Zorunlu Boşluklar

Zorunlu Boşluklar
Zorunlu Boşluklar   Anlamlı Ek Görevlerle Doldurulur.Günlük çalışma ortamındaki istihdam hatalarından biri çalışma zincirinde sık sık büyük boşluklar ortaya çıkmasıdır. Bu boşluklar görev verenlerden de görevi yapanlardan da kaynaklanabilir. Görevin iyi tanımlanmaması, uygun olmaması, iyi bir planlama yapılmaması boşluklara sebep olabilir.
Zorunlu boşluklarda anlamlı ek görevler devreye sokulmalıdır. Anlamsız görevler istenmesi "meşgul ediliyoruz" duygusunu besler. Bu durum moral, do-layısı ile iş disiplini üzerinde olumsuz etki yapar.
İşyeri ortamı "meşgul olunacak" bir yer değildir. Orada planlı olarak çalışılır; dahası, iş geliştirilir.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :zorunlu - boşluk - gelişim - görev -

Yorumlar