YARATICILIK VE SANAT

İnsanın güven içinde olması, kendini gerçekleştirmesi varlaması için tek çıkar yol çalışmaktır. Çalışmak, bir şey üretmek için bedensel ve zihinsel olarak çaba harcamak, bireyi ve toplumu geliştiren, değiştiren en önemli ve olumlu tutkulardan biridir. Hatta doğada bulunan bütün canlıların yaşamlarını sürdürmek, gelişmek ve değişmek için savaştığını gören düşünürler ve biiimadamlarının birçoğu, çalışmayı doğal bir dürtü olarak değerlendirmişlerdir.
 
Arıların, karıncaların, böceklerin, evcil olan ve olmayan hayvanların yaşamlarını inceleyen bilimadamları, bütün canlıların yaşamlarını çalışarak ve içinde bulundukları toplulukta kendilerine düşen görevleri yerine getirerek Sürdürdüklerini gözlemişlerdir. Tek hücreli amipler bile yaşamlarını ancak durmaksızın çalışmakla sürdürebilirler.
 
İnsanın da bedensel ve ruhsal yapısı durmaksızın çalışacak biçimde düzenlenmiştir. Hiçbir iş yapmayan, oturan ya da yatan, uyuyan bir insanda bile bütün organlar işlevlerini sürdürür. Zihinsel etkinlik bir an bile durmaz, geçmiş anılar, gelecek beklentiler, güncel sorunlar durmaksızın akıp gider, kimi kez bunlar arasında yeni bağlantılar kurulur. Değişik bileşimler yapılır. Rüyalar zihinsel çalışmanın uykuda bile durmadığını gösteren en sağlam kanıttır. Zihinsel çalışmanın rüyasız uykuda bile sürdüğü beyin elektriği kayıtlarıyla saptanmıştır.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yaratıcı - yaratılık - yaratıcılık nedir - sanat - sanat nedir -

Yorumlar