Ünlü Sözler Mevlana

1.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Her insanın evveli, iptidası şekildir, surettir. Ondan sonra can gelir, gönül gelir ki, o da, insanın iç yüzünün kemali ve güzelliğidir.”

2.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey!
Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak'tan mı? Ne boş zahmet.

3.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Her gün bir yerden göçmek ne iyi!
Her gün bir yere konmak ne güzel!
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş!
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

4.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Şu insan denilen mahlûku tabaklanmamış, terbiye edilmemiş rutubetten nem kapmış, çirkinleşmiş, ağır kokulu, ham bir deri gibi bil.
Sen ona, keskin ve acı ilâçları bolca sür de temizlensin, arınsın, güzel ve parlak bir hâle gelsin.
Bu acılara katlanmaya, yani Allah'tan dert istemeye gücün yetmiyorsa sen istemeden Allah sana bir dert, bir musibet, bir ağrı sızı verirse, hiç olmazsa buna razı ol. Ses çıkarma, şikâyet etme.
Çünkü dosttan gelen belâ, musibet sizi temizler, onun bilgisi sizin tedbirlerinizden üstündür.”

5.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Allah'ın yarattıklarından üçüncü kısmı ise insanlardır, âdemoğullarıdır! Bunlar; yarı yaratılışları bakımından melektirler, yarı yaratılıştan bakımından da eşektirler!
İnsan; yaratılışı gereği, eşek olan yarısı ile aşağılıklara, belden aşağı duygulara meyleder. Melek olan öbür yarısı ile de başı göklere yönelir, yücelikler arar, akla uygun şeylere kendini verir.
Hakk'ın yarattıklarından ilk iki kısım, yani meleklerle hayvanlar, zıtlarla uğraşmaktan, savaşmaktan uzak, rahat ve huzur içinde, kendi normal hayatlarını yaşamaktadırlar. Fakat üçüncü kısım, yani insan ise, iki zıt huy sahibidir: Hem tertemiz vicdan sahibidir, melektir, hem de hayvan! Bu yüzden de aklı ve şehveti ile uğraşıp durmaktan azap içindedir.”

6.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri
Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İnsan, bir ağaca benzer, kökü ahdinde durmaktır; kökü sağlamlaştırmaya, kökü geliştirmeye adam akıllı çalışmak gerek.”

7.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İrfan sofrasından başka bir sofra seçen kişinin boğazını kemik yırtar ve deler."

8.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”O düşman sana dost olmasa bile, hiç olmasa kini azalır. Çünkü iyilik kine merhemdir.”

Bir kerem sahibine iyilik edersen değer, o her bir iyiliğe karşılık yedi yüz iyilikte bulunur"

9.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: “Ey kerem sahibi, alçak olanlara iyilik etme, kötü davran da baş eğsinler.
Kerim olan kimse tutar da alçak nefsine ihsanda, iyilikte bulunursa, nefis mayası bozuk alçaklar gibi o da nimeti inkâr eder.”

10.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Aynı dili konuşmak, akrabalık ve bağlılıktır.
İnsan, yabancılarla kalırsamahpusa benzer.
Nice Hintli, nice Türk vardır ki dildeştirler (aynı dili konuşurlar).
Nice iki Türk de vardır ki birbirine yabancı gibidirler.
Şu halde "mahremlik (yakınlık) dili" bambaşka bir dildir.
Gönül birliği (gönüldaşlık) dil birliğinden daha iyidir.
Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.

11.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı,
Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.

12.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana "Ben'im Ancak"...

Demedim mi sana, gitme oraya; seni tanıyan, bilen ben'im ancak;
şu yokluk serabında hayat pınarın ben'im.
Kızıp uzaklaşsan da yüz yıllık yola gitsen, sonunda dönüp gene bana gelirsin;
son durağın ben'im demedim mi?
Demedim mi sana, dünyanın süsüne razı olma;
senin razı olacağın otağın ressamı ben'im ancak.
Demedim mi sana deniz ben'im, sen bir balıksın;
karaya gitme; arı duru denizin ben'im ancak.
Sana, kuşlar gibi tuzağa gitme;
haydi gel, kolundaki, kanadındaki kuvvet ben'im demedim mi?
Demedim mi sana, keserler yolunu, soğuturlar seni;
ateşin, coşkun, sıcaklığın ben'im ancak.
Demedim mi, yakıştırırlar sana kötü kötü sıfatlar; sen olursun kaybeden;
halbuki sıfatlarının kaynağın ben'im ancak.
Demedim mi sana; "kulun işi gücü hangi sebeple düzene girer acaba?" deme;
sebepsiz, cihetsiz yaratıcı ben'im ancak.
Gönlünde bir ışık varsa bil bakalım, nerede evinin yolu;
Tanrı sıfatlıysan eğer, bil ki ev sahibin, efendin ben'im ancak.

13.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Ağlamak kadının tuzağıdır. “

14.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Allah kadını erkek onunla huzura kavuşsun, rahatlasın, ona eş olsun diye yarattı, Hz. Âdem nasıl olur da Hz. Havva'dan ayrılabilir?
Erkek, yiğitlikte Zaloğlu Rüstem olsa, kahramanlıkta Hz. Hamza'yı bile geçse, kendi kadınının esiridir. “

15.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kadın, sadece bir sevgili değildir, kadın Hakk'ın ışığıdır, nurudur.”

16.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Dünyada üç çeşit kadın vardır. İkisi belâdır, eziyettir, mihnettir, derttir. Üçüncüsü ise; ele geçmez bir gönül definesidir, ruh hazinesidir.
O birinci çeşitten bir kadın alırsan, o kadın tamamıyla senin olur. İkinci çeşitten alırsan; yarısı senindir, yarısı da senden ayrıdır.
Üçüncü kadın çeşidine gelince; bilmiş ol ki, o hiçbir zaman senin olamaz.
Kız-oğlan kız tamamıyla senin olur.  Onunla sen gamdan, kederden kurtulursun.
Yarısı senin olan kadın dul kadındır. Hiç senin olmayan kadın ise çocuğu bulunan kadındır.
İlk kocasından çocuğu olan kadının sevgisi de oraya gider; hatırı, aklı fikri de hep oradadır.”

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar