyninde iki bin-on bin arasındadır.(l)îki yarım küreden oluşan beyin, yegâne öğrenme aracıdır ve dünyanın en gelişmiş ö
Gösterilen Makale 61-80 (Toplam Makale 84)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5