Zayıf Yönlerin Neler

Zayıf Yönlerin Neler

Ne istersin? Her şey senindir
Yollar sana açıktır,
Hakikat ışığı senin için parlıyor,
O halde durma, sorma,
Rahat yürü ve benliğin i göster.

Tam dengeli insanlar azdır. Çoklan parlak kabiliyetlere, iyi bir terbiyeye, kuvvetli bir tahsile sahip oldukları halde yapmak ve başarmak için eksik "bir şeyleri" vardır. Bu eksik olan "birşeyler" ilerlemelerini zorlaşlırır hayatlarını bozar ve bütün gayretlerine sekte verir. İnsanların çoğunda, güzel ve kuvvetli hedeflerini meyvelendirmekten alıkoyan, böyle zayıf noktalar vardır.
Bu çeşit bir zayıflığın, haberimiz bile olmaksızın, yahut çaresini aramaksızın büyümesine müsaade etmekle hayatımızı bozmaktayız. Dev cüsseli bir adamın, böyle bir zayıflık yüzünden, cüce gibi küçülmesi hazin değil midir?
Ana babalar ve eğitimciler çocuğun zayıf noktalarını vaktinde görüp kuvvetlendirseler o taze varlığa en büyük hizmeti yapmış ve onu hayalı boyunca, pek çok uçurumlardan kurtarmış olurlar.
Gençler, ruhlarında zayıf noktaların bulunmasını talihsizliklerine verirler, mesuliyeti kafalarının şeklinde, yahut ırsi eğilimlerinde ararlar, bütün hayatlarında bu zayıf noktaların yükünü taşırlar. Halbuki sağlam bir düşünce ve biraz enerji bu zayıf noktaları kuvvetlendirrnek için tesirli bir devadır.
Kendinizde böyle bir zayıflık ve kusur olduğunu bilirseniz düşünceniz, iradenizi aksi yöne doğru yoğunlaştırınız.
Beyniniz uzun müddet bu ters yönde, yani kendinizde bulunmasını arzu ettiğiniz vasıfların üzerinde sebatlı olarak durursa sonunda eksikliğini duyduğunuz vasıflara kavuşursunuz. Normal varlık normal düşünceden çıkar. Fakat zayıf noktalarınızı kendi hallerine bırakır ve bir siridmanı ile kuvvetlendirmeye çalışmazsanız bunların kuvvetlenmelerini nasıl bekleyebilirsiniz? Bir vücudun yalnız kollarını hareket ettirmekle bütün azalarını geliştiremezsiniz. Akıl özellikleri de böyledir. Kullanılmayan özellikler paslanır ve bozulurlar. Bir şeyi arzu ederseniz ve elde etmek
için bütün kuvvetinizle uzun müddet sebatla çalışırsanız, sonunda arzunuza muhakkak kavuşursunuz.
Usluluğu kafi derecede sebatla ararsanız uslu olacaksınız. Tembelliği yahut sefahati çağırırsanız bunları bulacaksınız. Sefahat ararken uslu olacağınızı beklememelisiniz. Sağlık arzu ediyorsanız sağlık konuşunuz, sağlık düşününüz. Bir heykeltraş yaptığı heykelin tasvirini hayalinde ezberlediği gibi siz de sağlık muhayyilenizi sebatla koruyunuz.
Böylece kendinizde sağlık yaratacaksınız. Fakirlik üzüntülerinden kurtulmak mı isitiyorsunuz? Bolluk düşüncelerini kuvvetle zihninize yerleştiriniz, bir goncadan güL uçacağı muhakkak olduğu kadar sizin de fakirlik üzüntülerinden kurtulacağınız muhakkaktır.
Mesela mizacınız melankoliye eğilimli olup da her şeyi karanlık görme alışkanlığında iseniz, bu zayıflığınızdan az zamanda kurtulabilirsiniz. Düşüncenizi bunun aksine yani şen, parlak, canlı ve neşeli şeylere doğru yoğunlaştırınız. Böyle yaparsanız, kısa zaman sonra, gam ve kasvet sizi seyrek ziyaret etmeye başlayacaktır. Geldiği zaman dahi onu derhal zihninizden kovunuz, bir hırsızı evinizin dışarısına attığınız gibi onu da zihninizden dışarıya atınız. Odanıza bir soyguncu girerse orada kalmasına müsaade edebilir misiniz? Çabuk pencereleri açınız. İçeriye ışık girsin ve gölge çekilsin. Bunu yapmak zor değildir. Fakat zayıflığınızı hoş gördükçe, sizi küçülten ve düşüren düşüncelerin zihninizde yer tutmalarına müsaade ettikçe, bu düşüncelerle işbirliği yapmış oluyorsunuz. Her yeri karanlık görme alışkanlığı hayatınızı karartır ve başarınıza engel olur.
Arzu edilen vasıfları, anadan doğına bir hak gibi arama­nın ve sağlam bir irade kuvvetiyle elde etmeye çalışmanın iyiliğe doğru ne mükemmel bir sebep olduğunu gençlere öğretmek gerekir. Bir şeyi şiddetle istemek ve elde etmeyi azimle kararlaştırmak başarının iki büyük tılsımıdır.
İstediğiniz vasıfları, varacağınız hedefleri, amaçlarınızı, arzularınızı tekrarlamaktan korkmayınız. Dileklerinizi alnınıza kazıyınız. Bu dileklere sahip olacağınızı herkese ilan ediniz. Az zamanda zihninizin mükemmel bir mıknatıs gibi, olmasını istediğiniz şeyleri nasıl size doğru çekeceğini görüp şaşacaksınız. Güzel bir karakter sahibi olmak arzusunda iseniz onu inat ve sebatla çağırınız. Bu inat sayesinde zihninizi güzel bir karakter kabul etmeye hazırlamaktan başka aradığınız karakteri elde edersiniz.
Hepimiz görüyoruz ki, çok kimseler istedikleri ve uğruna mücadele ettikleri şeyleri şu veya bu nedenle elde edebiliyorlar. Çoğu, arzularına büsbütün kavuşmuş olmasalar bile, herhalde mücadele etmeyenlere oranla daha geniş ölçüde emellerine yaklaşıyorlar. Arzu ettiğimiz özellikle kendimize çekmek kudreti de irademiz oranında artar veya eksilir.
Çok insanlar vardır ki, insanların nazarında gülünç gö­ründüklerini düşünerek üzüntülü bir hayat geçirirler. Bazıları da ana babalarından veya cetlerinden şu veya bu çeşitten bir ayıplığa miras kondukları hülyalarıyla kendilerini üzerler. Bu üzüntüler onların hayallerinde mevcut olan garipliklerin ilerlemesine yardım eder. Çünkü zihnimiz devamlı bir surette bir fenalığa saplanırsa o fenalığın büyümesi ve tesirlerini arttırması kaçınılmazdır.
Böyle kuruntuların sahipleri zihinlerinde hayallendirdikleri kötülük için aşırı derecede hassas olurlar. O fenalıktan bahsetmezler ve bahsedilmesini istemezlerse de zihinlerini daima onunla yorarlar, diğer meseleleri büsbütün arka planda bırakırlar.
Halbuki genelde bu gariplikler yalnız hayalde mevcutturlar, yahut hiç olmazsa, hakikatte ufak iken hayalde büyütülmüşler ve uzun bir müddet abartıldıkları için kuruntucunun gözlerinde hakikat şeklini almışlardır. Çaresi, zihni büsbütün zıt yöne çevirmek, hiçbir acayip ve gülünç hali olmadığına kendini inandırıncaya kadar bu işte sebat etmektir.
Eğer gülünç olduğunuzu sanıyorsanız; "Gülünç değilim. Kuruntularımın aslı yoktur. Beni yaratan Tanrı noksan yaratmaz. Kendi kafamda icat ettiğim noksanlar hakikatte mevcut değildir." diye düşünerek kederinizi unutursanız fe­nalığın tesiri geçecektir. Ve başkalarından çok farklı olmadı­ğınıza kanaat ederek yaşama zevkine kavuşacaksınız.
Çekingenlik dahi bazan hastalık şeklini alır. Fakat bu hastalık bir düşünce hastalığıdır. Zıddını düşünmek sistemiyle kolay tedavi edilebilir. Alemin size dikkat etmediğini, herkesin kendi işleri güçleriyle meşgul olduğunu ve sizinle uğraşacak vakti olmadığını kafanıza iyice sokmakla bu hastalıktan kurtulabilirsiniz.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim hikayeleri - kisiselgelisim -

Yorumlar