NEDEN SOSYOLOJİ ÖĞRENİYORUZ

NEDEN SOSYOLOJİ ÖĞRENİYORUZ
Çoğunun üniversite öğrencisi olduğunu varsayıyoruz. Sosyal araştırma ve mühendislik üzerine yukarıda söylediklerimiz, sosyolojinin öğrenciler için neden önemli bir alan olduğu sorusunu yanıtlamaya yardım eder. Bazı öğrenciler profesyonel sosyolog olacaklardır; fakat tüm öğrenciler toplumun üyeleridir ve resmi akademik öğrenimlerini tamamladıktan sonra çeşitli sosyal rollere daha da çok ilintileneceklerdir. Okul yıllarından sonra ne denli başarılı ve etkili olunmak isteniyorsa, sosyolojik bilgi de o denli yararlı ve önemlidir.
Öğrenciler çoğu sosyologları, profesörler olarak bilir. Gerçekten de sosyologların 4/5'i öğretmendir. Ama öğretmenler de araştırma ve danışmanlıkta uzmanlaşmışlardır. Devlet, sanayi, okul, din kurumu ve komşuluklardaki insan davranışlarını incelerler. Yoksulluk, suç, ilaç alışkanlığı ve diğer suçluluk formlarının yol açtığı sosyal problemler üzerinde yoğunlaşırlar. Karmaşıklaşma düzeyi ve problemleri giderek yükselen bir toplumda sosyoloji mesleği de yeni üyeler kazanır, sosyologların saygınlıkları ve yararlılıkları artar. Eğitilmiş, profesyonel sosyologlara Amerikan toplumunun sürekli gereksinmesi vardır.
Herkes, her zaman toplumda yaşamak, başkalarıyla ilişki kurmak ve sosyal roller icra etmek zorunda olduğu için, sosyolojik bilgi her kariyer ve meslek için yararlıdır. Hukuk, gazetecilik, öğretmenlik, satıcılık, iş yönetimi, siyaset, din adamlığı gibi pozisyonlar "insanlarla ilgilenen" mesleklerdir. Bunlar toplumdaki insan ilişkileri konusunda olağan bilgiden daha fazlasını gerektirir. Hatta normal aile, komşuluk ve topluluklar içi ilişkiler bile bilimsel sosyolojik bilgi üzerine kurulduğunda daha zekice ve başarılı sonuçlar verir.
Sosyologun işlevi "iyi toplumun gelişmesinde bilginin erdemden daha önemli -ya da tersi- olup olmadığını tartışmak değildir. Her sorumlu kişi, daha iyi bir dünya ile ilgilenir ama sosyal düzeltimler sadece onları istemekle başarılmaz. İyi yönelimlere sahip olmakla, sürekli olarak sosyal erdemi uygulamakla da başarılamaz. Pasif erdem ile aktif erdem arasında büyük bir farklılık vardır. Değişmeyi; düşünmeksizin kabul etmekle, değişmeyi akıllıca gerçekleştirmek arasında da büyük bir farklılık vardır.
Ahlaklı kişiler toplum için kesinlikle birer servettir. Ama bu kişiler eğer kurum ve rollerin teknik analizinden habersiz-lerse, süreç ve işlevleri biliniyorlarsa ussal olarak gerçekleştirilen sosyal ilerlemeye muhtemelen çok az katkıda bulunacaklardır. Sosyal olgulara ilişkin güvenilir bilgi, daha iyi bir toplum için özsel ve temel bir öngerekliliktir. Nitekim bu kitapta da böyle bir bilgi verilmeye çalışılacaktır.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sosyal - toplumsal - sosyoloji -

Yorumlar