AKIL VE RUH SAĞLIĞI KURAMI

AKIL VE RUH SAĞLIĞI KURAMI
Bugün artık Adler'in çok işlerlikli, olumlu bir ruh sağlığı kuramı ortaya koyduğu giderek daha çok kabul edilmekte, buna karşılık Freud'un kuramının en iyimser değerlendirmeyle, ancak ruh sağlıksızlığını ilgilendirdiği inancı yayılmaktadır. R.W. White (1957 b, s. 214)'ın ifadesiyle, "Eğer sinirceden (nevrozdan) iyileşmenin oluşumunu anlamak ve kişiliğin sağlıklı işlevlerine yönelmek gerekiyorsa, Freud'un analitik penetrasyonlarma bazı şeyler eklemenin gerekli olacağını ilk gören insan, Adler'dir."
(3) Chicago Tıp Okulu Psikiatri Bölümü tarafından 24-25 Mart 1972 tarihlerinde düzenlenen Dördüncü Kısa Psikoterapi Konferansı, tamamıyla Adler tekniklerinin tartışılmasına ayrılmış bulunmaktadır. Bu konferans aynı zamanda Adler'in 100'üncü doğum yıldönümünü kutlama vesilesi olmuş, büyük bilim adamının öğrencilerine onur payeleri verilmiştir.
Hoffman (1962, s. 233)'a göre, Adler aynı zamanda ruh sağlığı eylemi (aksiyonu) konusunda bir program da sunmuş bulunmaktadır. Adler için, toplumsal ilginin gelişmesini teşvik yoluyla, uyumlu grup hayatı eğitimine ağırlık veren bir toplum yaratmamız gerekir. Bu yeteneği normal yetişmeleri sırasında geliştirmeyi beceremeyenler için, yeniden eğitilme (yani psikoterapi) tek çaredir."
Maslow (1954, s. 217) ideal ruh sağlığına sahip insanları incelediği zaman, bu kişilerin ortak karakteristiklerinden birinin toplumsal ilgi olduğunu saptamış bulunmaktadır ki, Adler'in ruh sağlığı konusunda ölçütü de budur. "Alfred Adlcr'in ortaya attığı bu deyim, kendini kabul ettiren bireylerin tüm insanlara yönelik duygularını anlatmak için elimizde bulunan en iyi deneyimdir. Bu kimselerin insanlara yönelik duyguları arasında, genellikle çok derin bir şekilde kendilerini onlarla özdeşleştirme, geniş bir anlayış, arasıra ortaya çıkan öfkelere, sabırısızlık ve tiksintilere karşın, bir sevgi bulunmaktadır... Bu insanlar, insan nesline yardımcı olmak için samimi bir istek duyarlar. Sanki herkes bir tek ailenin bireyle-riymiş gibi."
Sidney M. Jourard (1963, s. 21) da görüşlerinde Maslov/a çok yaklaşmakta ve ruh sağlığı tanımına toplumsal ilgiyi de katmaktadır: "(Ruhsal sağlığa sahip) birey kendini bir dereceye kadar ihmal edebilmekte, enerji ve düşüncelerini güvenliğin, sevilir olmanın ve hayatta pozisyon kazanmanın ötesindeki, sosyal anlamı olan konu ve sorunlara çevirebilmektedir." Ayrıca Jourard'a göre, "Adler'in yazıları psikiatri ve eğitim alanlarında etkili olmuş, fakat her nedense Freud'un fikirleri kadar iyi tanınmamıştır. Sosyal duygu kavramı din ve ahlâk ilkelerinin en yüceleriyle aynı paralelde bulunmakta, daha çok patalojiye dönük olan psikanalidk yazılardan çok daha fazla düzeltici işleve sahip bulunmaktadır." (s. 8).
Adler'in kuramının ruh sağlığı açısından ele alınması, Hail ve Lindzey tarafından da ihmal edilmiş sayılmaz (1957, s. 125): "Adler ortaya hümanistik bir kişilik kuramı koymuştur. Bu kuram Freud'un insan kavramının antitezidir, insana yardımseverlik, hümani-terlik, işbirliği, yaratıcılık, özgünlük ve uyanıklık (farkında olmak) vermekle, Adler insana bir gurur, bir değer kazandırmıştır. Oysa
bu değerleri o zamana kadar psikanaliz büyük ölçüde yıkmakta, yoketmekteydi. Freud'u okuyanların pek çoğuna itici gelen o korkunç maddeci imajın yerine Adler daha tatmin edici, daha umut verici, daha iltifat dolu bir insan portresi sunmuş bulunmaktadır. Adler'in kişilik yapısı kavramı, insanı kendi kaderinin kurbanı değil, yapıcısı olabileceği yolundaki popüler fikre de uymaktadır."
Londra Times (1958)'ın imzasız yorumcusu (kendisine daha önce de değinilmişti), aynı zamanda şunları da söylemektedir: "Düzenli toplumun böyle iyimser bir bakış açısından değerlendirilişi, kuşkusuz Adler'in yeni baştan dikkat çekmeye başlamasının nedenlerindendir. Gerek o, gerekse modern neo-Freud'cularımız, yalnız topluluğun sağaltıcı (terapötik) fonksiyonu konusunda değil, aynı zamanda toplumun daha iyiye gitmesini de ilgilendiren bir noktada görüş birliği içindedirler: Sinirce (Nevroz) uygarlığın cezası değil, uygarlık yokluğunun cazasıdır, demeye getiriyorlar.
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :akil - ruh - ruh sağlığı -

Yorumlar