Yönetim Süreci

Yönetim Süreci

Yönetim Sürecinde Kontrol Edilemeyen    ' Hiçbir Kuvvetin Değeri Yoktur . "Heyecanlandırmak.." nasıl önemliyse ortaya çıkan heyecanın kontrol edilebilmesi de öyle önemlidir.
Faaliyet sürecinde heyecanların kontrolü, istenmeyen davranışların önlenebilmesi görevinin bir parçasıdır. Hele kendi başlattığı heyecana kendisi de katılan bir yönetici, istenmeyen davranışları önleyemez. Bitiremeyecek olanlar, hiç başlatmamalıdırlar...
Heyecan başlatabilmekteki başarı, heyecanın bir güç halinde planlara, programlara tatbik edilmesinde, düzenli, belirlenmiş kalıplara dökülmesinde de gösterilmelidir. Heyecan, emrin uygulanmasında çabukluk ve emre tam iştirak sağlıyorsa başarılıdır. Emir
 
dışına çıkılmasına sebep oluyorsa kontrol edilemiyor demektir. Eğer barajlarda elde edilen elektrik enerjisi "kontrol altında" olmasaydı, ondan evlerin ışıklandırılmasında faydalanamazdık.
Gerçek heyecan, heyecan verebilen yöneticinin uygulamayı soğukkanlı bir şekilde takip edebilmesi ile görülür.
Kararlar soğukkanlılıkla alınmalı, soğukkanlılıkla takip edilmeli fakat heyecanla uygulatılmalıdır. Yönetim sürecinde kontrol edilemeyen kuvvetlerin değeri yoktur.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yönetim - yönetim nedir -

Yorumlar