VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

 
A-ÇALIŞMA ORTAMINAİLİŞKİN DÜZENLEMELER

Çalışmak için oturan bir insanın dikkatini dağıtan faktörler ya Çevreden gelir ya da kişinin kendi zihninden kaynaklanır. Bu nedenlerle çalışma ortamının belirli özelliklere sahip olması öğrenmeyi kolaylaştırır ve çalışmak için ayrılan zamandan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlar.
 
Çalışma Odası ve Masası
 
* Eğer mümkünse çalışma odası özel olarak döşenmelidir. Çalışma masası camın hemen yanında olmamalı, böylece çalışan kişinin dikkatinin dışarıya kayması engellenmiş olur.
 
* Çalışma odası yeteri kadar ışık almalıdır. Işık karşıdan ya da sol taraftan gelecek şekilde oturma plânı yapılmalıdır.
 
*  Çalışma odası havalandırması iyi olmalıdır. Çünkü havadaki oksijenin azalması, gerginliğe yol açar ve bu. durum da baş ağrısı gibi öğrenmeyi güçleştiren birçok etkinin doğmasına neden olur. Sandalye bazı insanların çalışmakta özellikle hoşlandıkları bir masaları ve sandalyeleri veya koltuklan vardır. Sandalye veya koltuğun çok rahat olamaması daha yerindedir. Sandalye, çalışma odası için daha uygundur. Çünkü koltuk fazla gevşemeye yol açarak öğrenmeyi güçleştirebilir.
 
Sessizlik
 
* Çalışma odası sessiz olmalıdır. Posterler Öğrenciye ait oda, onun egemenlik alanıdır. Bu nedenle odasını istediği gibi düzenler, duvarlara istediği resim, afiş ve posterleri yapıştırır. Ancak bu durumun doğurduğu en önemli sakınca aynı ortamda ders çalışırken ortaya çıkmaktadır. Çünkü özellikle duvarlara asılı olan poster, afiş, resim gibi öğrencinin zevkini, özlemlerini ve iç dünyasını yansıtan öğeler öğrencinin dikkatinin dağılmasına, çalışmasından kopmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle çalışma ortamında bulundurulmak istenen poster vb. şeyler arkanızda kalacak şekilde aşılmalıdır.
 
Çalışma Köşesi
 
*  Herkes bağımsız bir çalışma odasına sahip olmayabilir. Bu durumda   evin  herhangi   bir  yeri   çalışma  köşesi   olarak düzenlenebilir. Çalışma köşesinin sahip olması gereken sıcaklık, ses, ışık gibi özellikler gereği gibi düzenlenmelidir.
 
* Bir çalışma köşesi en az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa ve yanında çalışma sırasında el altında bulunması gerekli olan kitapların,   notların,   kâğıtların  kalemlerin  vb.   malzemenin konabileceği bir ilave alandan oluşur.
 
*  Bu konuda en önemli nokta çalışma köşesinde, daha farklı işlerde de kullanılıyorsa çalışmaya başlarken mutlaka temel bir değişiklik yapılması gereğidir. Örneğin yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa, mutlaka örtüsü değiştirilmeli; derse her oturulduğunda da bu işlem tekrar yapılmalıdır. Mümkünse masanın yeri de değiştirilebilir. Buna dikkat edilirse belli bir süre sonra o alan sadece ders çalışma ortamı olarak algılanacak, masanın yeni şekli dersi çağrıştıracak ve derse daha kolay motive olunacaktır.
 
Çalışma Masası Sadece Çalışmak İçindir
 
Çalışmayı çalışma için ayrılmış alanın dışına kaydırmamak gerekir. Dersle ilgili bütün faaliyetler çalışma masasında ve sandalyesinde yapılması gerekmektedir.
 
Eğer çalışma sırasında dikkatiniz dağılırsa, masadan kalkıp belli bir süre oda içinde gezinin.
 
Yemek yeme, uyuma gibi ihtiyaçlar çalışma masasında yapılmamalıdır. Masada sadece ders çalışılmalıdır. Böyle bir Çalıştıkça öğrenmeyi, öğrendikçe çalışmayı öğreneceksiniz. Bu da motivasyonunuzu arttırır.
 
ANLADIM

"Öyle bir yaşam yaşıyorum ki Cenneti de gördüm, cehennemi de

Öyle bir aşk yaşadım ki;

Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de,

Bazıları seyrederken hayatı en önden,

Kendime bir sahne buldum oynadım.

Öyle bir rol vermişler ki,

Okudum, okudum anlamadım.

Kendi kendime konuştum bazen evimde

Hem kızdım, hem güldüm halime

Sonra dedim ki "söz ver kendine "

Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin.

Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin.

Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin.

Öyle bir hayat yaşadım ki, son yolculukları erken tanıdım.

Öyle çok değerliymiş ki zaman, Hep acele etmem bundan anladım. "
 
NİETZSCHE

B- ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 
Başarılı olmanın koşulu çok çalışmak değil etkili çalışmaktır. Etkili çalışmak; ders başında geçirdiğiniz zamandan en iyi, en etkili biçimde yararlanmak demektir. Belirli bir zaman dilimi içinde ne kadar yol aldığınızı bilmek için plân yapmalısınız. Başarıya ancak plânlı bir çalışmayla ulaşabilirsiniz. Plânlı çalışma; nerede, ne zaman, neyi, nasıl çalışacağınızı mantıklı bir biçimde önceden kararlaştırmaktır.

Plân Yaparken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

Ders çalışma plânınızı dengeli yapınız, belli derslere ağırlık vererek diğerlerini ihmal etmeyin. Ders çalışma programınızı üç aşamada hazırlayın:
 
1.Aşama: Her dersten çalışmanız gereken konuları saptayınız.
 
2.Aşama:  Çalışmanız gereken dersleri ve konuları haftanın günlerine bölerek yerleştiriniz.
 
3.Aşama: Okuldan geliş zamanı ile uykuya yatış saati arasında kalan çalışma sürenizi  hesaplayınız. Uzun süre aralıksız çalışmayın. 5-10 dakikalık dinlenmeler amacıyla verilen aralar öğrenme grafiğinizi yükseltir.
Günde mutlaka 7-8 saat uyuyun. Aynı türden derslere ardı ardına çalışmayın. İki zor dersi üst üste çalışmamak, bir sözel dersten sonra bir sayısal ders çalışmak öğrenme açısından daha verimli olabilir.
Günlük çalışma sürenizi 4-5  saat olarak belirleyip, bunu ihtiyaca göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Plânınızda  derslere  vereceğiniz   çalışma  sürelerini   dersin özelliğine ve dersteki başarı durumunuza göre ayarlayın.
Tekrar için ayırdığınız saatleri, ilgili dersin sınıfta öğrenildiği zamana yakın olarak düzenleyin. Ders   çalışırken,   eksik  olduğunuzu  hissettiğiniz  konulara öncelik veriniz. Bildiğiniz konular tekrar tekrar okuyarak zaman kaybetmeyin. Çalışma plânınızdaki derslerinizi mümkün olduğunca günün aynı saatlerine yerleştirin. Plânınızda televizyon, müzik, arkadaşlık, kitap okuma gibi etkinliklerle, ders çalışma saatlerini birbirinden ayırın. En Verimli
 
Çalışma Saatleri Öğleden Önce: 08:00 -12:00
 
Öğleden Sonra: 16:00-18:00
 
Akşam          : 19:00-22:00

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :ders çalişma yollari - ders çalışmak -

Yorumlar