Öz Güveninizin Gücü

Öz Güveninizin Gücü
Son olarak Dr. Maxwell Maltz öz güven üzerine birçok araştırma yaptı. Bir plastik cerrah olarak ameliyattan sonra hastalarındaki büyük kişilik değişikliklerini ilk elden görme imkanı vardı. Burada değişen, beklenildiği üzere dış görünüşü ilgilendiren bir imaj farklılığıydı. Bununla birlikte doktor, ameliyat başarılı olmasına ve kendilerine değer vermemeleri için hiçbir dış sebep bulunmamasına rağmen öz güvenin düşük olmasından dolayı hayretlere düştü. 'Yara görülmeyebilirdi ama hala orada' gibi gülünç şikayetler işitebiliyordu. Zayıf öz güven, görülen bütün kanıtların tersine
çok köklü kozmetik ameliyatlara rağmen devam edebilir. Açıkça görüldüğü üzere bu hastalarda dıştan hiçbir değişikliğin etkili olamayacağı konusunda kökleşmiş fikirler vardı. Bu sebeple Dr. Maltz daha önce görmüş olduğunuz görselleştirme metotlarını kullanarak onların 'duygusal' yaralarını tedavi etmeye başladı.
Doktor, nadiren dışarıya çıktığında yabancılardan çok korkan bir adamı anlattı. O adam pozitif görselleştirmeyi kullandıktan sonra hayatını vaiz olarak kazanmaya başladı. Bir tezgahtar 'hesabı hemen kesemediği' için istifa etmek üzereydi, fakat altı ay sonra yüz tezgahtarın şefi olmuştu. İşin tüm kaderi böyle döndürülür. Vakaların hepsinde fiziksel bir operasyon gerekli değildir. Sadece bireylerin kendileri hakkındaki görüşlerinin değiştirilmesi tutumlarda gerekli olan değişimi sağlamaya yeterlidir.
Öz güvenin gücünü göstermek için birkaç yıl önce Associated Press'in yayınladığı bir haberden daha iyisi olamazdı. 'Sadece Mantıklı Olduğunuzu Düşünün' başlığı altında makale şöyle devam ediyordu:
"San Francisco. Los Angeles'da Gaziler Yönetimi'nden iki psikologun haber verdiğine göre; bazı akıl hastaları sadece normal olduklarını düşünerek hastanede kalış sürelerini kısaltabildiler, hatta zihinsel seviyelerini geliştirebildiler. Dr. Harry M. Grayson ve Dr. Leonard B. Olinger'in Amerikan Psikoloji Birliği'ne söylediklerine göre bu görüşü nöropsikiyatrideki kırk beş hasta üzerinde denediler.
Hastalara önce sıradan bir kişilik testi verildi. Daha sonra etkileyici olmadan, test ikinci kere verildi ve eğer isterlerse 'dışarıdaki uyumlu, sıradan bir insan gibi' cevap verebilecekleri söylendi.
Psikologların bildirdiğine göre onlardan dörtte üçü test performanslarını düzeltirken, bazılarının daha iyi olmak için yaptıkları değişiklikler oldukça göze çarpar boyuttaydı."
Bir insanın kendini tamamen mahvolmuş görmesi veya tam tersi süper hissetmesi arada sırada olan bir şeydir. Bir idareci olarak öz güveniniz çok yüksek olabilir fakat bazı sosyal ortamlarda kendinizi yetersiz görebilirsiniz. Aynı şekilde, yönetim yaklaşımınızı etkileyecek pozitif ve negatif olmak üzere iki dizi inancınız olacaktır. Örneğin, bir yönetici olarak kendinizi başkalarıyla diyalog noktasında çok iyi bulabilirsiniz fakat çözümleme yeteneği, zaman yönetimi veya işinizin gerektirdiği başka unsurlarda bu kadar iyi olmadığınızı düşünebilirsiniz.
Öz güven kolayca görülebileceği gibi karmaşık bir yapıdır. Bugüne kjüfiar yaşadığınız tüm kişisel deneyimlerinizin duygusal karşılığı, korkularınız, hisleriniz, inançlarınız hepsi öz güvenin kapsamı içerisindedir. Etkisi her yere uzanmakla birlikte özel birkaç alanda yapılacak değişiklikler öz güveninizi daha da arttırır. Alışkanlık haline gelen bir aktivite veya yeteneğiniz gibi öz güven de bilinçaltında veya düşünmenin otomatik bir aşaması olarak içimizde barındırılır. Gerçeği algılamanız öz güven merceklerinden süzülür: Genellikle gerçek olarak hayal ettiğiniz şeyler, bir zaman sonra sizin gerçekleriniz olur. Çok başarılı insanlar, olmak istedikleri insan prototipini hayal ederler, düşünürler -öz güven bu senaryoyu okur, ezberler- ve ona göre hareket eder. Öz güven inançlarınızla paralel hareket eder.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :özgüven - özgüven nedir - beslenme - -

Yorumlar