İLETİŞİM HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Webster Sözlüğü, iletişim kelimesini şöyle tanımlamaktadır: "Konuşma, hareketler veya yazı ile bilgi, işaret veya mesaj vererek bilgi iletimi veya değişimi." Bu tanım, iletişimi tek yönlü bir işlem olarak ortaya çıkarmaktadır. Ancak değildir. İletişim, yalnızca bir mesajın gönderilmesi değildir. İki insan arasında karşılıklı etkileşimi de kapsar. İletişimin etkili olması için, her iki insanın da sürekli sözlü ve sözsüz, bilgi veriyor ve alıyor olması gerekir. Ve sağlıklı bir iletişim, bambaşka bir düzeye varabilir. Bir insan, diğerinin ne hissettiğini o anda yaşayabilme ve ona bu hususta hak verebilme yeteneğine sahip olabilir.

İnsanlar arasında iletişim iki yönlü gerçekleşmezse ne olabileceği üzerine bir örnek vermeme izin verin. Birleşik Devletler'deki Bell Telefon Laboratuvarlan'nda bir bilim adamı, bir iletişim deneyi gerçekleştirdi. Üç grup insan oluşturdu. Her grupta, diğeriyle iletişim kuracak çiftler belirledi. Her çifte bir takım domino verilerek, A kişisinin domino taşlarının tümü yerleştirilirken, B kişisininkiler dağınık bırakıldı. Amaç, A kişisinin B kişisine, dominolarını her iki takım da aynı olacak şekilde yerleştirmesini anlatmasıydı. Ancak her grubun belli kısıtlamaları bulunmaktaydı:

Grup 1: Tüm A'lar B'lerle konuşabiliyor, ancak B'lere yanıt verme olanağı tanınmıyordu. Deneyin sonunda, bu gruptaki B'lerin hiçbiri, taşlan doğru şekilde yerleştirememişti.

Grup 2: B'ler A'lara yanıt veremiyor, ancak bir zile basarak A'lardan dediklerini tekrarlamalarını isteyebiliyorlardı.
Deneyin sonunda, bu gruptaki B'lerin bazıları doğru yerleşimi bulmuştu.
 
Grup 3: Bu gruptaki A'lar ve B'ler birbirleriyle serbestçe iki yönlü iletişim halinde konuşabiliyorlardı. Deney tamamlandığında, her bir B, yerleşimi doğru olarak tamamlamıştı.
 
İlti insan iletişime her girdiğinde, pek çok şey olabilir. İşte bir insan diğerine hitaben konuştuğunda gönderilebilecek olası mesajlardan bazıları:
 
1.  Konuşanın ne söylemek istediği.
 
2.  Konuşanın gerçekte ne söylediği.
 
3.  Konuşanın söylediğinden ne anlaşıldığı.
 
4.  Dinleyenin ne duymak istediği.
 
5.  Dinleyenin gerçekte ne duyduğu.
 
Ve bir kişinin söylediği her cümle veya cümleler grubu için tüm bu olasılıklar mevcuttur. Yanlış anlama olasılığı gayet büyüktür.
 
Durumu daha da ilginç hale getiren, aynı zamanda dinleyenin de konuşana sözlü ve sözsüz mesajlar göndermekte olduğudur. Bunlar da sırasıyla doğru anlaşılabilir, yanlış anlaşılabilir veya dikkate alınmaz. Tümüyle çok karmaşık birişlem olabilir.
 
Amerikan İç Savaş kahramanı, daha sonra Birleşik Devletler başkanı olan General Ulysses S.Grant, iletişim amacıyla yapılan bir hamlenin ne denli yanlış anlaşılabileceğini anlamıştı. Her zaman odasının hemen dışında, özellikle basit düşünceli bir asker bekletirdi. Bir emir vermeden önce, onu bu genç adama okurdu. Eğer o anlamışsa, general emri gönderirdi.
 
Anlamamışsa, Grant masasına dönerek bunu basiti eştirir veya açardı.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :iletişim becerileri - iletişim becerileri eğitimi - iletişim becerileri sunum - iletişim becerileri kitap - iletişim becerileri nelerdir - iletişim nedir -

Yorumlar