Yaratıcı Not Tutmak

Yaratıcı Not Tutmak
Anahtar sözcük notları tutmak, gereksiz not tutmanın yüzde 90'ını bertaraf eder ve dolayısıyla etkili yazma/not tutma hızınızı on misli kadar artırır. Bu avantaja ilaveten, anımsamanız da büyük ölçüde ilerlemiş olacaktır; çünkü, belleğiniz gereksiz sözcükleri elemekle zaman kaybetmemiş olacaktır.
Daha ileri teknikler daha da iyi anımsamanızı sağlayabilir. Belleğimizle ilgili keşfettiğimiz bilgiye bakarak, "Dirine bağlı olan ve göze çarpan şeyleri anımsadığımız gerçeğini kullanarak, en iyi standart anahtar sözcük notlarından bile kat kat daha etkili olan notlar tutabiliriz.
Oklar, renkler ve özel kodlar kullanarak, anahtar sözcüklerinizin arasında ilişkileri anında gösteren bağlantılar yapabilirsiniz. Bu, size özü veren fakat fikirler arasındaki ilişkiyi göstermeyen, satırlar veya listeler dolusu anahtar sözcükten çok daha iyidir.
Birbirine yeni bağlanmış anahtar sözcükleri ve imgeleri daha da kolay anımsayabilmek için onları göze çarpıcı kılabilirsiniz.
Bu çeşitli şekillerde yapılabilir, örneğin:
renk
üç boyutlu yapmak
büyüklüğü farklılaştırmak
ana hatları belirlemek
altını çizmek
Bu şekilde not tutmak daha da hızlanabilmenizi sağlayacaktır; çünkü, anahtar sözcüklerle en iyi şekilde not tutan kişilerin bile bazen gerekli bulduğu tekrara o kadar fazla gereksinim duymayacaksınız. Bu yeni notlar önünüzde zihinsel bir bilgi haritası geliştireceklerdir ve zihinsel performansınızın tüm yönlerini ilerleteceklerdir.
Birinci bölümün sonundaki zihin haritasına bakarak yukarıdaki tekniklerden örnekler bulacaksınız ve anımsamanıza yardımcı olmakta ne kadar etkili olduklarım göreceksiniz.
Not tutmanızın özü verdiği, gereksiz ve ilgisiz sözcüklerle endişelenmediğini aşamaya ulaşmış olarak şimdiden no tutan ortalama kişiden çok "daha hızlı"' olacaksınız, ilk olarak resmi steno yazılarına ilham olan tekniklerden bazılarını kullanacak bu yeteneği da artırabilir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :not - not tutma - dinleme -

Yorumlar