NLP

NLP Kişisel Gelişim
NLP ( Neuro Linguistic Programming ) dilimizde Sinir Dili veya Duyu Dili programlaması şeklinde telaffuz edilmektedir. Fakat bu ifade çok açık olmamakta,  insanların anlaması ve yaşam içerisinde ne işe yaradığına dair de bir kolaylık sağlamamaktadır.   NLP, en basit tanımıyla bir modelleme sistemidir. NLP, bireyin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmesi doğrultusunda çalışma yapar. Düşünceler zihinde, duygular ise beden üzerinde kodlanır. NLP, bireyin geçmiş yaşantısıyla barışmasını, geçmişte yaşanılan neg
NLP Eğitmeni
NLP mükemmelliği ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı sonuçlara ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” ismi verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi ne şekilde oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekild
NLP Seminer
Neuro: Merkezi Sinir Sistemi ( beyin-zihin) ve özellikle gördüğümüz, kokladığımız, hissettiğimiz, tattığımız, işittiğimiz duyuları ifade eder. Bunlar dış dünya ile iletişim kurmak amacıyla kullandığımız araçlarımızdır. Linguistic: İletişim aracı ve düşünceler için araç olarak kullanılan dil yani sözcükler kastedilmektedir. Programming: Arzu edilen değişiklikleri meydana getirmek üzere duygu, düşünce ve davranışlarda zihin yardımıyla yeniden düzenlemeler yapılması kastedilmek
NLP Eğitim Seminerleri
 Neuro Linguistic Programming" Türkçesi  Sinir Dili Programlaması olan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek yaşamlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir. 1970'lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gr
NLP Türkiye
(Neuro Linguistic Programming)Türkçesi sinir dili programlaması olan NLP ; vücudumuzda otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede kullanılan ve her geçen gün yaygınlık kazanan bir yöntemdir.  NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP de bu tür araştırmalar kendi alanlarında başarılı olan i
NLP Practitioner Eğitimi
ProgramınAmacı : Problemlere çözüm üretmek, kendi potansiyelimizi birkaç adım dahaileride tutarak yol almak, iletişim sihirbazı olmak, istenmeyen alışkanlıklarıeziyet çekmeden terk edebilmek, satış ve pazarlama alanında uygun yöntemlerikullanabilmek, duygu ve durumları yönetebilmek, motivasyon sağlamak, korkularıyenebilmek, esir edici inanç kalıplarını değiştirebilmek, kısacası istenilenhayatı sihirli bir şekilde oluşturmaya istekli olan herkesin katılabileceği birsertifika programıdır.

Programınamacı, konusu “insan

NLP Practitioner Eğitimi İzmir
Programın Amacı : Problemlere çözüm üretmek, kendipotansiyelimizi birkaç adım daha ileride tutarak yol almak, iletişim sihirbazıolmak, istenmeyen alışkanlıkları eziyet çekmeden terk edebilmek, satış vepazarlama alanında uygun yöntemleri kullanabilmek, duygu ve durumlarıyönetebilmek, motivasyon sağlamak, korkuları yenebilmek, esir edici inançkalıplarını değiştirebilmek, kısacası istenilen hayatı sihirli bir şekildeoluşturmaya istekli olan herkesin katılabileceği bir sertifika programıdır.

Programın amacı, konusu “insan” ola

Ankara NLP Eğitimi
NLPdüşünme, dil ve davranış dönemlerini araştırarak, istenilen hedeflere ulaşmakiçin bu kaynakların nasıl etkili şekilde kullanılacağını öğreten sanat veteknolojidir. NLP bir davranış biçimidir. Merak ve heyecan duyguları ilekuşatılmıştır. hayata az rastlanan bir öğrenme imkanı olarak bakar. İnsanlarıetkileyen iletişim şekilleri ve neyin öğrenilmesinin önemli  olduğunu dile getiren konular da ustalaşmayıamaçlar.

Bütünproblemlerin temel noktası zihindir. Fiziksel rahatsızlıklar önce zihinseldüzeyde başlar. Hiç

NLP Practitioner Eğitimi Ankara
NLPdüşünme, dil ve davranış dönemlerini araştırarak, istenilen hedeflere ulaşmakiçin bu kaynakların nasıl etkili şekilde kullanılacağını öğreten sanat veteknolojidir. NLP bir davranış biçimidir. Merak ve heyecan duyguları ilekuşatılmıştır. hayata az rastlanan bir öğrenme imkanı olarak bakar. İnsanlarıetkileyen iletişim şekilleri ve neyin öğrenilmesinin önemli  olduğunu dile getiren konular da ustalaşmayıamaçlar.

Bütünproblemlerin temel noktası zihindir. Fiziksel rahatsızlıklar önce zihinseldüzeyde başlar. Hiç

NLP Practitioner Antalya

NLP baştan sona pozitif bir düşünce tarzıdır. Bazı kişilergeçmişteki kötü deneyimlere takılarak yaşamlarına devam ederler; bazılarıysagelecek kaygıları eşliğinde mutsuz bir yaşam sürer. NLP, bireye geçmiştendersler çıkartarak içerisinde bulunduğu zamana odaklanmayı ve geleceği doğrubir şekilde planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP`nin geçmişteki kötüdeneyimleri temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olaylarınetkisinden kurtulup, hedef belirleme tekniklerinin uygulanması veöğretilmesiyle de bir misyon ve vizyon beli

NLP Practitioner Nedir?
NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekildekullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir.Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Budüzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.

Çünkü NLP, bilinçli kısmımız ile davranışlarımızıyönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında kullanabileceğimiz iletişim yeteneklerine sahip olmamızı sağlar.

NLP ile YAPABİLECEKLERİMİZDEN BAZILARI ... 1. Zihn

İş Yaşamında Başarının Sırrı NLP Tekniği
Çocukların özgüveninin temeli sıfır-altı yaşlan arasındabaşlar. Bilinçaltında bulunan mesajlar hiçbir zaman yok olmaz. Bilince çıkarılıp göz önüne atılmadığısürece hayatımızı farkında bile olmadan yönetir. Ergin ve yetişkinlikdönemlerinde yaşadığımız başarısız durumların,, korkuların, dengesizilişkilerin, bedensel, zihinsel ve duygusal hastalıkların alt yapısındaçocukluğumuzdan gelen sağlıksız bilinçaltı düzeni vardır Cari Gustav Jung?undediği gibi: Bilinçaltımızdaki kayıtlar bilince çıkmadıkça karşımıza kaderolarak çıkar. Nlp duygu ve d
NLP Kursları
NLP?nin gelişiminde başka insanların da katkılarıolmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, sonzamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar vedeğerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki vedengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.

NLP' nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, kişiningelişiminde etken bir rol alıp, geçmişten gelen korkuları, kısıtlayıcıinançları, zarar veren alışkanlıkları değiştirmede ya

NLP Seminerleri
NLP Semineri NLP?nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlkçalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odaknoktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki vedengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.

NLP' nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, kişiningelişiminde etken bir rol alıp, geçmişten gelen korkuları, kısıtlayıcıinançları, zarar veren alışkanlıkl

NLP Semineri Nedir?
NLP tekniği, özellikle iş dünyasında, yönetim, iletişim,isteklendirme, kişisel gelişim, hedef belirleme liderlik gibi konulardafarklılaşma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda spora, aile yaşamına ve kendinigeliştirmeye uygulanabilir. Başarıya ulaşmak ve kişisel mükemmelliği yakalamakisteyen insanların, değiştirmesi gereken tutum ve inançlarını değiştirmeyikolaylaştırarak kişisel hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bunedenle yönetim ve eğitim alanında sıkça kullanılmaktadır.

 ?Zihin? ve ?beden?birbirleri

NLP Seminerleri
 Nlp, kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. Nlp, yaşamınızı kontrol altına alabilmeniz için gerekli olan tüm zihinsel değişim teknikleri sağlar. style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-color: #a8a8a8; border-right-color: #a8a8a8; border-bottom-color: #a8a8a8; border-left-color: #a8a8a8; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-rig
NLP AÇILIMI NEDİR?
Nöro : Vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzı ile ilgilidir. Linguistik : Dil kullanma şeklimizi nörolojimizi yansıtır. İletişim bu mükemmel yapının kendi içinde ve çevresiyle olan iletişimini, sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu sistemdir. Programlama : Programlandığımız işlevden sıyrılıp, yaşamımızı düşünce ve isteklerimiz doğrultusunda düzenlemektir. NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine oluşmuştur.
Neuro Linguistic Programming Nedir
NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de  Sinir Dili veya Duyu Dili programlaması olarak telaffuz edilmektedir. Ancak bu ifade çok açık olmamakta,  insanların anlaması ve hayatta ne işe yaradığına dair de  bir kolaylık sağlamamaktadır.NLP, en basit haliyle  bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin olduğunun daha iyi versiyonu olabilmek yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde, duygular ise beden de kodlanır. NLP, kişinin geçmişle barışmasını, geçmişte yaşanılan  negatif du
Uzman Nlp Teknikleri
NLP baştan sona pozitif bir düşünce tarzıdır. Bazı kişiler geçmişteki kötü deneyimlere takılarak yaşamlarına devam ederler; bazılarıysa gelecek kaygıları eşliğinde mutsuz bir yaşam sürer. NLP, bireye geçmişten dersler çıkartarak içerisinde bulunduğu zamana odaklanmayı ve geleceği doğru bir şekilde planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP`nin geçmişteki kötü deneyimleri temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme tekniklerinin uygulanması ve öğretilmesiyle de bir misyon ve vizyon belirley
NLP Danışmanlık
NLP bir davranış biçimidir.Merak ve macera duygularınca biçimlendirilmiştir. Yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı gözüyle bakıp , insanları etkileyen iletişim biçimleri ve neyin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar.NLP bir yöntemdir.Her davranışın bir yapısı olduğu mantığıyla yola çıkar. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların etkili ve faydalı olduğunu anlamak ise algısal yeteneklerimize bağlıdır.
Gösterilen Makale 21-40 (Toplam Makale 84)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5