Yaşamda Mutluluk Nedir?

Keyif veren bir şey yapmak istediğinizde, onu yaparak mutluolacağınızı düşünürsünüz. En zengin adamla ya da en güzel kadınla evlenmek, bir sınavı geçmek, birisi tarafındanövülmek isteyebilir ve istediğinizi elde ettiğinizde mutlu olacağınızıdüşünürsünüz. Fakat mutluluk bu mudur? Sabah açıp akşam solan çiçekler gibiuçup gitmez mi böyle bir mutluluk? Yine de yaşarrunuz böyledir ve tümistediğimiz de budur. Bir araba sahibi olmak ya da güvenli bir konum edirunekgibi sığlıklarla; rüzgarlı bir havada uçurtma uçurup mutlu olan, birkaç dakikasonra ise gözyaşları içinde kalan bir çocuk gibi beyhude şeylere duygulanmaklatatmin oluruz. Bu şekilde yaşarız ve bu bizi tatmin eder. "Kalbimi,enerjimi, tüm varlığımı mutluluğu bulmaya adayacağım," demeyiz hiç. Pek ciddiolmadığımız, güçlü bir kavrayışa sahip olmadığımız için küçük şeylerle tatminoluruz.


Fakat mutluluk arayıp bulunabilecek bir şey değildir; bir sonuçtur, bir yanetkidir. Eğer mutluluğun peşine düşerseniz, hiçbir anlamı kalmaz. Mutlulukdavet edilmeden gelir ve mutlu olduğunuzun farkına vardığınız andan itibarenartık mutlu değilsinizdir. Bunun farkına varmış mıydınız merak ediyorum.Birden, özel bir şey olmadan neşelendiğinizde, gülme, mutlu olma özgürlüğüvardır; ama bunun bilincine vardığınız anda onu kaybedersiniz, değil mi?Bilinçli olarak mutlu olmak ya da mutluluğu kovalamak, mutluluğun sonudur. Mutlulukyalruzca insan kendisini ve taleplerini bir tarafa koyduğunda ortaya çıkar.

Size matematik hakkında bir sürü şey öğretiliyor, günlerinizi tarih, coğrafya,fizik, biyoloji vb. çalışmakla geçiriyorsunuz; fakat sizler ya daöğretmenleriniz bu çok daha ciddi konulan düşünmek için hiç zaman ayırıyormusnnuz? Hiç sessizce, hareketsizce oturup sessizliğin güzelliğini hissettinizmi? Hiç zihninizin küçük şeylerle meşgul olmak yerine engin, geniş, derin birgezintiye çıkmasına ve keşfetmesine izin verdiniz mi?

Peki dünyada neler olup bitiyor biliyor musunuz? Dünyada olanlar her birimiziniçinde olanların izdüşümüdür; biz neysek dünya da odur. Çoğumuz karmaşaiçindeyiz, açgözlüyüz, mal mülk düşkünüyüz, kıskancız ve yine de başkalarınısuçluyoruz. Dünyada olan da tam olarak budur; belki biraz daha dramatik veacımasız bir biçimde. Fakat ne siz ne de öğretmenleriniz tilin bunları düşünmekiçin vakit ayırıyorsunuz.

Kökten bir devrim yapma ve yeni bir dünya yaratma şansı ancak sizler bumeseleleri ciddiyetle düşünmek için her gün biraz zaman ayırdığınız takdirdedoğar. Ve sizi temin ederim ki yeni bir dünya, çürümüş toplumların bir biçimdedevamı olmayan bir dünya yaratmak şarttır. Fakat zihniniz, uyanık, tetikte veher şeyin farkında olmadan, yeni bir dünya yaratamazsınız. Bu nedenle de henüzgençken yalnızca bir iş bulmak ve sonunda ölmekten başka hiçbir şeye hizmetetmeyen birkaç derse çalışmak yerine, bu çok ciddi meseleleri dü­şünmeye birazzaman ayırmanız çok önemlidir. Öyleyse tüm bunlara ciddi bir biçimde kafa yorun çünkü bu uğraşta sıradışı bir keyif vemutluluk vardır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :mutlu olmak istiyorsan sözleri - mutluluk nedir kısaca - ilgi nedir - mutlu olmak istiyorsan kimseden birşey bekleme - mutluluk nedir kompozisyon - hayatta mutlu olmak sözleri - heyecan nedir - gerçek mutluluk nedir -

Yorumlar