Sol Beynin Tutuculuğundan Korunmalı

İnsan, kendi kendini kontrol edebilir. Bir kâğıda günlük olarak şöyle notlar alınabilir:
1. Yapılan faaliyetler.
2. Bu faaliyetlere ayrılan zaman.
3. Faaliyetlere sağ beyin lobunun katıldığı süre.
4. Faaliyetlere sol beyin lobunun katıldığı süre.
Böylece ortaya sağ ve sol beyni kullanma envanteri çıkar. Bu sayede hangi beyin lobunu ne kadar kullandığınızı anlarsınız. İki beyin lobunu birlikte ve dengeli kullanmak için neler yapmanız lâzım geldiğine karar verme şansını yakalarsınız.
ABD'de insanlar % 70 oranında sol beyin faaliyeti, % 30 oranında sağ beyin faaliyetinde bulunuyorlar.
İnsanlar yaşlandıkça daha fazla bilgi ve tecrübe sahibi olur, belli bir yere gelir, onu korumak isterler. Bu sebeple sol beyin lobunu çok kullanırlar. Yaşlı ve tecrübeli insanların yeniliklere şüpheyle baktığı çok olur. Hatta birçok yeniliğe karşı çıkar, ona ayak uyduramazlar. Bu sebeple "yenilik düşmanlığı" bile yaparlar.
Sol beynimiz, doğruluğuna inandığı şeyleri ölesiye savunmakta, gerekirse her türlü mücadeleye hazır beklemektedir. 'Batı kültürü' dediğimiz ve bizim de içinde bulunduğumuz kültürde eğitim, tamamen sol beyin ağırlıklıdır. Bu kültür içerisinde ne kadar yoğrulursak sol beynimiz o kadar çok bilenmektedir. Sol beynimiz, gerçekten yeniliklerin yaşama geçirilmesi konusunda sanki bir düşman gibi davranır. Bu düşman yenilgiye uğratılmadan hiçbir yenilik yapılamaz. İnanılması güç davranışlar gösterebilir..."
Sol beyin, soyut düşünebilme, analitik düşünme tarzı, bütünden parçalar bölme, parçalan ayrı ayrı hafızaya kayıt etme, mantıklı ve akılcı olma anlayışına sahiptir. Ağaca odaklanır, ormanı görmezden gelir.
"Sol beynimiz, rahat etmeyi sever ve bizi tehlikelerden korumak ister. Yenilik de bir tür tehlikedir, çünkü rahat ve huzur bırakmaz. "(8)
İnsan, sol beynin tutucu özelliğini bilirse daha dikkatli davranır. Yeniliklere açık olur. Gençlerle birlikte çalışmayı öğrenir... Çünkü genç insanlarda sol beyin daha az gelişmiştir. Onlar daha çok hayal kurar, proje geliştirir ve yeniliklere daha açıktır.
İdeal olan, iki yarım küreyi birlikte kullanmaktır. Ayrıca tecrübeli insanlarla gençleri birlikte çalıştırabilmek ve bunlardan çalışma timi kurabilmek, verimliliği artırır. Kul olarak Rabbimi-zin bize lütfettiği mucize organ beyni, faydalı ve iyi işlerde kullanmalı, böyle bir ihsanda bulunduğu için Ona daima şükretmeliyiz.


DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sol - beyin - tutuculugundan - korunmali -

Yorumlar