Özlü Sözler Mevlana

1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Sen hiddete kapılıp, gönüller kırdı, gönüllere ateş düşürdü isen, o ateş cehennem ateşinin mayası olur.
Senin öfke ateşin bu dünyada insan yakardı. Ondan doğan cehennem ateşi de, orada seni yakar, yandırır.
Senin hiddet ateşin, burada, insanlara kastederdi. Ondan doğan cehennem ateşi de, orada yine insana, yani sana saldıracaktır.
2.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Hiddetin, kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur, mayasıdır. Aklını başına al da, o hiddet ateşini söndür. Çünkü o ateş, senin için bir tuzaktır.”

3.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Hilim kılıcı, çelik kılıçtan daha keskindir. Hatta yüzlerce ordudan daha fazla üstünlükler elde ettirir.”

4.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kuş yuvasına kadar kanadı ile uçar. İnsanların kanadı da himmettir, gayrettir.”

5.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Nice kişiler vardır ki, ibadetlerini menfaat karşılığı yaparlar da sapıtırlar, ibadetleri ile sevap kazanmaya ve dolayısıyla cenneti elde etmeğe çalışırlar.
Böylece onların ibadet diye yaptıkları işler, birer gizli günah olmaktadır. Çünkü Hakk'tan gayriyi hedef tutan ibadet suçtur. Gösteriş için, sevap için kılınan namaz, dıştan temiz, saf görünürse de içi gizli şirkle bulanmaktadır.”

6.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İbadetlerin meyve vermesi için gönülde manevi bir zevk lâzımdır. Çekirdeğin fidan vermesi için içli olması gerekir.”

7.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: “Pek ağır bir çuvalı yüklenip götürürken içinde ne ^olduğunu anlamak, ona bakmakla, çuvalın ağırlığı eksilmez!
Âhirete götürmekte olduğun ibadet çuvalında acı atlı nelerin var? Bak 4a, yüklenip götürmeğe değerse yüklen götür! içinde değerli bir şey yoksa çuvaldaki taşlan boşalt, kendini de bu saçma işten, bu utanılacak yükten kurtar!Aklını başına al da, çuvalına taşları değil, sultanlara, padişahlara sunulması gereken değerli şeyleri doldur.”

8.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Aynanın, cilalanmakla parlaması gibi ibadet de gönlü parlatıp temizler.”

9.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”ibadetin, iyiliklerin, yaptığın iyi işler, vefalıdır. Onlar mezarın dibine kadar inerler, senden ayrılmazlar.”

10.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Yaptığımız ibadetlerin, iyiliklerin eserleri, sonuçları güzel bir şekle bürünürler de, bulundukları hoş yerlerden bize seslenirler, derler ki; "Ey bizden haberi olmayan gafiller, bu âleme gelmekte acele edin. Buralara çabuk gelin.”

11.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Şu hâlde varlıkların kemendi, ihtiyaçtır. Allah insana ihtiyacı kadar uzuv vermiştir. Ey muhtaç olan kişi! Çabuk ihtiyacını artır da, Allah'ın cömertlik denizi coşsun, ikramlarda bulunsun!”

12.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Yersiz ihsan, asi bir kölenin, güya adalet ediyorum, ihsanda bulunurum diye, padişahın malını eşkıyaya dağıtmasına benzer.”

13.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İhsan sahipleri ölür, fakat ihsanları kalır. Lütuf ve kerem meydanında at sürenler, ne mutlu insanlardır.
Zalimler de öldüler ama zulümleri kaldı, hile yapan kötü insanın vay hâline.
Peygamber efendimiz; "Dünyadan çekilip gittiği hâlde, kendisinden iyi bir eser kalmış olan kişi, ne mutlu kişidir." diye buyurmuştur.
İhsan eden kimse ölür, fakat ihsanı ölmez. Daima yâd edilir. Allah'ın yanında din ve ihsan küçük bir şey değildir."
Kendi öldüğü hâlde isyanı, zulmü yaşayan kişinin vay hâline; öyle bir kişiyi ölmekle kurtulur sanma.”
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar