Kurumsal Koçluk Hizmeti

Kurumsalkocluk.net Kurumsal Koçluk Programları, firmaların ulaşmak istedikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimlerini ve stratejilerini planlayarak doğru ve etkili şekilde uygulayabilmeleri için kurumsal koçluk programını tasarladık. Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz firmalar ve kurumlarda çalışan personellerin kuruma katacağı değerlerini arttıracak biçimde değişimlerine,gelişimlerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı hedefliyoruz. Kurumsal koçluk hizmetimizde vizyonumuz kurumsal değişim ve gelişim
Kurumsal Koçluk Programımızda, herhangi bir kurumda kalıcı gelişmeyi sağlamak için aşağıdaki dört öğenin önemli olduğuna inanıyoruz:
Doğru stratejik hedefler
Doğru süreçler
Bu strateji ve süreçlerin çalışması için doğru davranışlar
Anahtar neticeleri yaratan davranışları destekleyecek doğru sonuçlar
kurumsalkocluk.net, koçluk yaptıkları kurumlarla kendileri için oluşturdukları vizyona ulaşabilmeleri ve gelişimde iş fırsatlarından en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak için çalışır. Kurumsal koçluk programında çalışma ister şirket bütününü, ister bir takımı içersin, kalıcı ve anlamlı değişimi yaratmak için yukarıdaki dört öğeyi de geliştirmek için program tasarlarız.
kurumsalkocluk.net olarak beraber çalıştığımız kurumların stratejik hedefler belirlemesine gelişmesine ve süreçler tasarlamasına destek olmaktan gurur duyuyoruz.
Kurumsalkocluk.net Kurumsal Koçluk çalışmasının tipik odakları:
Etkin ve kalıcı kurumsal değişim
Kurum ve çalışan potansiyelinin en etkin biçimde kullanımı  ve gelişimi
Kurum içi yönetimsel koçluk yaklaşımının yerleştirilmesi,
Kurumsal amaçlara ve güçlü yönlere dayalı program tasarımı,
Kurum için kritik fonksiyon (satış, üretim,teknik destek,satış sonra hizmet vb.), ve takımların geliştirilmesi,
Kurumun amaçlarına uygun değişimlerin programlanması ve uygulanması,
Amaçlara uygun süreçlerin tasarımında kuruma destek,
Kurumsal ve kişisel sorumluluk ve güvenilirlik,
Kurumsal bilinç gelişimi,
Organizasyon içi iletişim kanallarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi,
Kurumun ilerlemesinin önündeki blokların saptanması ve ortadan kaldırılması,
Kurumunuzun diğer gelişim ve değişim ihtiyaçları…
Kurumsal Koçluk ve diğer koçluk hizmetlerinde ve kurumunuza nasıl yardımcı olabileceğinin bilgi almak için lütfen 0232 4225954 numaralı telefonu veya www.kurumsalkocluk.net - www.sayginnlp.com adresini veya bilgi@sayginnlp.com adresini kullanabilirsiniz

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal kocluk - şirket koçu - firma koçu - kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk hizmetleri -

Yorumlar