Stres altında insan

Kişi bireysel bütünlüğüne yönelen tehditlere karşı, özellikle zihinsel düzeyde başarılı bir mücadele veremezse, başa çıkamadığı streslerin biriken ve yoğunlaşan etkileri sonucu davranış düzeyine yansıyan bazı belirtiler şunlardır:
a)   Önemli veya önemsiz, daha önceden kolaylıkla verilebilen kararları vermekte güçlük,
b)   Değersizlik, yetersizlik, güvensizlik ve terk edilmişlik duyguları,
c)   Alışılmış davranış biçimlerinde önemli değişiklik,
d)   En iyi olara değil, garanti olanı seçmek,
e)   Uygun olmayan durumlarda ortaya çıkan öfke, düşmanlık ve kızgınlık dalgaları,
f)   Sigara ve içki içme eğiliminin artması,
g)   Kişisel hata ve başarısızlıkları sürekli düşünmek,
h)   Aşırı hayal kurmak, sık sık düşünceye dalıp gitmek,
ı)   Duygusal ve cinsel hayatta düşüncesiz davranışlar, j)     Birlikte olunan kimselere aşırı güven (veya güvensizlik), k)   Alışılmıştan daha titiz veya işin gerektirdiğinden daha fazla çalışmak, 1)    Konuşma ve yazıda belirsizlik ve kopukluk,
m)   Nispeten önemsiz konularda aşırı endişelenme veya tam tersine gerçek problemler karşısında ilgisizlik ve kayıtsızlık,
n)   Sağlığa aşırı ilgi,
o)   Uyku bozukluğu (zor uyuma veya gece boyu sık sık uyanma),
p)   Ölüm ve intihar fikirlerinin sık sık tekrarlanması.
Öte yandan bireyin streslere açık olmasında rol oynayan iki faktör vardır. Bunlardan ilki streslerle karşılaşmanın sıklığı ve karşılaşılan stresin süre ve anlamı bakımından niteliğidir. Bireyin strese açık oluşunda rol oynayan ikinci faktör streslerle başaçıkabilmek konusundaki kişilik donanımıdır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :stres - stresle başa çıkma - stres testi - stres belirtileri - stres nedir - stres nedenleri - stres yönetimi - Başarmak - kazanmak -

Yorumlar