Resimler Unutmadığımızı Gösteriyo

Tony Buzan, "yaşlandıkça öğrenme yeteneklerini kaybettiğine" inanan bir grup insanı seçer ve bunlara bin resim gösterir. Sonra bu resimlerin içinden 50 tanesini seçer, 50 yeni resim ekleyerek 100 resimlik bir koleksiyon oluşturur. Bu resimleri deneklere göstererek, daha önce gördükleri resimleri bulmalarını ister. Deneklerin hemen hepsi, daha önce gördükleri resimleri tanırlar.
Beyin araştırmacısı Buzan, bu deneyle öğrenmenin durmadığını ve hayat boyu devam ettiğini ispatlar. "Yaşlandıkça öğrenmenin durduğu" tezi, yanlıştır.
  
Yaşlılarda Duygusal Zekâ Daha Yüksek
 Amerika ve Kanada'da yapılan deneyler, yaşlılarda duygusal zekânın daha yüksek olduğunu ortaya koydu: 3 bin 831 kişi üzerinde yapılan testler, yaşlandıkça duygusal zekânın arttığını gösterdi.
Testleri gerçekleştiren Dr. Steven Stein şöyle diyor: "EQ [duygusal zekâ] üzerinde yaşın istikrarlı ve önemli bir etkisi vardır. Duygusal zekâ derecesi, yaşla orantılı olarak yükselmekte, 4O'lı yaşların sonu ve 501i yaşların başlarında doruk noktasına ulaşmaktadır. Bu bulgu, bilgi zekâsı dikkate alındığında, doruk noktasına onlu yaşların sonuna doğru ulaşmaktadır. Ellili yılların sonunda seviye kaybı başlamaktadır. Üstelik IQ [bilgi zekâsı], hayatın ileri dönemlerinde çok yavaş düşüş gösterme eğilimindedir."
Duygusal zekâsı yüksek insanlar, cinsiyeti ve etnik kökeni ne olursa olsun işteki başarılarından mutluluk duyarlar. Teknolojinin biçimlendirdiği bu dinamik çağda yaşlı olup da duygusal olarak zekâlarını kullananların katkısı, en az genç insanların katkıları kadar önemlidir, diyor uzmanlar.
Standart EQ dereceleri şöyle:
16-19 yaş: 95,3.
20-29 yaş: 96,8.
30-39 yaş: 101,8.
40-49 yaş: 102,7.
50 ve üzeri: 101,5.
Testi gerçekleştiren psikolog Dr. Reuven, testlerle ilgili şunları söylüyor:
"Biz genellikle daha yaşlı insanların genç insanlara göre çevredeki değişim ve baskılara daha iyi ayak uydurduklarını tespit ettik. Üstelik daha yaşlı insanlar, özellikle düşünce ve davranışlarında daha bağımsızdırlar. Başkalarının duygularının daha çok farkındadırlar, toplumsal olarak daha sorumludurlar, daha kolay uyum sağlarlar, anlık değişimleri değerlendirmede ve sorun çözmede daha iyidirler ve genç insanlara göre stresle daha iyi mücadele ederler. "(**)
Zeki insanlar, duygusal zekâ yönünden daha zeki insanları seçer, eğitir, geliştirir, ayrıca genç ve yaşlıların sağlıklı ve den-. geli karışımını elde edebilirse, potansiyel olarak daha başarılı iş gücü elde eder ve iş yerinde verimliliği artırır.


DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :resimler - unutmadigimizi - gosteriyor -

Yorumlar