Tarihin Bilinen İlk Devirlerinde Müzikle Tedavi

Tarihin bilinen ilk dönemlerinde kabilelerde, şaman adı verilen kişilerin, kabilenin dinî ve manevî hayatını yönlendirdiği, çok saygın bir yere sahip olduğu anlatılır. Belki de bilinen ilk ruh hekimi modelini bu şamanlar oluşturmuştur. Hatta psikiyatrinin yüzyıllarca bir bilim olarak kabul edilememesindeki sırlardan biri de bu olsa gerektir. Şamanlar ritim, müzik ve dansın etkisiyle insanları bir cezbe haline getirir, onları adeta hipnotize eder ve böylelikle topluluklara yön verirlerdi C'2'.

Bilinen tarihin ilk dönemlerinde insanlar, bir şeyi anlamadıkları zaman onun büyülü ve esrarlı olduğunu düşünürlerdi. Sesleri de tabiattaki ruhların sesi olarak nitelendirir ve davul çalarak veya başka sesler çıkararak ruhlara ulaştıklarına inanırlardı. "Her canlının, dolayısıyla ruhun bir sesi, bir frekansı vardır" düşüncesiyle şarkı, ritim ve büyü yoluyla ruhların sesine ulaşmaya çalışırlardı. Şamanlar, bir nevi hastalık etkeni olarak düşündükleri kötü ruhların, hastaların bedenini terk etmesi için büyü yaparlardı. Hastalıkların tedavisinde söylenen şarkılar, çalman müzik, ritim ve yakılan tütsüler hep kötü ruhları kovmak içindi. Samanların ilk ruh hekimi tipini sembolize etmeleri buradan gelmektedir "I M.O. III. yy'a kadar, öne çıkan üç çeşit tedavi ediciden bahsedilir; büyücü, rahip ve hekim. Her ne kadar bilinen tarihin ilk kabileleri ruhlarla meşgul olsalar bile, bu üç tedavi edicinin izni olmaksızın hareket etmiyorlardı. Evet, kötü ruhların hastalık etkeni olduğuna inanıyorlardı ama tedavinin de ancak bu konuda bilgili kişiler tarafından yapılabileceğini düşünüyorlardı. Bunun için, hastalıkların tedavisi için gereken ilaç, su ve otlar ancak sihirbaz-hekimler tarafından kullanılabiliyordu. Yine bu hekimlerin uygun gördüğü ritim, müzik ve dansla kötü ruhlar uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Bir manada şimdiki reçete sistemine benzer bir sistem uygulanıyordu. Monoton bir ritim eşliğinde kötü ruhun hareketlerine göre hızlı, yavaş, sert veya yumuşak melodiler ile ikna ve etki edici sözlerden oluşan şarkılar o zamanki müzikle tedavinin esasını teşkil ediyordu '^'.

Bugün bile yaşantıları tarihin ilk dönemlerindeki kabileleri andıran topluluklar, benzer gelenekleri devam ettirmektedir. Mesela zw ayini, Habeşistan'da şeytan çıkarmak için, Zambiya'da ise hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Yine Zambiya'da, davul ritmi ve dansla, hastanın heyecan hali artırılarak sinir sisteminde değişiklik yapılmaya çalışılır ").

 

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Tarihin - Bilinen - İlk - Devirlerinde - Muzikle - Tedavi -

Yorumlar