KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal koçluk hizmeti ile çalışanlar firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar.
Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna giderler. Bilinçli ve sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler haline gelirler.
Kurumsal koçluk ile zincirdeki her halkanın güçlü olması gerektiğini aksi taktirde kopmanın kaçınılmaz olduğunu görürler. Sonuçta kurumun belirlediği hedefe ulaşma yolunda zaman, enerji, iş gücü ve para kaybı minimum düzeye iner.

Kurumsal koçluk ile,

* Kurumunuzda çalışanların veriminin artmasını ister misiniz?

* Ekip çalışmalarının tam bir dayanışma içinde yürümesini arzu eder misiniz?

* Çalışanlarınızın şevkinin artmasını ister misiniz?

* Kurumunuzdaki birimlerin bir takım ruhunu kazanmasını ve ayrı birimlerin bir
koordinasyon içinde çalışmasını ister misiniz?

* Çalışanlarınızın kurumunuzda olmaktan gurur duymasını ister misiniz?

* Kurumunuz içinde uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ister misiniz?

Kurumsal koçluğun hedefi:  Kişilerin Performanslarını Arttırmak

Kurumsal koçluk bu durumun tamamen değiştirilmesine olanak sağlayan bir destek sağlıyor. Türkiye’de henüz çok yeni olan bu sistem kısa bir zamanda fark edilmiştir. Büyük kuruluşlar şimdiden faydalarını görmektedir. Bu sistem kurum içinde belli bir ekip için kullanılabildiği gibi tüm çalışanlar için de kullanılabilir.

Kurumsal koçluk ile amaç belirlenen kişilerin performanslarını artırmak, kurumun hedefini tam olarak benimsemelerini sağlamak, sorunların kaynağını ortaya çıkarmak ve çözümler bulmak, motivasyonu yükseltmek, kurumun çalışanlara çalışanların da kuruma olan güvenlerini artırmak, keyifli, verimli, üretken bir çalışma ortamı yaratmak, kişilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmak, ben yerine biz kavramını yerleştirmek, gelişime ve büyümeye açık zihinler oluşturmaktır.

Kurumsal Eğitimler Ve Kurumsal Koçluk

Kurumlar sürekli değişim içindedirler. Değişmeyen tek şey değişmeyen değişimdir. Şu an içinde bulunduğumuz dünya çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete; devlet yönetiminden şirket yönetimine; değerlerden inançlara kadar her şey, ama her şey değişiyor. Bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. "Bilgi çağı" adı verilen bir yeni dönem içerisinde bulunuyoruz. Tüm dünyada modern toplumdan post-modern topluma geçiş yönünde yeni ilkeler benimseniyor ve yeni yükselen değerler kurumları değişime zorluyor.
Kurumsal eğitimler ve koçluk kurumların gelişme, birleşme, büyüme, yaygınlaşma , küçülme, yeni bir iş alanına girme gibi durumlarında çok büyük yarar sağlar. Kurumsal farkındalık kazandırır.
Kurumsal koçluk ile vizyon, misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Organizasyon koçluğunda kurum içi "iletişim" ve "takım ruhu" esastır. Kişilerin  kurumsal farkındalıkları artırılarak motivasyon ve verimlilik sağlanır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır,farklı konularda beyin fırtınaları yapılarak,yaratıcılık geliştirilir. Kaynakların verimli kullanılması ve performans artışı ile rekabet gücü artırılır.

Kurumsal Koçluk Eğitimleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye 0.232.422.59.54 numaralı telefondan ya da burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal koçluk - kurumsal koçluk -

Yorumlar