Felsefenin Konuları

Felsefenin Konuları
Felsefe evrendeki en maddesel olandan en tinsel (ruhsal) olana kadar her şeyi konu edinir. Ama ortaya bilimlerdeki gibi denenmiş somut bilgiler koymaz; o, her türlü bilgiyi konu edinip bunun üzerinde düşünür, mantıksal çözümleme yoluyla bu bilgileri sorgular, eleştirir; konumunu, içeriğini tekrar irdeleyip açıklığa kavuşturur. Yani bir süzgeç (son mahkeme) görevi görür; evrene ilişkin söylenmiş sözleri bir de kendi dil ve düşünme süzgecinden geçirir (Dilin ve varoluşun en uç sınırlarına kadar gider.).
Evreni, varlığı, değerleri ve olguları anlama, tanımlama, çözümleme ve eleştirme çabası olarak tanımlayabileceğimiz felsefe, bu çabasını değişik yollardan gerçekleştirirken şu temel üç dala ayrılmıştır: varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji) ve değer (aksiyoloji). Ayrıca felsefede şu alt dallar da oluşmuştur: hukuk felsefesi, insan ve değer felsefesi, siyaset felsefesi, din felsefesi, dil felsefesi, tarih felsefesi, kültür felsefesi, çevre felsefesi ve eğitim felsefesi.
Felsefe önermeleri tek tek felsefe çalışmalarının ürünüdür. Her felsefe doğrusu, yani anlam açıklaması, her temellendirme önermelerde gerçekleştirilir. Bu nedenle apaydınlık olması, çevrildiği dil düzenlerinin içini göstermesi bu önermelerin temel koşullarıdır. Filozofun gücü asıl ne belli bir duyguyu aşılayışta ne dünyaya ilişkin bir yaşama tutumu sunmada ne de birtakım gönül isteklerini gidermede ortaya çıkar. Bu güç onun önermelerinde, anlamlar üzerinde söylediklerinde aranmalıdır. Felsefenin dili çözümleyici bir tasvir dilidir. Bu dili yoğuran, konu olarak aldığı gerçekleri bulup kavramadaki uzmanca davranıştır. Felsefenin ilerlemesi, bu dilin felsefeye özgü bilme görevini gittikçe daha eksiksiz yerine getirme becerikliliğinden başka bir şey değildir. Felsefe birkaç bin yılı kapsayan tarihi boyunca hep dilini düzelterek gelişmiştir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar