Gençleri Mesleğe Yönlendirme

Okullarımızda meslek bilgisi verilirken, öğrencilerin kabiliyetleri dikkate alınmalıdır. En iyi yönlendirme bu şekilde yapılabilir. Gençlere ilköğretimin ikinci kademesinden itibaren; öğrenci, aile ve öğretmenin ortak düşüncesiyle meslek seçimi konusunda yardımcı olunabilir. Öğrenciler meslek seçimini tek başlarına yaptıklarında yanılabilirler. Ailede, anne veya baba, genç için kendilerinin sevdiği mesleği kabiliyetini, ilgisini düşünmeden dayatabilir. Bu konuda gencin sınıf öğretmeninin de fikrine başvurulmalıdır.
 
Çocuk, seçeceği mesleğe yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiği takdirde ileri dönemlerde kendi mesleğini kabullenir ve sever. Böylece, önceden kazandığı becerilerini mesleğine aktarabilir. Mesleğini değiştirme ihtiyacı duymayabilir, çalıştığı meslekte uzmanlaşabilir. Gençler, kabiliyetlerine göre yetiştirildiklerinde, son derece mükemmel işler yapmaları ve başarılı işler icra etmeleri kaçınılmazdır.
 
Okulun amaçlarından birisi çocuğu hayata ve mesleğe hazırlamadır. Yaşına, zihinsel olgunluğuna, özel yeteneklerine göre; okul, aile ve çevre, genci mesleğe yönlendirir. Yönlendirmeler, anasınıfından yüksek öğretime kadar devam eder. Okulun seviyesi ve türüne göre yönlendirme farklılık gösterir.

a) İlköğretimde yönlendirme:
 
3-6 yaşlarındaki çocukların becerilerine bakılarak, oyunları takip ederek belirli kararlar alınabilir. Çeşitli roller verilerek hangi mesleğe daha uygun oldukları konusunda fikir edinilebilir.
 
Gençlerin mesleklere olan ilgileri dikkate alınarak, yönlendirilmeleri gerekir, istedikleri meslek hakkında araştırma yapmaya teşvik edilebilir. Bir meslekte amacın sadece para İlgi,  Meslek   ve  Is kazanmak olmadığı, mesleğin hayatın bir parçası olduğu anlatılarak öğrencinin daha önceden öğrendiği bilgiler doğrultusunda yönlendirme yapılabilir.
 
Ergenin çalışma hayatını tanıyabilmesi için, okullarda belli meslekler hakkında bilgiler verilerek gideceği yeni okullar konusunda yardımcı olunmalıdır. Öğrencilerle birlikte ilköğretimin 7. sınıfından itibaren, değişik meslek kuruluşlarına (fabrikalara ve sanayi sitelerine) geziler düzenlemesi, çevrede bulunan başarılı iş adamları ile görüşülüp onlardan bilgiler alınması çok yararlı olacaktır.
 
b) Orta Öğretimde Yönlendirme: 

Kabiliyetlerine uygun bölümler seçilerek, yüksek öğretimde okuyacağı programlara dikkatleri çekilebilir. Yüksek öğretim konusunda rehberlik yapılabilir. Okul olarak ya da ebeveynler üniversite gezileriyle bilgilendirilebilir. Lisede okudukları bölümlere göre tercih yapmaları sağlanabilir.
 
Hayatın her alanında sorulması gereken soru: Ne elde ettik değil, ne yaptığındır.
  
DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Gencleri - Meslege - Yonlendirme -

Yorumlar